logo isranews

logo small 2

ก.ต่างประเทศยกเลิกพาสปอร์ต'ทักษิณ' เหตุคำสัมภาษณ์กระทบมั่นคงชาติ

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:27 น.
เขียนโดย
isranews

กระทรวงต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรยกเลิกหนังสือเดินทางพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ตามข้อเสนอฝ่ายความมั่นคง เหตุมีถ้อยคำบางส่วนอาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ มีผลตั้งแต่ 26 พ.ค. 58

11289921 1060186340677600 1574145941 n

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรารายงานว่าหน้าเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศในช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เผยแพร่ข้อความยกเลิกหนังสือเดินทางพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร โดยก่อนหน้านี้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ประเทศเกาหลีใต้โดยมีเนื้อหาพาดพิงองคมนตรีถึงการรัฐประหารของพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ด้วยฝ่ายความมั่นคงได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องภายในอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ถ้อยคำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีเนื้อหาบางส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือชื่อ เสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย ประกอบกับกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสวบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาในความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, 326 และ 328 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (3) (5)

​กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เข้าข่ายที่จะยกเลิกหนังสือเดินทางตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย การออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 21 (4) และข้อ 23 (2) จึงได้ประกาศยกเลิกหนังสือเดินทาง เลขที่ U957441 และเลขที่ Z530117 ของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558