logo isranews

logo small 2

"จาตุรนต์" แจงป่าสัก 55 ไร่ บนพื้นที่นส.3 ไม่มีปัญหา มรดกพ่อให้มา

เขียนวันที่
วันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:30 น.
เขียนโดย
isranews

"จาตุรนต์" แจงป่าสัก 55 ไม่มีปัญหา มรดกพ่อให้มา เผยปลูกมา 20 ปี มูลค่าสักคงเพิ่มขึ้นตามอายุ จึงมีราคาประเมินสูงถึง 10 ล้านบาท

jaturonn

จากกรณีที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  เปิดเผยข้อมูลว่านายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )เป็นป่าสักทอง 5,000 ต้น มูลค่า 10 ล้านบาท บนเนื้อที่ 55 ไร่ ปลูกอยู่บนที่ดิน น.ส.3 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 แปลง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นายจาตุรนต์ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า สวนป่าสักทองมีมานานแล้ว ซึ่งพ่อให้ลูกคนละแปลงสองแปลง แล้วพ่อก็ปลูกต้นสักเอาไว้ ซึ่งปลูกมากว่า 20 ปีแล้ว ในการตีราคานายจาตุรนต์ไม่ได้ประเมินราคาเอง  มีคนมาประเมินให้ เขาคงเห็นว่าต้นสัก 20 ปี คงเป็นราคาที่เกิดจากการประเมินต้นสักใหม่ ซึ่งพ่อก็ขายสักอยู่เรื่อยๆ แต่ในส่วนของนายจุตุรนต์ไม่ได้ขาย

"ผมรายงานบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.มาโดยตลอด ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ตอนนี้ เมื่อต้นสักมีอายุ 20 ปีแล้ว ก็คงจะมีการคำนวณใหม่ จากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ประเมิน เพราะต้นสักอายุยังน้อยมันไม่ใช่ช่วงที่จะขายได้ แต่ในตอนนี้ สักมีอายุ 20 ปีแล้วจึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ก่อนนี้ผมก็ไม่รู้เขาตีราคากันยังไง เพราะผมไม่ได้ขายต้นสัก เขาก็คงคิดราคาโดยประเมินตามอายุ" นายจาตุรนต์ระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีต้นสักปลูกไว้ประมาณกี่ต้น นายจาตุรนต์กล่าวว่า ไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดแต่คาดว่าคงมีประมาณไร่ละร้อยต้น เมื่อถามว่า ป่าสักที่อยู่บนที่ดินนส. 3 นายจาตุรนต์ กล่าวว่า "เรื่อง นส.3 นี้ไม่ทราบรายละเอียด"

( อ่านประกอบ : ป่าสักทอง 10 ล. “จาตุรนต์” ปลูกบนที่ดินน.ส.3 จำนองกับธ.ก.ส.ทั้งหมด )

( อ่านประกอบ : ป่าสักทอง 55 ไร่ 10 ล้าน“จาตุรนต์” ล็อคเก็ตโบราณ ร.5 ประเมินค่าไม่ได้ ! )