facebook twitter youtube rss

เรื่องเด่นสืบสวน

ข่าวทั่วไป

เปิดหมด"ข้อสังเกต-จุดอ่อน" งบประมาณ กสทช. ขาดประสิ...
วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 น.
"...การใช้อำนาจตามดุลยพินิจ (Discretion) โดยปราศจากความระมัดระวังรอบคอบในการกำหนดและดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทำให้ กสทช. มีอิสระมากในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณกลางปีการกำหนดโครงการใหม่ ๆ ในระหว่างปี การจัดสรรเงินบริจาคและการกุศลมากเกินความจำเป็น เป็นต้น.."
เปิดค่าจัดประชุมกสทช.130ล.ไม่พบหลักฐานเบิกจ่ายอื้อ-จ้างวิธีพ...
วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 20:00 น.
"เอ็กซ์คลูซีฟ" (5): ไส้ในค่าใช้จ่ายเจ้าภาพจัดประชุม กสทช. ปี 56 พุ่งทะยาน 130 ล้าน จากปีเก่า 17 ล้าน สตง.พบข้อสังเกตไม่มีระเบียบเบิกจ่ายโดยเฉพาะ จ้างวิธีพิเศษอีก 60 ล้าน ตรวจไม่พบเอกสารเบิกกว่า 5 รายการ วงเงินกว่า 2 ล้าน
ผ่างบพีอาร์กสทช.291ล.!มุ่งขายภาพองค์กรมากกว่าเนื้องาน ลักไก่...
วันอังคาร ที่ 09 ธันวาคม 2557 เวลา 20:00 น.
"เอ็กซ์คลูซีฟ" (4): ผ่างบพีอาร์ กสทช. 291.12 ล. สตง.พบข้อมูลแจ้งตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริงนับสิบล้าน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล จ่ายค่าจ้างบางรายการสูงกว่าเกณฑ์ เผยจัดจ้างวิธีพิเศษเพียบ กว่า 32 รายการอ้างจำเป็นเร่งด่วน ทั้งที่ทำงานล่วงหน้าได้ -ฮือฮา เทียบเคียง สิงคโปร์ ใช้แค่ 14 ล.
ถึงคิวชำแหละงบกสทช.3.3พันล.! เฉพาะค่าจ้างที่ปรึกษา329ล.พิรุธ...
วันจันทร์ ที่ 08 ธันวาคม 2557 เวลา 20:00 น.
"เอ็กซ์คลูซีฟ" (3): ถึงคิวชำแหละละเอียดงบ กสทช. ปี 2556 ยอดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน พุ่ง 1,859.72 ล้าน เฉพาะค่าจ้างที่ปรึกษา 329 ล้าน เจียดเงินส่งเสริม-สนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ แค่ 2 ล้าน -สตง.ตรวจพบพิรุธเพียบ!
เปิดหมดค่าใช้จ่าย11กสทช.ปี 56 เบ็ดเสร็จ117.55 ล.-"เศรษฐ...
วันอาทิตย์ ที่ 07 ธันวาคม 2557 เวลา 20:00 น.
"เอ็กซ์คลูซีฟ" (2): เปิดหมด ค่าใช้จ่าย 11 กสทช. ประจำปี 2556 เบ็ดเสร็จ 117.55 ล้าน เผยค่าตอบแทนต่อปี 36.31 ล. บินตปท. 61.57 ล. ค่ารับรอง 7.52 ล. "เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ" ครองแชมป์เบิกจ่ายอันดับหนึ่งเพียบ -สตง.ไล่บี้สอบหลายรายการ
อ่านต่อ..