logo isranews

logo small 2

บริสุทธิ์จริงคืนตำแหน่งให้!ศอตช.แจงยิบเหตุชงปลด 'นักการเมือง-ขรก.-7สสส.'

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 07 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.
เขียนโดย
isranews

'ศอตช.' แจงยิบเบื้องหลังชงรายชื่อ'ขรก. -นักการเมือง- อ.มหาลัยดัง -7สสส. ขึ้นบัญชี ม.44 สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ลอต 3 เผยเป็นแนวทางให้มาตรการทางวินัยกลับมาทำงานตามเดิม ลั่นบริสุทธิ์จริงยินดีเสนอเรื่องคืนตำแหน่งให้

piicdffffvvvffvfv

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ระงับการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบในหลายหน่วยงาน จำนวน 59 คน (ลอตสาม) เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2559 นั้น 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ยืนยันต่อสื่อมวลชน ว่า บุคคลทั้งหมดยังไม่พบความผิด แต่เป็นการส่งข้อมูลรายชื่อมาจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) เพื่อเปิดให้มีความสะดวกในการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงให้ผู้ที่ถูกกล่าวหามีเวลาเตรียมเอกสารหลักฐาน โดยให้ผู้บังคับบัญชา หรือต้นสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ตรวจสอบ หากพบว่ามีความผิดหรือเป็นเรื่องใหญ่ก็จะให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ตรวจสอบต่อ ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ล่าสุดแหล่งข่าวจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ในฐานะผู้นำเสนอรายชื่อข้าราชการ นักการเมือง ที่อยู่ในข่ายใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า การเสนอออกคำสั่งโดยใช้อำนาจมาตรา 44 ระงับการปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักการเมืองท้องถิ่น ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับปัญหาความไม่โปร่งใส เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อกระตุ้นมาตรการทางวินัยระบบราชการ ให้กับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมมาตราการส่วนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เท่าที่ควรนักส่งผลทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขยายตัวขึ้นอย่างมาก เพราะคนทำผิดไม่ได้ถูกลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ ทางหน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่ได้ดำเนินการอะไร ผู้ถูกกล่าวหายังคงอยู่ในอำนาจหน้าที่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวทำลายหลักฐาน รวมถึงการวิ่งเต้นเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากความผิด 

แหล่งข่าวกล่าวย้ำว่า นับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักการเมืองท้องถิ่น ลอตแรก เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 58 จำนวน 45 ราย ลอตสอง เมื่อวันที่ 25  มิ.ย.58 จำนวน 71 ราย และล่าสุดคำสั่งลอตสาม เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2559 จำนวน 59 คน รวมรายชื่อทั้งสามลอต อยู่ที่ 175 คน

"บุคคลที่ถูกสั่งระงับการปฏิบัติในคำสั่งทั้งสามลอต เกือบทั้งหมดเป็นบุคคลที่ถูกหน่วยงานตรวจสอบชี้มูลความผิดไปแล้ว ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อลงโทษ ถ้าไม่พบความผิดอะไรก็ยุติเรื่องไป แต่ผ่านมาการสอบสวนทางวินัยหลังถูกชี้มูลไปแล้ว แทบจะไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเลย และก็ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไป" 

แหล่งข่าว ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องแนวทางการเสนอรายชื่อบุคคลที่อยู่ในข่ายถูกสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ลอตสี่แต่อย่างใด ส่วนผู้ที่ถูกสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสามลอต หากใครคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และมั่นใจว่าตนเองบริสุทธิ์ ก็สามารถนำเรื่องชี้แจงเข้ามาได้ตลอด เพราะเป็นสิทธิของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักการเมืองท้องถิ่น ที่สามารถทำได้ ซึ่งภายหลังจากที่ ศอตช.พิจารณาแล้ว พบว่า ผู้ที่ทำเรื่องชี้แจงเข้ามาไม่มีความผิดจริง บริสุทธิ์จริงก็พร้อมจะเสนอเรื่องขอคืนตำแหน่งให้อย่างแน่นอน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ที่ถูกออกคำสั่งระงับการปฏิบัตหน้าที่ ได้ทำเรื่องขอใช้สิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงความบริสุทธิ์ต่อ ศอตช. เข้ามาแล้วบางส่วน อาทิ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (ลอตสอง) และมีหลายคนที่เรื่องอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาผลการสอบสวน  

แหล่งข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ช่องทางการชี้แจงความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูกสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ จะต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาด้วย ในรูปแบบของการแจ้งผลการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัยเข้ามาหากผลการสอบสวนปรากฎว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และ ศอตช. ตรวจสอบข้อมูลซ้ำแล้วพบว่ามีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ได้จริง ก็จะนำเรื่องเสนอขอคืนตำแหน่งให้

"สถานการณ์ตอนนี้มันกลับกันแล้ว เมื่อก่อนผู้ถูกกล่าวหาจะพยายามไปวิ่งเต้นผู้มีอำนาจ เพื่อขอให้ชะลอเรื่องไม่สอบสวนตัวเอง แต่ตอนนี้เขาต้องรีบไปบอกให้ผู้มีอำนาจช่วยตั้งกรรมการสอบสวนเขาเร็วๆ เพื่อจะได้ทราบผลเร็วๆ แต่สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องระวัง คือ ถ้าผลสอบออกมาว่าไม่ผิด แล้ว ศอตช.ไปตรวจสอบซ้ำ และพบว่ามีลักษณะการช่วยเหลือกัน ผู้บังคับบัญชาจะต้องถูกเล่นงานด้วย"

แหล่งข่าวจาก ศอตช.รายนี้ ยังระบุด้วยว่า สำหรับข้อกล่าวหาของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นลอตสาม  จำนวน 59 ราย ที่ถูกออกคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ จะแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1. นายสุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี ซึ่งไปเชื่อมโยงกับเรื่องการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ 

2. นายอร่าม ศิริพันธุ์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมคิด มะธิปะโน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนของจ.มหาสารคาม มีปัญหาเกี่ยวกับการความไม่โปร่งใสในการจัดสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีการตรวจสอบพบพฤติการณ์การแก้คะแนนข้อสอบใหม่ เพื่อให้คนบางกลุ่มสอบได้ด้วย

3.นายอภิชาต ถนอมทรัพย์ ผู้อํานวยการกองคดีสํานักงาน ปปง. มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

4.ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4 ราย ได้แก่ นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม , สิบตํารวจตรีบุญส่ง ทศพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนพรัตน์จังหวัดปทุมธานี , นายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง ปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวจันทร์ประภา อิสสอาด ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.

5. กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 7 ราย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มูลนิธิที่ปรากฎชื่อตนเองเป็นกรรมการ เข้ามาขอเงินสนับสนุนจากสสส.ด้วย

" ในส่วนของกรรมการ สสส. 7 ราย ที่ถูกคำสั่งในออกจากหน้าที่ครั้งนี้ เข้าใจว่าจะมีการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิที่ได้รับการสนับสนุนไปเพิ่มเติมด้วย และขอยืนยันว่าการดำเนินการส่วนนี้ ไม่ได้เป็นการเปิดทางของ คสช.ที่จะเอาคนของตนเองเข้ามายึด สสส.ตามที่ไปวิพากษ์วิจารณ์กัน แต่เป็นการปรับปรุงระบบการใช้จ่ายเงินของสสส.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น" แหล่งข่าวระบุ 

(อ่านประกอบ : สงกรานต์ ภาคโชคดี: "ไม่เข้าใจทำไม คสช.ต้องรีบปลดบอร์ด สสส.")

อ่านประกอบ :

‘บิ๊กตู่’ใช้ ม.44 ปลด ขรก.-นักการเมืองท้องถิ่นกราวรูด 59 คน-พ่วง 7 บอร์ด สสส.

เบื้องหลัง! ม.44 เชือด‘ขรก.-นายก อบต.’ ยกสารคามฯปมจัดสอบ พนง.ฉาว?

'บิ๊กตู่'ฟัน ขรก.ลอตสอง 71 ราย- อธิบดีพช. เลขาฯสปช. ปลัดท่องเที่ยว-7นายก อบจ."

เบื้องหลัง!71 ขรก.-นักการเมืองท้องถิ่น สังเวยดาบ ม.44 'บิ๊กตู่' พันจัดซื้อจัดจ้าง?

นายกฯใช้ ม.44 เชือดยกลอต"บิ๊กขรก. ล้าง ก.ท่องเที่ยว-นักการเมืองท้องถิ่น 45 ราย 

จำแนก"บิ๊กขรก.-นักการเมืองท้องถิ่น"45 ราย ก่อนโดนดาบ ม.44 พัวพันคดีอะไร?