เรื่องเด่น นโยบายสาธารณะ

295x235 cp facebook-findus
twitter-findus

ในกระแส

 ทีดีอาร์ไอ ออกคำชี้แจง 10 ประการ ประโยชน์ตั้ง ThaiPBO
วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:35 น.
นโยบาย ที่สำคัญและมีผลต่อการใช้เงินแผ่นดินสูง ควรมีการการวิเคราะห์จากหลาย ๆ แหล่งที่มีคุณภาพสูง ประโยชน์จะมากกว่าการมีหน่วยงานเดียว ฝ่ายเดียว ทำการวิเคราะห์
บิ๊กตู่ งัดม.44 โอน สบอช. ไปรวมกับกรมทรัพยากรน้ำ
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:21 น.
พล.อ.ประยุทธ์ ใช้มาตรา 44 โอนสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ หวังแก้ ปัญหาในการบริหารจัดการน้ำเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ
นักผังเมือง ชูแนวคิด "เมืองทั่วถึง" อนาคตการพัฒนาก...
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:29 น.
ผอ.ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ชูแนวคิด "เมืองทั่วถึง" แนะพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ผู้อาศัยเข้าถึงบริการสาธารณะ ได้อย่างเท่าเทียม ชี้ปัจจุบันพื้นที่สาธารณะยังน้อย ขณะที่กรุงเทพฯ มีศักยภาพมากพอในการพัฒนา
แพทย์ชนบทส่ง จม.เปิดผนึกถึง รมว.สธ. สร้างจุดยืนปกป้อง ปชช.จา...
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:54 น.
ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท ส่งจม.เปิดผนึกถึง รมว.สาธารณสุข จี้สร้างจุดยืนปกป้อง ปชช.จากกฎหมายจีเอ็มโอ หลังผ่านมติ ครม .เมื่อ 24 พ.ย. 58 หวั่นการตัดแต่งพันธุกรรมกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระยะยาว
อ่านต่อ..