เรื่องเด่น นโยบายสาธารณะ

ในกระแส

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ชี้แก้ปัญหาบางกะเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของผั...
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 19:41 น.
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ชี้แก้ปัญหาบางกะเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของผังเมือง แนะปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำคือเรื่องการเดินทาง น้ำ ขยะ และปัญหาการใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ทำประโยชน์
นักวิจัยเสนอโล๊ะร่างกม. อุ้มบุญ ชี้ไม่เป็นธรรมต่อเพศที่ 3
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 16:01 น.
ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ห่วงร่างกฎหมายอุ้มบุญ ตามเทคโนโลยีไม่ทัน - ไม่เป็นธรรมต่อเพศทางเลือก เสนอยกเลิก และจัดให้ทำใหม่ นำบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหารือร่วมกัน
อธิการบดีมธ. หนุนเก็บภาษีที่ดินฯ เชื่อการจัดสรรที่ดินจะเป็นธ...
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 14:14 น.
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชี้ประเทศไทยประสบปัญหาความไม่เป็นธรรม ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แนะสถาบันการศึกษาเข้ามามีบทบาทช่วยค้นคว้า วิจัย เพื่อหาทางออกให้ประเทศ
องคมนตรี ชี้รูปแบบรายการข่าวยิ่งมากช่อง "ยิ่งเละ" ...
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13:27 น.
นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แนะหน้าที่สื่อสารมวลชน ไม่ควร ไปเพิ่มความเชื่อไสยศาสตร์ แต่ควรให้คนไทย คิดอย่างมีเหตุมีผล ยันเรื่องใดทำให้ปชช. "หลงทาง" ก็ไม่ควรนำมาสื่อสาร
อ่านต่อ..

LIKE [INFOGRAPHIC]