logo isranews

logo small 2

ทรัพย์สิน 1 ปี ครม.ปู 5 “พงศ์เทพ”อู้ฟู่ 3 พันล.-“ยุทธพงศ์”แต่งงานเพิ่ม36ล.

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10:13 น.
เขียนโดย
isranews

ป.ป.ช.เปิดกรุบัญชีทรัพย์สินฯ “ครม.ยิ่งลักษณ์ 5” 13 คน 14 ตำแหน่ง พบ “พงศ์เทพ” ครองแชมป์อู้ฟู่กว่า 3 พันล้าน “สันติ” น้อยสุด 14 ล้าน ฮือฮา “ชัจจ์” ทรัพย์สินลดกว่า 6 ร้อยล้าน คดีฟ้อง"สมยศ"หาย “ยุทธพงศ์” รวยเพิ่ม 36 ล้านหลังแต่งงาน

PIC-nacc-26-8-57 1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 จำนวน 13 ราย 14 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 171,091,417 บาท ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 171,283,646 บาท ไม่มีหนี้สิน

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินลดลง 192,229 บาท ไม่มีหนี้สินเท่าเดิม

2.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,014,921 บาท ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,085,369 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินลดลง 70,448 บาท มีหนี้สินลดลง 10 บาท

3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16,818,981 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 192,623 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 18,065,861 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 95,548 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินน้อยลง 1,246,880 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 97,075 บาท

4.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,543,236 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 534,549 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 19,647,405 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,290,676 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินลดลง 5,104,169 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 756,127 บาท

5.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,961,067 บาท ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 51,849,765 บาท ไม่มีหนี้สิน

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,111,302 บาท ไม่มีหนี้สินเท่าเดิม

6.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 31,181,181 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,391,302 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32,308,549 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 775,895 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินลดลง 1,127,368 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 775,895 บาท

7.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 37,240,943 บาท ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 37,535,535 บาท ไม่มีหนี้สิน

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินน้อยลง 294,592 บาท ไม่มีหนี้สินเช่นเดิม

8.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 17,814,275 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 373,513 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 22,099,421 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 535,553 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินลดลง 4,285,146 บาท มีหนี้สินเท่าเดิม

9.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 122,213,825 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 87,592 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 137,597,365 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 65,009 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินลดลง 15,383,540 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 22,583 บาท

10.น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,731,635 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 25,266 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,273,425 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 48,823 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 458,210 บาท มีหนี้สินลดลง 23,557 บาท

11.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 638,318,009 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 19,108,029 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,126,327,219 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 24,581,006 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินลดลง 637,191,682 บาท มีหนี้สินลดลง 5,472,977 บาท

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นางวิมลรัตน์ กุลดิลก ภรรยา พล.ต.ท.ชัจจ์ เคยแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินฯ กรณีพ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีทรัพย์สินที่อาจได้รับเมื่อคดีสิ้นสุด ในคำพิพากษาศาลแพ่ง คดีพล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และพวก มูลค่า 408 ล้านบาท ก่อนที่ทรัพย์สินดังกล่าวจะหายไปในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี

12.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,809,959 บาท (ของนางสิริยา นันติวิวัฒนพันธ์ คู่สมรส แต่งงาน 11 กรกฎาคม 2556 33,291,061 บาท) ไม่มีหนี้สิน

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 6,151,259 บาท ไม่มีหนี้สิน

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 36,658,700 บาท ไม่มีหนี้สิน

13.นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 46,165,829 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 57,158 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 45,642,192 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 33,255 บาท

เท่ากับว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 520,637 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 23,903 บาท