logo isranews

logo small 2

พลิกสมบัติ 3 นายพลพี่น้อง “วงษ์สุวรรณ” รวยเบ็ดเสร็จ 228 ล.

พลิกปูมทรัพย์สิน 3 นายพลพี่น้อง ตระกูล “วงษ์สุวรรณ” หลังกลับมามีบทบาทอีกครั้งยุค “รบ.ประยุทธ์” – “บิ๊กป้อม” 79 ล้าน ช่วงพ้นเก้าอี้ รมว.กลาโหม 1 ปี “บิ๊กป๊อด” 137 ล้าน นั่ง กก.บมจ.ซีพีออลล์-บมจ.พลังงานบริสุทธิ์-ที่ปรึกษา กสทช. “ศิษฐวัชร” น้อยสุด 12 ล้าน

PIC-wongsuwan-5-10-57 1

3 นายพลพี่น้อง ตระกูลวงษ์สุวรรณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีต ส.ว. มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้นกว่า 228 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของทั้ง 3 นายพล ตระกูลวงษ์สุวรรณ พบรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กป้อม) พี่ใหญ่ (68 ปี) 

แจ้งทรัพย์สินในช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.กลาโหม ครบ 1 ปี (เข้ารับตำแหน่งสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ระบุว่า โสด มีรายได้ทั้งสิ้น 874,308 บาท แบ่งเป็น เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ 762,540 บาท เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 111,768 บาท ไม่ได้แจ้งรายจ่าย

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 79,063,414 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 10 บัญชี 28,843,256 บาท เงินลงทุน 1 รายการ (บ.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด) 23,120,158 บาท ที่ดิน 3 แปลง (จ.ปทุมธานี 1 แปลง, มีนบุรี กรุงเทพฯ 2 แปลง) 17 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง 10 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน 1 แสนบาท

ไม่มีหนี้สิน

2.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องรอง (66 ปี)

แจ้งทรัพย์สินในช่วงดำรงตำแหน่ง สนช. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระบุว่า สมรสมกับ พ.อ.(ญ) อรัณยานี วงษ์สุวรรณ มีรายได้ทั้งหมด 1,487,068 บาท เป็นของ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร 680,908 บาท (เงินเดือนข้าราชการบำนาญ-ค่าตอบแทน สนช.) ของ พ.อ.(ญ) อรัณยานี 806,160 บาท (เงินเดือนข้าราชการประจำ)

มีรายจ่ายทั้งหมด 1,420,000 บาท เป็นของ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร 9.6 แสนบาท (ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 6 แสนบาท, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.6 แสนบาท, ดูแลบุพการี 1 แสนบาท) ของ พ.อ.(ญ) อรัณยานี 4.6 แสนบาท (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.6 แสนบาท, ดูแลญาติพี่น้อง 1 แสนบาท)

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,515,991 บาท เป็นของ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร 5,499,452 บาท (เงินฝาก 4 บัญชี 1,059,297 บาท, เงินลงทุน 4 แห่ง 684,226 บาท, ยานพาหนะ 2 คัน 3.3 ล้านบาท, สิทธิและสัมปทาน 1 แห่ง 455,929 บาท) 

ของ พ.อ.(ญ) อรัณยานี 7,016,538 บาท (เงินฝาก 2 บัญชี 5,340,701 บาท, เงินลงทุน 1 แห่ง 207,862 บาท, ที่ดิน 2 แปลง 4 แสนบาท, โรงเรือนฯ 1 หลัง 1 ล้านบาท, สิทธิและสัมปทาน 1 แห่ง 67,974 บาท) 

ไม่มีหนี้สิน

ทั้งนี้ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร ระบุด้วยว่า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม ในอดีตช่วงปี 2552 – 2554 เคยเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2554 – 2557 เคยเป็น ส.ว. ส่วน พ.อ.(ญ) อรัณยานี ปัจจุบันเป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษประจำกรมการแพทย์ทหารบก

3.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (บิ๊กป๊อด) น้องเล็ก (65 ปี) 

แจ้งทรัพย์สินในช่วงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระบุว่า สมรสกับนางสมถวิล วงษ์สุวรรณ มีรายได้ทั้งหมด 4 ล้านบาท เป็นเงินค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด ส่วนนางสมถวิล ไม่ได้แจ้งรายได้ มีรายจ่ายทั้งหมด 6 แสนบาท เป็นค่าน้ำมันรถ, อุปโภคบริโภค 5 แสนบาท บริจาคการกุศล 1 แสนบาท นางสมถวิล ไม่ได้แจ้งรายจ่าย

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 137,638,191 บาท เป็นของ พล.ต.อ.พัชรวาท 96,330,607 บาท (เงินสด 5 แสนบาท, เงินฝาก 13 บัญชี 32,377,481 บาท, เงินลงทุน 7 รายการ 29,369,726 บาท, ที่ดิน 4 แปลง (บางกะปิ กรุงเทพฯ 3 แปลง, จ.นนทบุรี 1 แปลง) 8,626,500 บาท, โรงเรือนฯ 2 หลัง 16 ล้านบาท, ยานพาหนะ 2 คัน 3,459,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 1 แห่ง 900,400 บาท, ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1 รายการ (พระเครื่อง 82 องค์, สร้อย 1 เส้น) 7,597,500 บาท)

ของนางสมถวิล 38,807,583 บาท (เงินสด 5 แสนบาท, เงินฝาก 8 บัญชี 25,426,183 บาท, เงินลงทุน 3 รายการ 8.5 ล้านบาท, ที่ดิน 1 แปลง (จ.ลพบุรี) 3 แสนบาท, โรงเรือนฯ 1 หลัง 3 แสนบาท, ยานพาหนะ 1 คัน 4 แสนบาท, สิทธิและสัมปทาน 2 รายการ 811,400 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 12 รายการ (เครื่องเพชร-สร้อย-ต่างหู) 2,570,000 บาท)

มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,075,014 บาท เป็นของ พล.ต.อ.พัชรวาท ทั้งหมด

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 136,563,177 บาท

ทั้งนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ระบุด้วยว่า ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่วนนางสมถวิล ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ หจก.สมถวิล เรียลเอสเตท และผู้จัดการ หจก.สมถวิล รีสอร์ท

เบ็ดเสร็จทั้ง 3 คนมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 228,142,588 บาท

อ่านประกอบ : สมบัติสนช.57“อิสระ”อู้ฟู่ 5.2 พันล.- “น้องบิ๊กตู่” 79ล .“พัชรวาท” 137 ล.