Font Size

Text Size
หลากมิติ นโยบายสาธารณะ การศึกษา เด็ก และเยาวชน บทความ เรื่อง 7 ยุทธศาสตร์ ‘หมอประเวศ’ กับก้าวใหม่การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

Recommend Print

บทความ เรื่อง 7 ยุทธศาสตร์ ‘หมอประเวศ’ กับก้าวใหม่การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2010 เวลา 17:08 น. เขียนโดย มัณฑนา แจ่มศรี หมวด การศึกษา เด็ก และเยาวชน

บทความ เรื่อง 7 ยุทธศาสตร์ ‘หมอประเวศ’ กับก้าวใหม่การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2

หมายเหตุ:เรียบเรียงจากบรรยายพิเศษ

“สังคมแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย”

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา09.25 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถ.ศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดเอกสาร

{phocadownload view=file|id=552|text=บทความ เรื่อง 7 ยุทธศาสตร์ ‘หมอประเวศ’ กับก้าวใหม่การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2|target=s}


หลากมิตินโยบายสาธารณะ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
Thaireform - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย
โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา
โต๊ะข่าวเพื่อชุมชน สถาบันอิศรา
ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
You are here หลากมิติ นโยบายสาธารณะ การศึกษา เด็ก และเยาวชน บทความ เรื่อง 7 ยุทธศาสตร์ ‘หมอประเวศ’ กับก้าวใหม่การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี