logo isranews

logo small 2

เจอแล้ว!รับเหมาฟุตซอล 5 จว.ภาคเหนือ บ.เก่าอดีตที่ปรึกษารมต.กวาด 19 แห่ง

พบ 3 บริษัท“กลุ่มเดียวกัน”กวาดรับเหมาสนามฟุตซอล ร.ร.สังกัด สพฐ.ภาคเหนือ -อีสาน 8 จว. อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก อุบลฯ 25 แห่ง 49.2 ล้าน อดีตที่ปรึกษา รมต.ก่อตั้งก่อนโอนทิ้ง

puteww

บริษัทรับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล 3 ราย คือ

1.บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท คริปป์ เวิร์ลไวด์ จำกัด)
2.บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ชื่อเดิม ออคตากอน มัลติมีเดีย เซอร์วิส จำกัด)
3.บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โดเมทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท โคเมทแอนด์โค จำกัด ,บริษัท ธนาเทรด จำกัด ,บริษัท ธนาไอทีคอนซัลติ้ง จำกัด ,บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด)

มีผู้ถือหุ้นในช่วงก่อตั้งเชื่อมโยงกัน และมี“ผู้รับมอบอำนาจ”จดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท “คนเดียวกัน” เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน (สพฐ.)ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 11 จังหวัด รวม 28 แห่ง เป็นเงิน 55,230,457 บาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด เป็นผู้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาและรับเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอล ในช่วงปลายปี 2553 – 27 ก.ย.56 จำนวน 15 แห่ง เป็นเงิน 29,398,435 บาท แบ่งเป็น โรงเรียนใน จ.พิษณุโลก 5 แห่ง จ.เพชรบูรณ์ 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีใน จ.สระบุรี 1 แห่ง จ.จันทบุรี 1 แห่ง จ.สุรินทร์ 1 แห่ง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง จ.ยโสธร 1 แห่ง และ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง (ดูตาราง)

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาและรับเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียน ในช่วง ก.ค.54.-ธ.ค.56 จำนวน 10 แห่ง 20,394,732 บาท แบ่งเป็น จ.พิษณุโลก 3 แห่ง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง จ.อุตรดิตถ์ 2 แห่ง จ.สุรินทร์ 1 แห่ง กรุงเทพฯ 1 แห่ง และ จ.ตาก 2 แห่ง (ดูตาราง) 20,394,732

บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาและรับเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียน 3 แห่ง แบ่งเป็น จ.พิษณุโลก 2 แห่ง และ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง วงเงิน 5,437,290 บาท (ดูตาราง)

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า 5 ใน 11 จังหวัด อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.เชียงใหม่ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.ตาก รวม 19 แห่ง

3 จังหวัด อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน คือ จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี 6 แห่ง และอีก 3 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง จ.สระบุรี ตะวันออก จ.จันทบุรี และกรุงเทพฯ (เฉพาะ 8 จังหวัด ภาคเหนือและอีสาน 25 แห่ง 49.2 ล้านบาท)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด และ บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ของกลุ่มนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ก่อตั้งโดยใช้ที่ตั้ง เดียวกันเลขที่ 582 ซอยอ่อนนุช 17 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ต่อมามี น.ส.สุชาดา นิพัฒน์ศิริผล และ น.ส.มนุชนาถ นฤนาทดำรงค์ เป็นกรรมการตามลำดับ

(ดูเอกสารประกอบ)

571015-1-ออคตากอน 1

ขณะที่ บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 51/6 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ นายชาติชาย จิตติยากูล ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ และได้ทำธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท พี.ที.(พานทอง) อินเตอร์เทรด จำกัด ของคนในตระกูล เบ็ญจศิริวรรณ

จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง 3 บริษัทใช้บุคคล “ผู้รับมอบอำนาจ”ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์,ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร“คนเดียวกัน”ในช่วงปี 55 คือนายสอง นนกระโทก มีภูมิลำเนาอยู่ใน ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

รายการที่ บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด เป็นผู้รับเหมาสนามฟุตซอล  ร.ร.สังกัด สพฐ.

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

1.ซื้อพื้นสนามฟุตซอล กลางแจ้งและอุปกรณ์ 6 รายการ

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,963,000

16 พ.ย. 53

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

2.ซื้อพื้นสนามฟุตบอล

บริษัท ลีกา ฟุตบอล

1,840,000

23 มิ.ย. 54

โรงเรียนวัดนาขุม

3.ซื้อขายครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ

ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,835,000

7 ก.ค. 54

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมืองพิษณุโลก

4.ซื้อครุภัณฑ์กีฬา(พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งและอุปกรณ์) 6 รายการ

บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด

1,838,900

20 ก.ค. 54

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม อ.เมืองพิษณุโลก

5.ซื้อพื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ 5 รายการ

บริษัท  ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,979,800

8 มิ.ย. 55

โรงเรียนยางโกลนวิทยา  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

6.จ้างปรับปรุงสนามคอนกรีตให้เป็นสนามฟุตซอลมาตรฐาน ประจำปีงบฯ2555

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,986,000

18 ก.ค. 55

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

7.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ รร.พรมเทพพิทยาคม อ.ท่าตูม

ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,987,000

23 ก.ค. 55

โรงเรียนพรหมเทพพิทยาคม จ.สุรินทร์

8.ปรับปรุงสนามกีฬาคอนกรีตให้เป็นสนามฟุตซอลมาตรฐาน

บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด

1,984,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านไทรงาม  จ.จันทบุรี

9.ซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอล จำนวน 5 รายการ

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,106,950

14 ก.ย. 55

โรงเรียนวัดบ้านน้อย

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

10.จ้างทำงาน สนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์  

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จกัด

1,978,505.13 

23 ส.ค. 56

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์   ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

11.ปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้ง ณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้  

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,978,505.13 

23 ส.ค. 56

โรงเรียนบ้านเฉลียงใต้ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

12.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอลกลางแจ้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง  

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,977,331

26 ส.ค. 56

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

13.ปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานและอุปกรณ์

บริษัท ลีกา ฟุตซอล

2,479,000

23 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านสามเพีย  จ. ยโสธร

14.สร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

บริษัท ลีกา ฟุตซอล

2,479,000

25 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

15.จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,985,443.75 

27 ก.ย. 56

โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์) จ.สระบุรี

รายการที่บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัดเป็นผู้รับเหมาสนามฟุตซอล ร.ร.สังกัด สพฐ.

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

1.ซื้อขายครุภัณฑ์กีฬา(พื้นสนามฟุตซอลชนิดกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ)จำนวน 1 ชุด

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1,844,400

13 พ.ย. 52

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก

2.ซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอลชนิดกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์

บริษัท ออคตากอน จำกัด

1,845,000

16 ก.ย. 53

โรงเรียนวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

3.จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล(กลางแจ้ง) พร้อมอุปกรณ์  

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1,839,900

5 ก.ค. 54

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

4.จ้างปรับปรงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน

บริษัท ออดตากอนมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิส จำกัด

1,972,000

17 ส.ค. 55

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จ.อุบลฯ

5.ซื้อครุภัณฑ์พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน1 ชุด

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1,980,432

13 ก.ค. 55

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคาร

จ.อุตรดิตถ์

6.ซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้ง,เสาประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย, ป้ายบอกคะแนน, อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาวล์

บริษัท ออคตากอน เซอร์วิส จำกัด

1,980,000

25 ก.ค. 55

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

จ.อุตรดิตถ์

7.ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1,986,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

จ.สุรินทร์

8. ก่อสร้างสนามฟุตบอลและอุปกรณ์ ณ หน้าอาคาร 3

บริษัท ออคตากอน มาร์เกตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1,984,000

23 ส.ค. 55

โรงเรียนปทุมคงคา

9.ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

2,482,000

17 ธ.ค. 56

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย จ.ตาก

10.ก่อสร้างสนามฟุตซอล กลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์

บริษัท ออคตากอน  จำกัด

2,481,000

17 ธ.ค. 56

โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล จ.ตาก

รายการที่  บริษัท อินแทรคแอนด์โค จำกัด เป็นผู้รับเหมาสนามฟุตซอล ร.ร.สังกัด สพฐ.

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน บาท)

วันทำสัญญา 

โรงเรียน

 1.ก่อสร้างสนามฟุตซอล ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

บริษัท อินแทรคแอนด์โค จำกัด

1,837,800

14 ก.ค. 54

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ

2.ปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานและอุปกรณ์ขนาด 22x42 เมตรฯ

บริษัท อินแทรคแอนด์โค จำกัด

2,490,000

29 ส.ค. 55

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างถ่อสามัคคี อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี

3.ซื้อครุภัณฑ์พื้นสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 

บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด

1,109,490

3 ก.ย. 55

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก