logo isranews

logo small 2

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบเพิ่ม 4 บริษัทจีนส่อขายข้าวจีทูจีเก๊-“ปราณี”โดนด้วย

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 18:01 น.
เขียนโดย
ณฤดี จินตวิโรจน์
หมวดหมู่

ป.ป.ช. ตั้งอนุฯใหม่ลุยสอบเพิ่ม 4 บริษัทจีนส่อขายข้าวจีทูจีเก๊ “บุญทรง” โดนอีกแล้ว “ปราณี” โดนด้วย – ยันขายมันเส้นส่อจีทูจีเก๊ด้วย – เตรียมร่อนสำนวนส่งให้คณะทำงานร่วมฯประกอบพิจารณา

PIC nacc 20 1 58 6

นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวภายหลังการชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ กรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ว่า จากการไต่สวนคดีของนายบุญทรงแล้วนั้น กรณีนี้มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเจรจาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี ซึ่งมีนางปราณี ศิริพันธ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวเป็นผู้เสนอ และมีนายบุญทรง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ กับ 1.บริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. ปริมาณ 3 ล้านตัน 2.บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. ปริมาณ 2 ล้านตัน 3.บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development ปริมาณ 4 ล้านตัน และ 4.บริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co.,Ltd. ปริมาณ 5 ล้านตันนั้น

นายวิชา กล่าวว่า บริษัทฯดังกล่าว มิได้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี แต่กระทำไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตตามกฎหมายอื่น เห็นควรดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 โดยตั้งนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนฯ และ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นอนุกรรมการไต่สวนฯ

นายวิชา กล่าวด้วยว่า หลังจากการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ แล้วยังพบว่ากรณีการระบายข้าวจีทูจียังเชื่อมโยงไปยังการซื้อขายมันสำปะหลัง (มันเส้น) ของนโยบายรับจำนำมันสำปะหลัง ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทำให้สงสัยว่าเป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบจีทูจีจริงหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากพบว่ามีการซื้อขายโดยการจ่ายแคชเชียร์เช็คมันสำปะหลังรวมอยู่ด้วย

“คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานว่าในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีการซื้อขายมันสำปะหลังในรูปแบบสัญญาซื้อขายจีทูจีหรือไม่ แล้วนำมาเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป” นายวิชา กล่าว

นายวิชา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งรายงานการไต่สวนให้กับคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่าย ป.ป.ช. และฝ่ายอัยการสูงสุด (อสส.) พิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีอาญา น.ส.ยิ่งลักษณ์ กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวด้วย ตามที่คณะทำงานร่วมฯได้ขอสำนวนคดีนี้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาด้วย

อ่านประกอบ : 
ดูชัด ๆ ป.ป.ช.ปอกเปลือกคดีจีทูจีเก๊เชือดยกเข่ง“บุญทรง-บิ๊กขรก.-เอกชน”
ป.ป.ช.เชือดล็อตแรกคดีข้าวจีทูจี"บุญทรง-ภูมิ"ไม่รอด-ฟ้องแพ่ง 6 แสนล้าน