logo isranews

logo small 2

ทรัพย์สินครม.ปูพ้นเก้าอี้1ปี-“นิวัฒน์ธำรง”ได้เงินแม่บ้าน2แสน-“ชัชชาติ”รวยเพิ่ม55ล.

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:19 น.
เขียนโดย
isranews

เปิดทรัพย์สิน“ครม.ยิ่งลักษณ์”ชุดพ้นเก้าอี้หลัง คสช. รัฐประหาร “นิวัฒน์ธำรง” ได้เงินแม่บ้าน 2 แสน ยกทองให้ "ลูก" 11 ล. "ชัชชาติ" แม่ยกที่ดินให้ 56 ล. "ปวีณา"จาก ร.ร. 4.2 แสน "อ๋อย" รับเงินมรดกแม่ 2 ล. "วราเทพ" ติดหนี้ "ปรีชา เลาหพงส์ชนะ" 2.5 ล. "เต้น" ไร้รายได้ “จารุพงศ์” ไม่ยื่น

PIC nacc 17 7 58 1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตรัฐมนตรี รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 และสมาชิกวุฒิสภา กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558

โดยในส่วนของอดีตรัฐมนตรีนั้น นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รมว.มหาดไทย ไม่ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯแก่ ป.ป.ช. แต่อย่างใด หลังจากนี้ ป.ป.ช. จะส่งหนังสือแจ้งเตือนไป 3 ครั้ง หากยังไม่ยื่น จะถือว่าจงใจปกปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ และจะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป

นอกจากนี้มีบุคคลที่น่าสนใจ ได้แก่ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รมว.พาณิชย์ ซึ่งเคยรักษาการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 111,084,400 บาท โดยให้นายคฑา บุญทรงไพศาล (บุตร) ยืมเงิน 1.5 ล้านบาท ให้ทองคำแท่ง (585 บาท) มูลค่า 11,290,500 บาท แก่นายคฑา และนายณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล (บุตร)  มีหนี้สินทั้งสิ้น 55,187 บาท และแจ้งว่ามีรายได้ส่วนหนึ่งจากแม่บ้าน 2 แสนบาท 

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นจากตำแหน่งรองนายกฯ และอดีต รมว.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 122,655,323 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 147,872 บาท เท่ากับว่า นายนิวัฒน์ธำรง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 11,570,928 บาท มีหนี้สินลดลง 92,685 บาท

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีต รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32,000,015 บาท ได้หุ้นหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ใหม่ 1 ล้านบาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 14,972,133 บาท ไม่มีรายได้

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32,435,662 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,027,970 บาท เท่ากับว่า นายณัฐวุฒิ มีทรัพย์สินลดลง 435,647 บาท มีหนี้สินลดลง 55,837 บาท

นายยรรยง พวงราช อดีต รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 17,213,584 บาท ได้รถเก๋งใหม่ 1 คัน 3 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 17,360,147 บาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่า นายยรรยง มีทรัพย์สินลดลง 146,563 บาท ไม่มีหนี้สินเหมือนเดิม

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 119,091,632 บาท ได้รับเงินจากมารดา 2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 118,548,121 บาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่า นายจาตุรนต์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 543,511 บาท ไม่มีหนี้สินเหมือนเดิม

นางปวีณา หงสกุล อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 41,049,673 บาท มีรายได้ส่วนหนึ่งจากโรงเรียน ปวีณาหงสกุล การบริบาล 4.2 แสนบาท มีหนี้สิน 217 บาท

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.พัฒนาสังคมฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,385,492 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 282,942 บาท เท่ากับว่า นางปวีณา มีทรัพย์สินลดลง 1,335,819 บาท มีหนี้สินลดลง 282,725 บาท

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 106,309,812 บาท ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และมารดายกที่ดินให้ 2 แปลงรวมมูลค่ากว่า 56 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.คมนาคม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,023,873 บาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่า นายชัชชาติ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 54,285,939 บาท ไม่มีหนี้สินเช่นเดิม

นายวราเทพ รัตนากร อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 25,946,672 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 19,103,260 บาท ยืมเงินนายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ตั้งแต่ ส.ค.2557-ม.ค. 2558 รวม 2.5 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง อดีต รมต.ประจำสำนักนายกฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,027,071 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,424,889 บาท เท่ากับว่า นายวราเทพ มีทรัพย์สินลดลง 80,399 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 14,678,371 บาท

นางเบญจา หลุยเจริญ อดีต รมช.คลัง มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 127,901,548 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 74,995 บาท ทั้งนี้นางเบญจา ได้โอนที่ดินจำนวน 16 แปลง รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท และบ้าน-ตึกแถว 3 หลัง 5 โฉนด รวมมูลค่า 18 ล้านบาท ให้แก่บุตร

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นจากตำแหน่ง รมช.คลัง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 181,958,892 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 21,790 บาท เท่ากับว่า นางเบญจา มีทรัพย์สินลดลง 54,057,344 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 53,205 บาท

ส่วนการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของสมาชิกวุฒิสภา กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558 จำนวน 149 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่งครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 จำนวน 1 รายนั้น พบว่าคนที่มีทรัพย์สินมากที่สุดคือ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ อดีต ส.ว.สรรหา ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,318,776 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินส่วนที่ดิน มูลค่า 1,197,900,920 บาท ส่วน ส.ว.ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือนายวิริยะ ทองผา อดีต ส.ว.มุกดาหาร ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,407 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินในส่วนของเงินฝาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อตรวจสอบการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของนายวิริยะ เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ว.เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 นายวิริยะได้แจ้งว่ามีหนี้สิน 16,260,371 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ต้องชดใช้แก่ อบจ.มุกดาหาร จากกรณีต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ หลังจากที่นายวิริยะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเมื่อครั้งเลือกตั้งนายก อบจ.มุกดาหาร ปี 52 แต่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้นายวิริยะไม่ได้แจ้งหนี้สินดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่น่าสนใจที่เข้ารับตำแหน่ง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ อาทิ นายคำนูน สิทธิสมาน กมธ.ยกร่างฯ อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 24,992,165 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นส่วนของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อพ้นจากตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 5 แสนบาท, นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,826,731 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อพ้นจากตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 6 แสนบาท, นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 74,141,175 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อพ้นจากตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 7 แสนบาท, นายวันชัย สอนศิริ อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 43,400,873 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อพ้นจากตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านบาท

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ที่น่าสนใจ อาทิ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 180,970,918 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของคู่สมรส ในส่วนเงินฝาก โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช.พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มกว่า 3 ล้านบาท, นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 34,248,841 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช. พบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 2 ล้านบาท, นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 49,681,792 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นส่วนของเงินลงทุน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช.พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มกว่า 2 ล้านบาท, นายสมชาย แสวงการ อดีต ส.ว.สรรหาแจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,967,086 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช.พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มกว่า 1 ล้านบาท

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 41,731,744 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช. พบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 8 แสนบาท , นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 711,010,288 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากและเงินลงทุน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช.พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มกว่า 33 ล้านบาท , พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 13,546,897 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช.พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มกว่า 1 ล้านบาทและนายสม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา คสช. แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 322,585,927 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน และที่ดิน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง สนช. พบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 20 ล้านบาท 

นอกจากนั้นยังพบคนที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม อดีต ส.ว.สรรหา น้องชายนายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 186,149,131 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของคู่สมรส ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อพ้นจากตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 2 ล้านบาท, นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ อดีต ส.ว.สรรหา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 316,900,356 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของคู่สมรส ที่มีเงินฝากสูงถึง 221 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อพ้นจากตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 3 ล้านบาท และคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 41,279,797 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่ยื่นแสดงเมื่อพ้นจากตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มกว่า 4 ล้านบาท

(กดคลิกติดตามข่าวสาร ได้ใน แฟนเพจ "I love isranews ")