logo isranews

logo small 2

“เก่ง-การุณ”ไม่ยื่นแบบแสดงภาษีให้ ป.ป.ช.-โชว์ของเมียรายได้ 5.8 แสน

เขียนวันที่
วันเสาร์ ที่ 05 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:30 น.
เขียนโดย
isranews

“เก่ง-การุณ” ไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงภาษีต่อ ป.ป.ช. หลังพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี แนบมาแค่ของ “เมีย” 5 แสนเศษ– พบแจ้ง รายได้จากเงินเดือน ขายที่ดิน นาฬิกา-เครื่องเพชรพระเครื่องเท่าเดิมเหมือนตอนพ้นตำแหน่งปี ’56 เป๊ะ 

 PIC-keng-6

จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ โหสกุล หรือ “เก่ง” ที่ยื่นในช่วงพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 พบว่า จัดตั้งบริษัทใหม่ ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติ มูลค่า 5 แสนบาท และมีที่ดินเพิ่มขึ้น 9 แปลง มูลค่า 6.1 ล้านบาทนั้น

(อ่านประกอบ : “เก่ง-การุณ”ถอยรถดูคาติหลังพ้นส.ส.-ซื้อที่ดืนดอนเมืองวันเดียว 6.1 ล.)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบอีกว่า นายการุณ ไม่ได้แนบเอกสารแสดงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 แต่อย่างใด

โดยในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 แนบแต่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กับเอกสาร ภ.ง.ด.91 ของนางพิมพ์ชนา โหสกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย คู่สมรส เท่านั้น

โดยหนังสือรับรองการหักภาษีฯของนางพิมพ์ชนา ระบุว่า เมื่อปี 2556 มีเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส รวม 581,400 บาท และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 34,140 บาท

(เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ของนางพิมพ์ชนา)

PIC-ภาษ-เกง-การณ-เมย-1

ส่วนเอกสาร ภ.ง.ด.91 ของนางพิมพ์ชนา ระบุว่า มีภาษีที่ชำระไว้เกิน 25,114 บาท และประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน 25,114 บาท พร้อมทั้งประสงค์บริจาคภาษี 100 บาท ให้กับพรรคเพื่อไทย (034)

(เอกสาร ภ.ง.ด.91 ของนางพิมพ์ชนา)

PIC-ภาษ-เกง-การณ-เมย-3

PIC-ภาษ-เกง-การณ-เมย-2

ทั้งนี้ ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ระบุว่า มีรายได้ทั้งหมด 34,072,720 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 1,362,720 บาท ค่าเช่าบ้าน 140,000 บาท ขายที่ดิน 480,000 บาท ขายนาฬิกาและเครื่องเพชร 8,000,000 บาท ขายพระเครื่อง 24,030,000 บาท และค่านายหน้า 60,000 บาท

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า ก่อนหน้านี้ ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 พบว่า นายการุณ ได้ยื่นหนังสือรับรองการหักภาษีฯ และเอกสาร ภ.ง.ด.91 ไว้ด้วย

โดยหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 มีเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส รวม 1,362,720 บาท และเสียภาษีหักและนำส่งไว้ 216,838 บาท

(เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ของนายการุณ เมื่อปี 2555)

PIC-ภาษ-เกง-การณ-1

ส่วนเอกสาร ภ.ง.ด.91 ระบุว่า มีภาษีที่ชำระไว้เกิน 14,122 บาท และประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน 14,122 บาท

(เอกสาร ภ.ง.ด.91 ของนายการุณ เมื่อปี 2555)

PIC-ภาษ-เกง-การณ-2

PIC-ภาษ-เกง-การณ-3

ทั้งนี้ ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ระบุว่า มีรายได้ 33,872,720 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 1,362,720 บาท ขายที่ดิน 480,000 บาท ขายนาฬิกาและเครื่องเพชร 8,000,000 บาท และขายพระเครื่อง 24,030,000 บาท

น่าสังเกตว่า รายได้จากเงินเดือน ขายที่ดิน ขายนาฬิกาและเครื่องเพชร และขายพระเครื่อง กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นั้น มูลค่ายังเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

อ่านประกอบ : “เก่ง-การุณ”แจ้ง ป.ป.ช.ขายพระเครื่อง 24 ล้าน-ปีเศษรวยขึ้น 111 ล้าน

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ นายการุณ โหสกุล จาก news.mthai