logo isranews

logo small 2

“ยิ่งลักษณ์”ระทึก! ศาลฎีกาฯรับฟ้องคดีข้าวแล้ว-นัดวันแรก 19 พ.ค.

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 11:18 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

ศาลฎีกาฯ รับฟ้องคดีอาญา “ยิ่งลักษณ์” ไม่ระงับความเสียหายจำนำข้าว นัดพิจารณาวันแรก 19 พ.ค. 58 ชง อสส. ส่งหมายเรียกใน 7 วัน เลือก “วีระพล” เป็นผู้รับผิดชอบสำนวน อสส. เตรียมพยานแล้ว 13 คน ยันข้อเท็จจริงยุติแล้ว ต้องสู้ในข้อกฎหมาย

PIC yingluck 19 3 58 1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีการประชุมองค์คณะผู้พิพากษาเพื่อเลือกผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนในคดีที่อัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และผิดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว โดยที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ มีมติเลือก นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา ให้เป็นผู้พิพากษาเจ้าสำนวน

โดยนายวีระพล มีคำสั่งว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาฯ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งและคำฟ้องถูกต้องตามกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาฯ โดยให้ประทับฟ้องและนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. โดยให้ อสส. เป็นผู้ส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ภายใน 7 วัน หากไม่พบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หรือไม่มีผู้รับแทนโดยชอบให้ปิดหมายประกาศ

ต่อมา นายโกศลวัฒน์ อินธุจันทร์ยงค์ รองโฆษก อสส. แถลงถึงกรณีนี้ว่า เบื้องต้นฝ่าย อสส. มีพยานบุคคลทั้งหมด 13 ปาก โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของทางราชการ และมีพยานเอกสาร พยานวัตถุ มีแผ่นซีดีประกอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม ทั้งนี้ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เป็นที่ยุติได้ แต่ที่ต้องต่อสู้คือประเด็นในข้อกฎหมาย จะดูว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ สามารถยับยั้งหรือดำเนินนโยบายต่อได้หรือไม่