logo isranews

logo small 2

เปิด 17 นักการเมืองท้องถิ่นเข้าคิวรอศาลฎีกาฯตัดสินคดีจงใจปกปิดทรัพย์สิน

เปิดรายชื่อ 17 นักการเมืองท้องถิ่นเข้าคิวรอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯตัดสินคดีจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ชี้ชะตา 3 คนสัปดาห์นี้

PIC sandika 10 5 58 1

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นจำนวน 17 คนถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นักการเมืองทั้ง 17 คน แบ่งเป็น

คดีที่ ป.ป.ช.ส่งมาก่อนหน้านี้ 3 รายได้แก่

1.นายสุวิทย์ ผิวเหลือง (คดีหมายเลขดำที่ อม.10/2558 ) ศาลฎีกาฯนัดพิจารณานัดแรกหรือนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 12 พ.ค.58

2. จ.ส.อ.สมาน ชัยดี (คดีหมายเลขดำที่ อม.9 /2558 ) นัด 12 พ.ค.58

3.นายทองสุข โสติกะพันธ์ (คดีหมายเลขดำที่ อม.4 /2558 )นัด 14 พ.ค.58

และ คดีที่เพิ่งเข้าสู่สาระบบของศาลฎีกาฯ 14 คน ได้แก่

1.นายดนรอหมาน ราชเพ็ชร (คดีหมายเลขดำที่ อม.11/2558 )ศาลฎีกาฯนัดพิจารณานัดแรกหรือนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 19 พ.ค.58
2.นายวสันต์ จันทร์ช่วง (คดีหมายเลขดำที่ อม.12/2558 )นัด 19 พ.ค.58
3.นายสาโรจน์ เพชรทอง (คดีหมายเลขดำที่ อม.13/2558 )นัด 19 พ.ค.58
4.นายชาญณรงค์ ผดุงพล (คดีหมายเลขดำที่ อม.14/2558 )นัด 19 พ.ค.58
5.นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ (คดีหมายเลขดำที่ อม.15/2558 )นัด 21 พ.ค.58
6.นางพยุ ฟุ้งเฟื่อง (คดีหมายเลขดำที่ อม.16/2558 )นัด 21 พ.ค.58
7.นายสุริยา บุญทอง (คดีหมายเลขดำที่ อม.17/2558 )นัด 21 พ.ค.58
8.นายธนเดช เงี่ยนตั้น (คดีหมายเลขดำที่ อม.18/2558 )นัด 26 พ.ค.58
9.นายณัฐวุฒิ จานงนิจ (คดีหมายเลขดำที่ อม.23/2558 )นัด 26 พ.ค.58
10.นายพันทิพย์ สุขาบูรณ์ (คดีหมายเลขดำที่ อม.24/2558 )นัด 26 พ.ค.58
11.นายพิพัฒน์พงศ์ เสริมสุข (คดีหมายเลขดำที่ อม.26/2558 )นัด 28 พ.ค.58
12.นายอนุสิทธิ์ ศรีฟ้า (คดีหมายเลขดำที่ อม.19/2558 )นัด 2 มิ.ย. 58
13.นายสุนทร สมหวัง (คดีหมายเลขดำที่ อม.20/2558 )นัด 2 มิ.ย. 58
14. นายเสรี ชุมพล (คดีหมายเลขดำที่ อม.21/2558 )นัด 2 มิ.ย. 58

ทั้งนี้ นับจากต้นปี 2558 จนขณะนี้ (เท่าที่มีคำเผยแพร่คำพิพากษา) มีนักการเมือง 12 ราย ถูก ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาให้มีความผิดฐานจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ทุกคดี “โทษจำคุก” ให้รอการลงโทษ มี

กำหนด 1 ปี มีเพียง 1 ราย คือ นายอภินันท์ ตันมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ ศาลสั่งลงโทษจำคุก 8 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ (ตัดสิน 2 เม.ย. 58)

อ่านประกอบ: ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 3 นักการเมือง จ.ชลบุรี-นครปฐมไม่ยื่นทรัพย์สิน-รวมแล้ว 12 คน