logo isranews

logo small 2

ป.ป.ช.เชือดอดีต ส.ส.‘เกษม’คนสนิท‘เจ๊แดง’ซุกทรัพย์สิน-รวยผิดปกติ 186 ล.

ป.ป.ช. มีมติฟัน อดีต ส.ส. ‘เกษม นิมมลรัตน์’ คนสนิท ‘เจ๊แดง-เยาวภา’ แจ้งเงินกู้ยืมเท็จ ซุกหุ้น ASCON 74 ล. ปกปิดการขายหุ้น WIN 26 ล้าน พบรวยผิดปกติด้วย 186 ล้าน ช่วงพ้นเก้าอี้ ส.ส.-ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่

PIC kasemm 13 5 59 1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายเกษม นิมมลรัตน์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ และร่ำรวยผิดปกติกว่า 186 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการตรวจสอบทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในตำแหน่ง ส.ส. และตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ รวมแล้ว 6 กรณี มีมติว่า นายเกษมจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ได้แก่ แจ้งเงินกู้ยืมของนางดวงสุดา นิมมลรัตน์ (คู่สมรส) ที่กู้ยืมจากนางบุญทอง สุภารังสี (มารดาของนายเกษม) 72 ล้านบาทอันเป็นเท็จ ปกปิดเงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ WIN ในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่า 26,193,205 บาท และปกปิดเงินลงทุนในบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASCON มูลค่า 74,205,972 บาท ของนางดวงสุดา ที่ให้นางบุญทองถือครองแทน

โดยเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยเพื่อให้ขอนายเกษมพ้นจากตำแหน่งรองนายก อบจ.เชียงใหม่ และห้ามมิให้นายเกษมดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี

นอกจากนี้ยังพิจารณารายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษม ในช่วงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ และ ส.ส. มีมติว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ รวมมู,ค่า 186,620,637 บาท ดังนี้

1.หุ้นบริษัท แอสคอนฯ ในชื่อนางบุญทอง 74,205,972 บาท และหุ้นบริษัท แอสคอนฯ ในชื่อนางดวงสุดา 3,015,214 บาท

2.เงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท วินโคสท์ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวนเงิน 16,585,537 บาท และหุ้นบริษัท วินโคสท์ฯ ที่เหลือจากการขายในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 390,065 บาท รวมมู,ค่า 16,975,602 บาท

3.เงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MLINK ของนางดวงสุดา จำนวน 5,407,163 บาท

4.เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนายเกษม และนางดวงสุดา (กรณีนายเกษมพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่) รวมมูลค่า 8,585,953 บาท

5.รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กก 111 เชียงใหม่ มูลค่า 7 แสนบาท ของนายเกษม

6.ที่ดินโฉนดเลขที่ 19767 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มูลค่า 1.2 ล้านบาท ของนางดวงสุดา

7.เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนายเกษม และนางดวงสุดา (กรณีนายเกษมพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่) รวมมูลค่า 21,384,152 บาท

8.เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนางดวงสุดา (กรณีนายเกษมพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.) รวม 8 รายการ มูลค่า 55,146,579 บาท

โดยให้ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนายเกษมได้ ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายเกษม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นายเกษม เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. ของ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ในช่วงปี 2544 – 2548 และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. ของ นางสาว ชินณิชา วงสวัสดิ์ บุตรสาวของ นางเยาวภา (นางสาวชินณิชา ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาให้ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี และให้จำคุกเป็นเวลา 2 เดือน พร้อมทั้งปรับเงิน 4,000 บาท แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี จากกรณีแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จ ในเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา)

นอกจากนี้นางดวงสุดา ยังดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (บุตรชายนายสมชาย นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์) 10.04% นอกเหนือจากนั้นเป็นบุคคลในเครือข่ายตระกูล ‘ชินวัตร’

ขณะที่สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานตรงกันว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ระบุข้อมูลชัดเจนว่า นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงภาคเหนือ เป็นผู้ตัดสินใจส่งนายเกษม ลงสมัครส.ส.เขต 3 เชียงใหม่ แทนน.ส.ชินณิชา

(อ่านประกอบ : แกะสัมพันธ์ลึก “ส.ส.เกษม – เจ๊แดง” แค่ลูกน้องคนสนิท เมียนั่งทำงาน “เอ็มลิงค์”“เมียเกษม”คนใกล้ชิด “เจ๊แดง” รวยหุ้น 43 ล้าน , สัมผัส “คุณนายเล็ก” เมีย อดีต ส.ส.เกษม ขาใหญ่บริจาคเงิน "เพื่อไทย" “ขี้เล่น-แถม(มี)ฮา” , )