logo isranews

logo small 2

โชว์หนังสือรองผู้ว่าฯสารคามไม่ให้เปลี่ยนปธ.หาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว

เขียนวันที่
วันเสาร์ ที่ 06 ธันวาคม 2557 เวลา 13:30 น.
เขียนโดย
isranews

โชว์หนังสือรองผู้ว่าฯมหาสารคาม ไม่อนุมัติเปลี่ยนตัว “ยุทธเดช” ปธ.สอบข้อเท็จจริงฯ หลังพบพันปมสอบท้องถิ่นฉาว อ้างเป็นคำสั่งของผู้ว่าฯ ชี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องหน่วยงานอื่น

PIC-kokkoh-6-12-57 1

จากกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มหาสารคาม (ก.อบต.มหาสารคาม) ที่เปิดสอบบรรจุแข่งขันพนักงานส่วนตำบล อบต. จ.มหาสารคาม แต่พบว่ามีอย่างน้อย 3 อบต. ประกาศผลสอบแข่งขันได้ไม่ตรงตามเกณฑ์กำหนด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้สั่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.มหาสารคาม เป็นผู้สอบข้อเท็จจริงและส่งให้ ก อบต.มหาสารคาม โดยล่าสุดมีมติให้ยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

(อ่านประกอบ : ก.อบต.สารคามยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาวแล้ว-อ้างผลคะแนนตรงกัน)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ก่อนหน้านี้ มีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ขอให้เปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้ เนื่องจาก ปรากฏรายชื่อนายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าฯ จ.มหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ และประธาน ก.อบต.มหาสารคาม ได้ตอบข้อร้องเรียนได้กล่าว ระบุว่า ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ก.อบต.มหาสารคาม มีมติรับทราบ และขอแจ้งว่า หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ก็สามารถที่จะไปฟ้องร้อง หรือร้องเรียนตามกระบวนการยุติธรรมในช่องทางอื่นตามที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ผู้ว่าฯ จ.มหาสารคาม เป็นผู้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับนายยุทธเดช นอกจากเป็นท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามแล้ว ยังปราฏรายชื่อเป็นเลขานุการ ก.อบต.มหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้มีการจัดสอบบรรจุแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นมาอีกด้วย

PIC-เอกสารรองผวาฯ-1

อ่านประกอบ : 
ร้อง“อนุพงษ์”ให้ มท.ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง ปมสอบ ก.อบต.มหาสารคามฉาว
ผู้ว่าฯสารคามจ่อส่งหนังสือถึง“อิศรา” แจงข้อเท็จจริงปมสอบ ก.อบต.ฉาว

หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิ-สารคามพันปมจัดสอบฉาว! ก่อนสั่งยุติหาข้อเท็จจริง
ขมวดปมฉาว!จัดสอบท้องถิ่น อบต.-มหาสารคาม คำถามถึงความโปร่งใส ?