logo isranews

logo small 2

ร้องปมสอบบรรจุพนักงาน อบต.โคกก่อ-มหาสารคาม ไม่โปร่งใส-โยง ขรก.บิ๊ก

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:45 น.
เขียนโดย
isranews

ร้อง คสช.-ป.ป.ช. สอบปม ก.อบต.มหาสารคาม จัดสอบบรรจุพนักงานใน อบต. 31 แห่ง พบ อบต.โคกก่อ ประกาศผู้สอบได้ไม่ตรงตามเกณฑ์  ตกกราวรูด! 35 คน แต่ได้บรรจุ โยงขรก.ใหญ่- นายกอบต.ยันทำถูกต้อง  

PIC-kokkoh-19-11-57 1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ร้องเรียนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม (ป.ป.จ.มหาสารคาม) ขอให้ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม กรณีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน อบต.โคกก่อ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

โดยระบุว่า กรณีคณะกรรมการพนักงานสว่นตำบล (ก.อบต.) มหาสารคาม มีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 31 แห่ง รวม 207 อัตรา โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานกลางออกข้อสอบ และตรวจผลข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข)

อย่างไรก็ดีมีข้อสงสัยถึงการเปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้มีความถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไม่น่าจะเป็นไปตามที่ อบต.โคกก่อ ได้ประกาศ และมีผู้เข้าสอบบางคนน่าจะขาดคุณสมบัติ  เนื่องจากผู้เข้าสอบบางคนมีคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ประกาศของ อบต.โคกก่อ โดยมีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ของการสอบทั้งภาค ก และภาค ข

PIC-โคกกอ-1

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ที่สอบแข่งขันได้มีจำนวน 35 คน จากทั้งหมด 9 ตำแหน่ง แบ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน  4 คน, เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน  3 คน, เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน  8 คน, เจ้าพนักงานโภชนาการ ระดับ 2 จำนวน  2 คน, นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน  4 คน, นายช่างสำรวจ ระดับ 2 จำนวน  1 คน, นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 จำนวน 7 คน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน  3 คน และนักวิชาการเกษตร ระดับ 3 จำนวน 3 คน

ขณะที่เมื่อตรวจสอบผล คะแนนจาก มรภ.กาฬสินธุ์ พบว่า บุคคลที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานใน อบต.โคกก่อ ทั้งหมด 35 คน มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ตัดสิน ทั้งข้อสอบภาค ก และภาค ข

แต่ทว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายธารณ ภักดีสุวรรณ นายก อบต.โคกก่อ กลับลงลายเซ็นในประกาศ อบต.โคกก่อ ให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล อบต.โคกก่อ ทั้งหมด 35 คนดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่นในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 207 อัตราทั้งจังหวัด  โดยในส่วนหนึ่งให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์เป็นผู้ออกข้อสอบ ให้ อบต.19 แห่ง ซึ่งการจัดสอบและเรียกบรรจุดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงของจังหวัดมหาสารคามอย่างน้อย 2 คน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา  ติดต่อไปยังนายธารณ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยนายธารณ ระบุว่า การจัดสอบเป็นมติของ อบจ.มหาสารคาม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางจังหวัดกำลังสอบข้อเท็จจริงในภาพรวมอยู่ แต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะทำถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่าง 

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรารายงานว่า การสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่นครั้งนี้  อบจ.มหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการ ล่าสุดพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ อบจ.มหาสารคาม