logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • สื่อสารมวลชน
  • งานวิจัย การนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและมีอิศระของหนังสือพิมพ์"ประชาชาติธุรกิจ"(เครือมติชน):กรณีศึกษา ปตท. โดย สมปรารถนา คล้ายวิเชียร จาก สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย