logo isranews

logo small 2

บ.เก่าผู้ช่วย รมต.เก็บเรียบสนามฟุตซอลหน่วยงานรัฐ 344 สัญญา 1,124 ล.

เขียนวันที่
วันอาทิตย์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:41 น.
เขียนโดย
isranews

พบข้อมูล บ.เก่าผู้ช่วย รมต.“อดิศักดิ์”เครือข่ายกวาดสนามฟุตซอลหน่วยงานรัฐ 344 โครงการ 1,124 ล้าน เก็บเรียบ กรมพลศึกษา 116 สนาม รร.สพฐ. องค์กรท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. 233 แห่ง เจ้าตัวแจงก่อนหน้านี้ได้ตามขั้นตอนปกติ

puteww

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับ บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด และ บริษัท อินแทรค แอนด์โค จำกัด ของกลุ่มนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้ว เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลกับหน่วยงานรัฐ อาทิ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองถิ่นกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 344 โครงการ รวมวงเงิน วงเงิน 1,124.7 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทั้งหมด 86 โครงการ วงเงิน 435,561,166 บาท อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 53 โครงการ วงเงิน 131,066,850 บาท (55- ก.ค.57) ในจำนวนนี้เป็น อบจ. 14 สัญญา 35,765,350 บาท

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 1 โครงการ ได้แก่ ซื้อสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 สนาม (25 ม.ค. 53) วงเงิน 15,500,000 บาท

กรมพลศึกษา ซื้อพื้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตซอลสำเร็จรูป 4 โครงการ รวม 116 สนาม (มี.ค.54-พ.ย.56) รวมวงเงิน 229,049,000 บาท ประกอบด้วย วันที่ 31 มี.ค.54 จำนวน 19 สนาม วงเงิน 37.6 ล้านบาท , 8 ส.ค. 55 จำนวน 59 สนาม วงเงิน 117,249,000.00 บาท , 16 ต.ค. 56 จำนวน 30 สนาม วงเงิน 59.4 ล้านบาท และ 21 พ.ย. 56 จำนวน8 สนาม วงเงิน 15.8 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 9 โครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1,598,000 บาท (5 มิ.ย. 55)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16 โครงการ 31,814,584 บาท (55-56)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 สัญญา 8 สนาม 2,610,000 บาท (52-53)

2. บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด ทั้งสิ้น 218 โครงการ รวม 595,728,107 บาท อาทิ

องค์กรท้องถิ่น 156 โครงการ วงเงิน 462,887,519 บาท เฉพาะ อบจ. 47 โครงการ วงเงิน 205,259,580 บาท ได้แก่ อบจ. ลำปาง 1 โครงการ ปราจีนบุรี 1 โครงการ สระแก้ว 6 โครงการ วงเงิน 16,246,500 บาท พิษณุโลก 4 โครงการ วงเงิน 10,751,300 บาท ตาก 1 โครงการ ราชบุรี โครงการ หนองบัวลำภู 1 โครงการ ชัยนาท 1 โครงการ (2 แห่ง)นครศรีธรรมราช 1 โครงการ (2 แห่ง) ระยอง 1 โครงการ ( 8 แห่ง) อุดรธานี 12 โครงการ 78,598,000 บาท อุบลราชธานี 15 โครงการ 37,178,500 บาท และ อบจ.ชลบุรี 2 โครงการ วงเงิน 28,875,000 บาท (รวมสร้างสนามฟุตบอล)

ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียน สพฐ. 16 แห่ง 31,384,435 บาท

สนามฟุตซอล การกีฬาแห่งประเทศไทย 1 สัญญา 5 สนาม 7,469,000 บาท (ปี 52) และสร้างสนามแฮนด์บอล 1 สัญญา วงเงิน 8,726,111 บาท 

สร้างสนามฟุตซอล ของ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 41 สัญญา วงเงิน 79,588,281 บาท 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด จ้างผู้ฝึกสอนและหานักกีฬาฟุตซอลทีมชาติ 2 สัญญา วงเงิน 3,977,761 บาท 

และสร้างสนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 สนาม วงเงิน 1,695,000 บาท 

3. บริษัท อินแทรค แอนด์โค จำกัด 40 โครงการ รวมวงเงิน 93,433,919 บาท ได้แก่

กรมพลศึกษา 1 โครงการ ซื้อพื้นสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 สนาม 1,698,000 บาท 12 ต.ค. 55

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 24 สัญญา 63,029,900 บาท ในจำนวนนี้ อบจ. 10 โครงการ 31,679,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 โครงการ 7,334,790 บาท

และ สำนักงานอาชีวะศึกษา 11 โครงการ 21,071,229 บาท

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ชี้แจงสำนักข่าวอิศราก่อนหน้านี้ว่า ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวธุรกิจของบริษัทอดีตหุ้นส่วนเก่า มาตั้งแต่ปี 52 หลังจากที่ถูกตรวจพบบริษัทในเครือได้รับงานก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียน สพฐ 5 จังหวัดภาคเหนือ 49.2 ล้าน และบอกว่าได้รับการยืนยันเข้าร่วมประมูลงานตามขั้นตอนราชการปกติ สินค้ามีคุณภาพ การันตีใช้งานแล้วมีปัญหาเปลี่ยนของใหม่ทันที

อ่านประกอบ:

"อดิศักดิ์"แจงบ.อดีตหุ้นส่วนเก่า ได้งานฟุตซอล49.2 ล.ตามขั้นตอนราชการปกติ

เปิดเอกสารมัดสัมพันธ์ 3 บ.กลุ่ม“อดิศักดิ์”รวบรับเหมาฟุตซอล ร.ร. 28 แห่ง

เปิดครบ 21 บริษัทรับเหมาสนามฟุตซอล สพฐ. ภาคเหนือ-อีสาน 16 จังหวัด

เจอแล้ว!รับเหมาฟุตซอล 5 จว.ภาคเหนือ บ.เก่าอดีตที่ปรึกษารมต.กวาด 19 แห่ง

พบ อบจ.18 จังหวัด จ้างบริษัทกลุ่มเดียวรับเหมาสนามฟุตซอล 272.7 ล้าน

ผ่ารับเหมาฟุตซอล อบจ.อุบลฯ กลุ่มบริษัทเก่ากุนซือรมต. 69.5 ล้าน