logo isranews

logo small 2

กก.ข้อมูลข่าวสาร สภาฯไฟเขียวเปิดคำสั่งแต่งตั้ง ผช. สปช.ให้“อิศรา”

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13:35 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

สปช. ระทึก! คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มีมติเปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน สปช. ให้แก่ “อิศรา” แล้ว อยู่ระหว่างจัดเรียงเอกสารที่กลุ่มงานบริหารบุคคล

PIC tienchai 13 3 58 1

จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ทำการยื่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้เปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ระบุว่า ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขึ้นมาพิจารณานั้น

(อ่านประกอบ : กก.ข่าวสารถกปม"อิศรา"ขอคำสั่งตั้งผช.สปช.-“เทียนฉาย”ย้ำใช้มาตรฐานเดียวสนช.)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประชุมกรณีสำนักข่าวอิศรา ยื่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. แก่สำนักข่าวอิศรา โดยได้ส่งเรื่องให้กับกลุ่มงานบริหารบุคคล ให้จัดทำและเรียบเรียงข้อมูลออกมาอยู่ ซึ่งหากจัดทำเสร็จสิ้นเมื่อไหร่จะติดต่อกลับไปยังสำนักข่าวอิศราทันที

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายเทียนฉาย ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศราว่า หากพบ สปช. รายใดแต่งตั้งภรรยา-บุตร-เครือญาติ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. จะใช้มาตรฐานเดียวกับคณะกรรมาธิการกิจการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) คือขอให้ สปช. เชิญบุคคลเหล่านั้นออกจากตำแหน่ง

อ่านประกอบ : การปกปิดข้อมูล การกระทำที่รับไม่ได้ ของ สปช.