logo isranews

logo small 2

ป.ป.ช.เชือด 16 ผู้บริหาร-นักการเมืองท้องถิ่น 11 จว.จงใจไม่ยื่นทรัพย์สิน

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10:58 น.
เขียนโดย
isranews

ป.ป.ช. เชือดอีกล็อต 16 ผู้บริหาร-รองผู้บริหาร-ที่ปรึกษา-สมาชิกสภา-เลขาฯ นักการเมืองท้องถิ่น 16 ราย ใน 11 จังหวัด จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ส่งศาลฎีกาฯ ฟันพ้นตำแหน่ง-ห้ามเล่นการเมือง 5 ปี แล้ว

PIC naccde 18 8 59 1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.israenws.org รายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหาร นักการเมืองท้องถิ่น ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 16 ราย ใน 11 จังหวัด และได้ส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี รวมทั้งขอให้จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทแล้ว ได้แก่

1. จังหวัดกาญจนบุรี : จำนวน 2 ราย คือ

(1) นายสรอรรศม์ (สรอรรถ) พันธ์เปรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบภายในเวลากำหนด กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นางชาติญา เมืองเก่า รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบภายในเวลากำหนด กรณีเข้ารับตำแหน่ง

2. จังหวัดชลบุรี : จำนวน 3 ราย คือ

(1) นายพรชัย เชื้อชูชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่ง

(2) นายประโยชน์ ยิ่งยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(3) นายวารินทร์ อินพุ่ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง

3. จังหวัดชัยนาท : จำนวน 1 ราย

นางสาวชญานันทน์ อิทธิภิวัฒน์กุล รองนายกเทศมนตรีตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

4. จังหวัดนครสวรรค์ : จำนวน 1 ราย

นายกัญจน์นที ศรีทับทิม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

5. จังหวัดพิจิตร : จำนวน 1 ราย

นายวิลัย ตรีตุนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็กจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

6. จังหวัดเพชรบูรณ์ : จำนวน 1 ราย

นายจรูญเกียรติ จิรธนวรมงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

7. จังหวัดกาฬสินธุ์ : จำนวน 1 ราย

นายสุรัตน์ แผ้วนพสุข นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบภายในเวลากำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

8. จังหวัดนครราชสีมา : จำนวน 1 ราย

นายไสว ลวกไธสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

9. จังหวัดสกลนคร : จำนวน 2 ราย คือ

(1) นายธานี วงศ์อักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นายเกษม ไชยสาคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

10. จังหวัดพัทลุง : จำนวน 2 ราย คือ

(1) นายนัฐวุธ วงษ์บุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(2) นายประทีป อ่อนดำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบภายในเวลากำหนด กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

11. จังหวัดระนอง : จำนวน 1 ราย

นายประจวบ จันทร์ลำภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี