logo isranews

logo small 2

“จารุมาศ เรืองสุวรรณ”ที่ปรึกษา พท.เป็น กก.บริษัทสำรวจทองคำ 5 แห่ง

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 06:37 น.
เขียนโดย
isranews

พบข้อมูล“จารุมาศ เรืองสุวรรณ”ที่ปรึกษาพิเศษพรรคเพื่อไทย โผล่นั่ง กก.บริษัทสำรวจขุดทองเครืออัคราไมนิ่ง 5 แห่ง ก่อนถูกชาวบ้านร้อง ป.ป.ช.สอบปมไล่ที่ทำกิน

arouuuuuuuuu

นายจารุมาศ เรืองสุวรรณ เป็นกรรมการบริษัทในเครืออัคราไมนิ่งอย่างน้อย 5 แห่ง ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกชาวบ้านร้องเรียนกรณีการทำเหมืองแร่ทองคำอยู่ในขณะนี้

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า นายจารุมาศ เรืองสุวรรณ มีชื่อเป็นกรรมการในเครือข่ายบริษัทอัครา ไมนิ่งจำกัด จำนวน 5 แห่ง

1.บริษัท ฟ้าร้อง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ทุน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจสำรวจแร่ธาตุ ที่ตั้งเลขที่ 92/54-55 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด ถือหุ้น 99.99%

2.บริษัท ฟ้าแลบ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2532 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสำรวจแร่ธาตุ ที่ตั้งเลขที่ 92/54-55 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด ถือหุ้น 99.99%

3.บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท ที่ตั้งเลขทื่ 92/54-55 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟ้าใหม่ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด ถือ 2,549,995 หุ้น( 50.99%) บริษัท คิงสเกท แคปปิตอล จำกัด 2,450,000 หุ้น (49.00%)

4.บริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 5 มีนาคม 2540 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสำรวจแร่ธาตุ ที่ตั้งเลขที่ 92/54-55 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด ถือ 99.99%

5.บริษัท ฟ้าใหม่ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ทุน 2,114,840 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสำรวจและประเมินค่าแหล่งแร่ ที่ตั้งเลขที่ 92/54-55 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงสเกท แคปปิตอล จำกัด (สัญชาติออสเตรเลีย) ถือหุ้นใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำพญากลางและตำบลลำสมพุง จ.สระบุรี เดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบบริษัทหลายแห่ง เข้าสำรวจเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งพื้นที่ ตำบลเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตร ทำให้ชาวบ้านที่ทำกินได้รับความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ข่าวมหาดไทยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ระบุว่า พล.ท. ดร.จารุมาศ เรืองสุวรรณ (ระบุมียศ “พลโท” ขณะที่ข้อมูลทางธุรกิจมีคำนำหน้า“นาย”) เป็นที่ปรึกษาพิเศษพรรคเพื่อไทย พร้อมนายปกรณ์ สุขุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ได้มอบเงิน จำนวน 400,000 บาทให้กระทรวงมหาดไทยนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยมีนายอารี ไกรนารา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับมอบ ที่ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย

และพบว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ให้พล.ท.จารุมาศ เรืองสุวรรณ อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมประจำปี 2555 เพิ่มเติมในลำดับ ที่ 9

(http://www.sepo.go.th/spaw/uploads/files/55_1.pdf)

อีกทั้งยังพบว่า พล.ท.จารุมาศ เรืองสุวรรณ มีชื่อเป็นที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในคณะกรรมการธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม

(http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/debt_sub3/download/article/article_20130913130849.pdf)

จากการตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗ ข ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘) พบว่า พล.ท.จารุมาศ เรืองสุวรรณ เมื่อครั้งเป็นนายทหารชั้นยศพันเอกได้การเลื่อนยศเป็นพลตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 ข้อมูลระบุว่า พล.ท.จารุมาศ เรืองสุวรรณ ลาออกก่อนเกษียณอายุเมื่อเดือนต.ค.52