logo isranews

logo small 2

โผล่อีก 3 นักการเมืองท้องถิ่น!จงใจปกปิดทรัพย์สิน-รอศาลฎีกาฯตัดสิน

เขียนวันที่
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:52 น.
เขียนโดย
isranews

นักการเมืองท้องถิ่นเข้าคิวรอพิพากษาคดีจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มอีก 3 คน หลัง ป.ป.ช.ชี้มูล ศาลฎีกาฯนัดฟังคำสั่ง 18 มิ.ย.58

PIC ppddd 17 5 58 1

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อ 15 พ.ค.58 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเผยแพร่คดีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูล กรณีจงในไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. และศาลฎีกาฯรับคำร้องและอยู่ในสาระบบ จากเดิมจำนวน 17 คดี (ราย) ได้เพิ่มอีก 3 คดี คือ

1.นายยาอุสมาน เขร็มเต๊ะ (คดีหมายเลขดำ ที่ อม.33/2558)
2. นายสมศรี วังหอม (คดีหมายเลขดำ ที่ อม.34/2558)
3. นายประเสริฐ เฮ้าชัยภูมิ ที่ อม.35/2558)

โดยศาลนัดฟังคำสั่งพร้อมกันวันที่ 18 มิ.ย.58

และเมื่อรวมคดีที่รอคำสั่งก่อนหน้านี้จำนวน 14 คดี เท่ากับมีคดีที่รอคำสั่งทั้งสิ้น 17 คดี (ณ 15 พ.ค.58)

ทั้งนี้คดีเข้าสู่สาระบบของศาลฎีกาฯ 14 คน ได้แก่

1.นายดนรอหมาน ราชเพ็ชร (คดีหมายเลขดำที่ อม.11/2558 )ศาลฎีกาฯนัดพิจารณานัดแรกหรือนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 19 พ.ค.58
2.นายวสันต์ จันทร์ช่วง (คดีหมายเลขดำที่ อม.12/2558 )นัด 19 พ.ค.58
3.นายสาโรจน์ เพชรทอง (คดีหมายเลขดำที่ อม.13/2558 )นัด 19 พ.ค.58
4.นายชาญณรงค์ ผดุงพล (คดีหมายเลขดำที่ อม.14/2558 )นัด 19 พ.ค.58
5.นายปรีดา เหล่าเจริญวงศ์ (คดีหมายเลขดำที่ อม.15/2558 )นัด 21 พ.ค.58
6.นางพยุ ฟุ้งเฟื่อง (คดีหมายเลขดำที่ อม.16/2558 )นัด 21 พ.ค.58
7.นายสุริยา บุญทอง (คดีหมายเลขดำที่ อม.17/2558 )นัด 21 พ.ค.58
8.นายธนเดช เงี่ยนตั้น (คดีหมายเลขดำที่ อม.18/2558 )นัด 26 พ.ค.58
9.นายณัฐวุฒิ จานงนิจ (คดีหมายเลขดำที่ อม.23/2558 )นัด 26 พ.ค.58
10.นายพันทิพย์ สุขาบูรณ์ (คดีหมายเลขดำที่ อม.24/2558 )นัด 26 พ.ค.58
11.นายพิพัฒน์พงศ์ เสริมสุข (คดีหมายเลขดำที่ อม.26/2558 )นัด 28 พ.ค.58
12.นายอนุสิทธิ์ ศรีฟ้า (คดีหมายเลขดำที่ อม.19/2558 )นัด 2 มิ.ย. 58
13.นายสุนทร สมหวัง (คดีหมายเลขดำที่ อม.20/2558 )นัด 2 มิ.ย. 58
14. นายเสรี ชุมพล นายก อบต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง (คดีหมายเลขดำที่ อม.21/2558 )นัด 2 มิ.ย. 58

สำหรับคดีที่ศาลฎีกาฯนัดพิจารณานัดแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 คดี ได้แก่

1.นายสุวิทย์ ผิวเหลือง (คดีหมายเลขดำที่ อม.10/2558 ) ศาลฎีกาฯนัดพิจารณานัดแรกหรือนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 12 พ.ค.58

2. จ.ส.อ.สมาน ชัยดี (คดีหมายเลขดำที่ อม.9 /2558 ) นัด 12 พ.ค.58

3.นายทองสุข โสติกะพันธ์ (คดีหมายเลขดำที่ อม.4 /2558 )นัด 14 พ.ค.58

ยังไม่มีการเผยแพร่ผลคำตัดสิน

อ่านประกอบ: เปิด 17 นักการเมืองท้องถิ่นเข้าคิวรอศาลฎีกาฯตัดสินคดีจงใจปกปิดทรัพย์สิน