เรื่องเด่น นโยบายสาธารณะ

295x235 cp

 thaihealth facebook-findus
twitter-findus

ในกระแส

ทีดีอาร์ไอเล็งเสนอทิศทางพัฒนา ศก.ไทย 3 ทศวรรษหน้า 24 พ.ย.นี้...
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:59 น.
“ในการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจเอกชน รัฐจะต้องเป็นที่พึ่งพิงของ “ผู้บริโภค” หรือ “ประชาชน” มากกว่าผู้ประกอบการ”
เมื่อผู้ใหญ่ เข้าใจ...เด็กไทยวันนี้ เปิดโอกาสร่วมเปลี่ยนสังค...
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:04 น.
"สังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างเช่นปัจจุบัน ผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสเยาวชนเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่สอนแต่โรงเรียน"
‘สมบุญ สีคำดอกแค’ หวั่นอุตฯ ประวิงเวลาเลิกใช้แร่ใยหิน จี้ชง ...
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:45 น.
เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ หารือผู้ช่วย รมว.อุตฯ จี้ชง ครม.ยกเลิกนำเข้าแร่ใยหินภายในปี 57 หลังถูกมองข้อเรียกร้องเป็นเรื่องใหม่ ‘สมบุญ สีคำดอกแค’ หวั่นถูกยื้อเวลาต่ออีก 3-5 ปี เตรียมเข้าพบ ‘จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช’ แจงที่มาที่ไป หวังข้อเท็จจริงช่วยตาสว่าง
'บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์' ชูโมเดลเขียนกติกาในรธน.ให้เก...
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17:40 น.
"การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพสังคมไทยในอนาคต ที่คนในสังคมไทยตื่นรู้ ต้องการการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ"
อ่านต่อ..

LIKE [INFOGRAPHIC]

ถ้าไม่สร้างเขื่อนแม่วงก์...
วันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:22 น.
อ่านต่อ...