logo isranews

logo small 2

ข้อมูลใหม่!อีก 6 บริษัทฟันรับเหมาสนามฟุตซอล-สตรีทซอคเกอร์ 4 จว.อีสาน

เขียนวันที่
วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 20:51 น.
เขียนโดย
isranews

แกะรอยพบอีก 6 บริษัทกลุ่มย่อยฟันรับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล 4 จว.ภาคอีสาน ขอนแก่น สกลนคร อำนาจเจริญ อุบลฯ สนามสตรีทซอคเกอร์ด้วยโผล่ 4 แห่งรวด

PIC-footsall-27-10-57 34

กรณีการก่อสร้างสนามสนามฟุตซอลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด นอกจากบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนักการเมืองเป็นผู้รับเหมาแล้ว (อ่านประกอบ:หจก.ลูก ส.ส.วัย 24 ปี รับเหมาสนามฟุตซอล 2 แห่ง จ.อำนาจเจริญ)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบเอกชนอีก 6 บริษัทเป็นผู้รับเหมา (รวมจนถึงขณะนี้ 20 บริษัท) ได้แก่

1.บริษัท ลักษณ์ คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 3 แห่งในพื้นที่ จ.ขอนแก่นคือ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี และ โรงเรียนบ้านสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านคำหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี จ.อุบลราชธานี (ดูตาราง)

จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท ลักษณ์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 12 มี.ค.46 ทุน 1 ล้านบาท จำหน่ายสื่อการเรียนรู้ สื่อทางการศึกษาทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 72/32 ซอยพระราม 3 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 7 ราย คือ นางวิมลลักษณ์ พิทยารัตน์กุล นายมงคล พิทยารัตน์กุล น.ส.ลัดดา มาตรเจริญ นายภาคภูมิ พิทยารัตน์กุล นายชัชวาล พิทยารัตน์กุล น.ส.วาสนา พิทยารัตน์กุล และ นางกาญจนา สุธีระกฤษณา ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 นาย ศรวัสย์ พิทยารัตน์กุล ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ

รายการที่ บริษัท ลักษณ์คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.ขอนแก่น

 

จ้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม

1,660,000 

9 ม.ค. 55

โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

จ.อุบลราชธานี  

 

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ฯ

1,997,000

24 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ฯ

1,997,000

24 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านคำหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี) อำเภอตาลสุม

2.บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 1 แห่ง ใน จ.ขอนแก่น คือ โรงเรียนนครขอนแก่น เมื่อ 24 ก.ย. 56 (ดูตาราง)

จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 กันยายน 2546 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับจ้างสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬา ที่ตั้งเลขที่ 210/5 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2557 นายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ ถือหุ้นใหญ่ 9,800 หุ้น (98%) นางสาวเมธินี เลาหโกศล และ นางสาวอรญา เฮงประถม คนละ 100 หุ้น นายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ เป็นกรรมการ

รายการที่ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.ขอนแก่น

 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

1,990,918

24 ก.ย. 56

โรงเรียนนครขอนแก่น

3.บริษัท ชลธาราทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 1 แห่ง ใน จ.สกลนคร คือ บ้านม่วงพิทยาคม เมื่อ 7 ก.ย. 54 (ดูตาราง)

บริษัท ชลธาราทรัพย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 3 มีนาคม 2553 ทุน 1 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 95/354 หมู่บ้านหมู่บ้านอินนิซิโอ ปิ่นเกล้า-วงแหวน ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 30 เมษายน 2557 นางสาวชาริณี อยู่ไสว ถือหุ้นใหญ่ 9,000 หุ้น (90%) นายปรีชา ขันฮะ และ นายวรายุทธ สุดสน คนละ 5%

รายการที่ บริษัท ชลธาราทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.สกลนคร

 

ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล

1,699,545

7 ก.ย. 54

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

4.หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 1 แห่งในจ.อำนาจเจริญ คือ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เมื่อ 27 ธ.ค. 55 (ดูตาราง)

หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง จดทะเบียนวันที่ 20 สิงหาคม 2527 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท . รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 37 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายนิรันดร์ ศรีตระกูล นายวิชิต ศรีตระกูล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

รายการที่ หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.อำนาจเจริญ

 

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

2,070,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านป่าติ้ว

5.บริษัท อาร์.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียน 2 แห่ง ในจ.อุบลราชธานี คือ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อ 25 ก.ย.56 และ 30 ก.ย.56 ตามลำดับ

บริษัท อาร์.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 มกราคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ที่ตั้งเลขที่ 151/329 ซอยพระรามที่ 2 33 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 3 คนคือ นายธวัชชัย วีรกิจโกวิท จำนวน 9,998 หุ้น นายนพรัตน์ จำปี 1 หุ้น และ นายธนพันธ์ วีรกิจโกวิท 1 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายธวัชชัย วีรกิจโกวิท เป็นกรรมการ ต่อมา 27 กุมภาพันธ์ 2557 นางสำรวย รัศมี เข้ามาถือหุ้นใหญ่ 9,998 หุ้น (99.98%) นายนพรัตน์ จำปี คนละ นางสาวสมศรี ทองศิริ 1 หุ้น และนางสำรวย รัศมี เป็นกรรมการ

นางสำรวย รัศมี แจ้งที่อยู่ 771/30 ถ.อิสระภาพ บ้านช่างหล่อ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 028645…จากการตรวจสอบพบว่าที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวคือที่ตั้งของบริษัท แอล แอนดฺ บี เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มี นายเอกศิริ แก้วนพมาศ เป็นกรรมการ

น่าสังเกตว่า บริษัท อาร์.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด เพิ่งจดทะเบียนเมื่อต้นปี 2556

รายการที่ บริษัท อาร์.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

อุบลราชธานี

 

สร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

1,992,000

25 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

1,992,000

30 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองอุบลราชธานี

6.บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียน 2 แห่ง ใน จ.อุบลราชธานี คือ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อ 30 ก.ย. 56

บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนวันที่ 5 มีนาคม 2544 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 88/143-144 หมู่ที่ 3 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2557 นางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ ถือหุ้นใหญ่ 80% นายกฤติเดช ก้องมีศักดิ์ และ นางสาว อินท์สุดา ชูลิขิด คนละ 10% นางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ เป็นกรรมการ

รายการที่ บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

อุบลราชธานี

 

 

 

จ้างก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

1,992,000

30 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จ้างก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

1,992,000

30 ก.ย. 56

โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอเมืองอุบลราชธานี

น่าสังเกตว่าการก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์จนขณะนี้ตรวจพบว่าก่อสร้างเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ ป.ป.ท. ลงตรวจสอบพื้นที่สนามฟุตซอล จ.โคราช จาก ASTVmanager