logo isranews

logo small 2

‘อมร’อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.โดนด้วย! ป.ป.ช.เพิ่มชื่อสอบปมฮั้วไฟ กทม.

เขียนวันที่
วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 15:41 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

ไม่ใช่แค่ ‘จุมพล สำเภาพล’ ! ‘อมร กิจเชวงกุล’ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. โดน ป.ป.ช. ตั้งอนุฯลุยสอบปมฮั้วงานประดับไฟ กทม. 39.5 ล้านด้วย อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง-รวบรวมพยานหลักฐาน ชื่อ ‘หม่อมสุขุมพันธุ์’ ยังไม่โผล่

PIC faiibkk 23 10 59 4

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหา นายจุมพล สำเภาพล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวกรวม 14 คน กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติการณ์ร่วมกันส่อเอื้อให้เอกชนประมูลโครงการประดับไฟลานคนเมือง กทม. วงเงิน 39.5 ล้านบาทนั้น

(อ่านประกอบ : ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบคดีไฟ กทม. 39 ล.รองผู้ว่าฯติดโผ-ไร้ชื่อ‘สุขุมพันธุ์’)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า นอกเหนือจากนายจุมพล แล้ว นายอมร กิจเชวงกุล อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. อีกรายหนึ่ง ได้ถูกคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ไต่สวนเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวด้วย ส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนั้น ต้องรอคณะอนุกรรมการไต่สวนฯดำเนินการต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ ส่วนกรณียังไม่ปรากฏชื่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งถูกคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ชี้มูลความผิดตามผลการสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูลคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. ปรากฏชื่อนายอมร กิจเชวงกุล อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. เพียงรายเดียวที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีดังกล่าว ไม่ปรากฏชื่อผู้ถูกกล่าวหาอื่นแต่อย่างใด (ดูภาพประกอบ)

PIC อมรไฟกทม 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ร้องเรียน ซึ่งจากการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง ใน 3 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ 1 เรื่องใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 40 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการนี้ ไม่มีการพิจารณาถึงความจำเป็นและเร่งด่วนอย่างแท้จริง

ประเด็นที่ 2 เรื่องกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และประมาณการค่าใช้จ่าย มีการดำเนินดำเนินการก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประมาณราคาค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้

ประเด็นที่ 3 เรื่องสมยอมราคา ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบริษัทเอกชนเข้าข่ายสมยอมราคาจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด และบริษัท สรรค์สร้าง จำกัด โดยทั้งสามบริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการประดับตกแต่งไฟ โดยมีการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวกันไปยื่นจดทะเบียนก่อนวันเสนอราคาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเป็นผู้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าวได้ จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่าทั้งสามบริษัทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อันเป็นพฤติการณ์เข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาในครั้งนี้

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดตามที่คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงฯ ไต่สวนข้อก่อนหน้านี้ ได้แก่ นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯกทม., น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, นายธวัชชัย จันทร์งาม ผอ.กองการท่องเที่ยว, นายสิโรตม์ แสงเจิรญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, น.ส.วันทนา เตชะสุวรรณา นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายพงษ์พันธ์ ธัญญเจริญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายมรกต ภูมิพานิช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย

บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด โดยนายคฑารัตน์ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด โดยน.ส.กันติกานต์ อินทศร กรรมการผู้จัดการ, บริษัทสรรค์สร้าง จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ กรรมการผู้จัดการ, นายคฑารัตน์ สันธิศิริ ในฐานะส่วนตัว, น.ส.กันติกานต์ อินทศร ในฐานะส่วนตัว และนายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ ในฐานะส่วนตัว

อ่านประกอบ :

‘บิ๊กตู่’ใช้ ม.44 ปลด‘สุขุมพันธุ์-ทีมรองผู้ว่าฯ กทม.ยกชุด’ ให้‘พล.ต.อ.อัศวิน’ เป็นแทน

โชว์คำสั่ง มท.สอบ‘หม่อมสุขุมพันธุ์-พวก’ทางการ! ปมฮั้วไฟ กทม. 39.5 ล.

หาคนรับผิดชอบ! ป.ป.ช.จ่อแจ้งข้อหา จนท.รัฐฮั้วจัดงานไฟ กทม. 39.5 ล.

ปัญหาประดับไฟ39.5ล.ยังไม่จบ! บ.ทัวร์ฯ ยื่นโนติสขู่ฟ้องกทม.เบี้ยวจ่ายเงินค่าจ้าง

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบคดีไฟ กทม. 39 ล.รองผู้ว่าฯติดโผ-ไร้ชื่อ‘สุขุมพันธุ์’

สตง.ชง ป.ป.ช.เชือด! 'สุขุมพันธ์ุ-พวก' ฮั้วจ้างประดับไฟลานคนเมือง 39 ล.

เบื้องหลัง! สตง.เชือด‘สุขุมพันธุ์-พวก’ คดีไฟ กทม. ลูกน้องซัดนโยบาย‘ผู้ว่าฯ’ (รายชื่อครบ)

มากกว่าพี่น้อง!เปิดสัมพันธ์ลึก 'เครือญาติ' 2 เอกชนคดีฮั้วไฟ กทม. 39 ล.

จำแนกชัดๆ ข้อกล่าวหา'สุขุมพันธ์-พวก' คดีไฟกทม.39 ล.-วัดใจมหาดไทย เช็คบิล?

ล่าข้ามปท.!เปิดตัวครั้งแรก'บริษัทจีน'ขายไฟกทม.39 ล.โชว์หราผลงานหน้าเว็บ

ที่แท้พี่น้องร่วมสายเลือด!เปิดสัมพันธ์ลึก 2 สาวตัวละครเอกคดีฮั้วไฟกทม. 39 ล.

เปิดหลักฐานมัด'บ.สยามเอ็มฯ'ตัวละครใหม่ มือชงราคากลางไฟกทม.39 ล.

เปิดชัดๆ พฤติการณ์-ข้อกล่าวหา 'สุขุมพันธุ์' ไฉนถูกสตง.เชือดโครงการไฟ 39 ล. 

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบไฟ กทม. จาก mthai