logo isranews

logo small 2

ป.ป.ท.ลุยสอบจนท.พันปมช่วยชาวนาไร่ละพัน-ปลอมตัวมารับเงินก็มีด้วย

เขียนวันที่
วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:00 น.
เขียนโดย
isranews

ป.ป.ท. ลุยสอบ 2 จนท.รัฐ ชัยภูมิ-โคราช เอี่ยวรับเงินโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละพัน “รบ.ประยุทธ์” แล้ว พบคืบหน้าไปกว่า 90% มีการโอนเงินไม่สำเร็จกว่า 5.6 แสน ปูดมีการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวมากเกินจริง-แจ้งซ้ำซ้อน-ปลอมเป็นชาวนาก็มีด้วย

PIC abcd 25 5 58 1

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รายงานผลความคืบหน้าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) จำนวนไร่ละ 1 พันบาท ว่า กรณีนี้สำนักงาน ป.ป.ท. อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 69/2557 สนธิกำลังร่วมกันระหว่าง 5 หน่วยงานเข้าตรวจสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ตามข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้มีการเสนอการกำหนดแนวทางการป้องกัน รวมถึงมาตรการในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตในนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริต และได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไปแล้ว

ล่าสุด โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วร้อยละ 90 ซึ่งจากการตรวจสอบประมวลผลของสำนักงาน ป.ป.ท. และศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง พบการกระทำผิดใน 2 กรณี คือ

1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเงินจากชาวนา เป็นค่ารับรองแบบรายงานผลตามมาตรการ ใน 2 พื้นที่ คือ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

2.มีจำนวนการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 54 ราย เป็นพื้นที่ 569 ไร่ จำนวนเงิน 569,250 บาท โดยส่วนใหญ่โอนเงินเนื่องจากปัญหาการขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้อง และปัญหาความผิดพลาดของระบบข้อมูลของทางราชการ ได้แก่ การแจ้งขึ้นทะเบียนระบุจำนวนพื้นที่ที่ปลูกข้าวมากกว่าความเป็นจริง การแจ้งขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนกับรายอื่น ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่มาลงชื่อทำประชาคม และการแจ้งขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ใช่ผู้ทำนาจริง ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและเลขบัตรประชาชนของชาวนาจากกรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ไม่ตรงกัน รวมทั้ง ธ.ก.ส. จ่ายเงินไม่ถูกต้อง เนื่องจากชาวนามีพื้นที่หลายแปลงคาบเกี่ยวใน 2 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการนี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ไปกว่า 4 หมื่นล้านบาท โดยเริ่มต้นจ่ายเงินชาวนาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบชาวนาจาก thairath