logo isranews

logo small 2

พบอีก 2 อบต.-มหาสารคาม บรรจุพนักงาน 36 คนไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:45 น.
เขียนโดย
isranews

พบอีก 2 แห่ง อบต.ลาดพัฒนา-อบต.ห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการสอบรวม 36 คน ไม่ตรงตามเกณฑ์ ก.อบต.มหาสารคาม ลายเซ็นคณะกรรมการรับมอบส่อพิรุธ ขึ้นบัญชีคะแนนต่างกัน

PIC-kokkoh-20-11-57 1

กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม(ก.อบต.มหาสารคาม) มีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดมหาสารคาม จัดสอบแข่งขันบรรจุคนเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน 31 แห่ง 207 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนเกินร้อยละ 60 ของทั้งข้อสอบภาค ก และภาค ข  พบว่า อบต.โคกก่อ ประกาศผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเป็นพนักงาน 35 คน โดยที่คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.อบต.มหาสารคาม กำหนดนั้น

(อ่านประกอบ : ร้องปมสอบบรรจุพนักงาน อบต.โคกก่อ-มหาสารคาม ไม่โปร่งใส-โยง ขรก.บิ๊ก)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบอีกว่า มี อบต.อย่างน้อย อีก 2 แห่งใน จ.มหาสารคาม ที่ประกาศผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเป็นพนักงาน โดยที่คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และบางแห่งมีการแก้ไขผลคะแนนสอบรวมอยู่ด้วย

1.อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นายทองใบ บาระพรม นายก อบต.ลาดพัฒนา ประกาศผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเป็นพนักงานทั้งสิ้น 30 คน แบ่งเป็น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4 คน, นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 6 คน, นักวิชาการพัสดุ 5 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน, เจ้าพนักงานธุรการ 4 คน, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 คน, เจ้าพนักงานประปา 3 คน และนายช่างไฟฟ้า 3 คน

จากการตรวจสอบผลคะแนนจาก มรภ.กาฬสินธุ์ พบว่า บุคคลทั้ง 30 คนดังกล่าว อาจมีปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 30-50 คะแนนเท่านั้น

(ผลคะแนนบางส่วน)

PIC-อบต.ลาดพฒนา-1

PIC-อบต.ลาดพฒนา-2

ทั้งนี้น่าสังเกตว่า ในการเซ็นชื่อส่งผลคะแนนให้คณะกรรมการรับ-มอบ ระหว่าง อบต.ลาดพัฒนา กับ มรภ.กาฬสินธุ์ ปรากฏชื่อของ นายวันชัย มะเสนา  เป็นกรรมการผู้รับมอบรวมอยู่ด้วย

ซึ่งตรงกันกับในแบบสรุปบัญชีคะแนนสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานของ อบต.ลาดพัฒนา ที่ปรากฏชื่อของนายวันชัย เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ

แต่ปรากฏว่าผลสรุปคะแนนของทั้ง มรภ.กาฬสินธุ์ และ อบต.ลาดพัฒนา กลับไม่ตรงกัน

(เอกสารส่งผลคะแนนของ มรภ.กาฬสินธุ์ ให้กับคณะกรรมการรับ-ส่ง)

PIC-อบต.ลาดพฒนา-3

(บัญชีคะแนนผู้สอบแข่งขันบรรจุของ อบต.ลาดพัฒนา)

PIC-อบต.ลาดพฒนา-4

2.อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นายสมบูรณ์ คำสอนทา นายก อบต.ห้วยแอ่ง ประกาศผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเป็นพนักงานทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 คน และนักวิชาการเกษตร 4 คน

จากการตรวจสอบผลคะแนนจาก มรภ.กาฬสินธุ์ พบว่า บุคคลทั้ง 6 คนดังกล่าว อาจไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดทั้งหมดเช่นกัน

(ผลคะแนนบางส่วน)

PIC-อบต.หวยแอง-2

PIC-อบต.หวยแอง-1

ทั้งนี้ ตามมติของ ก.อบต.มหาสารคาม กำหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.)กาฬสินธุ์ เป็นผู้ออกข้อสอบ และตรวจผลสอบทั้งหมด ก่อนที่จะทำการส่งมอบให้กับ อบต. ต่าง ๆ ไปดำเนินการประกาศผลสอบ