logo isranews

logo small 2

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯสอบทรัพย์สินครม.คดีข้าว สรุปปมนาฬิกา2.5ล.“ปู”19 มิ.ย.

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 05 มิถุนายน 2557 เวลา 15:27 น.
เขียนโดย
isranews

ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการฯสอบทรัพย์สิน “ยิ่งลักษณ์ – ครม.4 คน” เอี่ยวโครงการจำนำข้าว เล็งเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน “ครม.ปู” ต้นเดือนก.ค.57 สรุปข้อเท็จจริงปมนาฬิกา 2.5 ล้านบาท ชงเข้าที่ประชุม 19 มิ.ย.นี้ อสส.ยื่นคำร้องศาลแพ่งให้เงิน 263 ล้านบาท “พล.อ.เสถียร” ตกเป็นของแผ่นดิน

PIC-ยงลกษณ-1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ระบุว่า 1.คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าวของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
2.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4.นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
5.นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2.กรณีสำนักข่าวอิศราได้เสนอข่าวเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนละ 2.5 ล้านบาท ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ว่าเหตุใดนาฬิกาดังกล่าวจึงไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น

“เรื่องนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ซึ่งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว คาดว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายนนี้”

3.การประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งครบกำหนดวันยื่นบัญชีวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ตามลำดับนั้น คาดว่าจะสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม 2557

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ในวันที่ 5 มิ.ย. ถือเป็นวันสุดท้ายของการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พ.ค. แต่ปรากฏว่ามีรัฐมนตรี 5 คน ที่ยังไม่มายื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ได้แก่ 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง 4.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ 5.นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้งหมดสามารถยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ ได้ภายในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.30 น. หากไม่ยื่นภายในวันที่ 5 มิ.ย.ก็ต้องมีหนังสือชี้แจงมายัง ป.ป.ช. ว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร และ ป.ป.ช.จะพิจารณาว่าเป็นเหตุผลที่สมควรหรือไม่ หรือมีความจงใจในการปกปิดบัญชีทรัพย์สินฯ หรือไม่

4.ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ร่ำรวยผิดปกติจำนวน 296.3 ล้านบาท ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินนั้น อัยการสูงสุดได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้ศาลพิจารณาให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557