logo isranews

logo small 2

“เก่ง-การุณ”แจ้ง ป.ป.ช.ขายพระเครื่อง 24 ล้าน-ปีเศษรวยขึ้น 111 ล้าน

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กรกฎาคม 2556 เวลา 18:00 น.
เขียนโดย
isranews

“เก่ง-การุณ”ยื่น ป.ป.ช.พ้นตำแหน่ง ส.ส. แจ้งขายพระเครื่อง 24 ล้าน ไม่รวมเครื่องเพชร นาฬิกา 8.4 ล้านพบพระหายจากบัญชีฯ 20 องค์ แต่รวยขึ้นจากรับตำแหน่งปี 54 กว่า 111 ล้าน

นายการุณ โหสกุล อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ เขตดอนเมือง ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2556  (นำส่ง ป.ป.ช.วันที่ 12 มิ.ย.2556) มีรายได้จากการขายพระเครื่องกว่า 24 ล้านบาท

 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นายการุณ โหสกุล ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2556  ระบุว่ามีรายได้จาก 1.เงินเดือน 1,362,720 บาท   2.ขายที่ดิน มูลค่า  480,000 บาท  3.นาฬิกา และเครื่องเพชร มูลค่า 8,000,000 บาท  4.พระเครื่อง มูลค่า 24,030,000 บาท   (รวม 3 รายการหลัง 32,510,000 บาท)

นายการุณ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 138,989,160.01  บาท นางพิมพ์ชนา คู่สมรส ทีทรัพย์สิน 33,729,186.78 บาท รวมทรัพย์สิน 2 คน 172,718,346.79 บาท หนี้สินรวม 7,410,584.23 บาท  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 165,307,762.56

ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.ครบ 1 ปี วันที่ 10 พ.ค.2555 (พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ที่ได้รีบเลือกตั้งปี 2551) นายการุณแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 152,502,000  บาท นางพิมพ์ชนา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 22,010,669.11  บาท    รวมทรัพย์สิน 174,512,669.11  บาท หนี้สิน 8,480,030.96 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 166,032,638.15 บาท

นายการุณแจงว่ามีเครื่องเพชรหลายชิ้นมูลค่า 3 ล้านบาท นาฬิกา 8 เรือน 5 ล้านบาท พระเครื่องกรอบทองคำ 70 องค์มูลค่า 90,525,000 บาท

ทว่าในการยื่นบัญชีฯครั้งล่าสุดนายการุณแจ้งว่ามีพระเครื่อง 50 องค์ มูลค่า 66,495,000 บาท เปรียบเทียบแล้วลดลงจากเดิม 20 องค์ 24,030,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 10 ส.ค.2554   นายการุณแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 42,343,398.45 บาท  คู่สมรส มีทรัพย์สิน 19,732,052.17  บาท รวม 62,075,450.62 บาท หนี้สิน 8,733,954.15 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 53,341,496.47 บาท  

เปรียบเทียบกรณีรับตำแหน่ง กับ กรณีพ้นตำแหน่ง มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 111,966,266.09 บาท (ดูตาราง)

 ทรัพย์สินนายโกรุณ โหสกุล ที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.

รายการทรัพย์สิน

10 ส.ค.2554  รับตน. ส.ส. (บาท)

 

9 พ.ค.2556  พ้นตำแหน่ง ส.ส.  (บาท)

 

การุณ

  พิมพ์ชนา

  การุณ

   พิมพ์ชนา

เงินสด

800,000

-

-

-

เงินฝาก

508,398.45

2,912,062.17

1,157,160.01

3,759,196.78

เงินลงทุน

994,000

-

994,000

(หุ้นบริษัท เค.โซน จำกัด)

3,800,000

(สลากออมสิน)

เงินให้กู้ยืม

-

-

-

-

ที่ดิน

22,401,000

5,019,990

52,653,000

(23 แปลง 11-2-34 ไร่  )

14,619,990

(4 แปลง 0-1-23.3 ไร่)

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

12,200,000

2,300,000

16,800,000

(บ้าน 3 หลัง)

2,300,000

(บ้าน 2 หลัง)

ยานพาหนะ

650,000

9,500,000

600,000

(รถยนต์ 2 คัน)

9,250,000

(รถยนต์ 3 คัน)

สิทธิสัมปทาน

-

-

-

-

ทรัพย์สินอื่น

4,790,000

-

66,785,000

(ปืน 4 กระบอก พระเครื่อง 50 องค์)

-

รวม

42,343,398.45

19,732,052.17

138,989,160.01

33,729,186.78

รวมทั้งสิ้น

62,075,450.62

172,718,346.79

หนี้สิน

1,498,954.82

7,234,999.23

2,392,796.70

5,017,787.53

รวมหนี้สิน

8,733,954.15

7,410,584.23

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

53,341,496.47

165,307,762.56

ที่มา:สำนักงาน ป.ป.ช.,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม