logo isranews

logo small 2

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบคดีไฟ กทม. 39 ล.รองผู้ว่าฯติดโผ-ไร้ชื่อ‘สุขุมพันธุ์’

ป.ป.ช. ตั้งอนุฯลุยไต่สวนคดีประดับไฟ กทม. 39 ล้าน หลัง ‘วิลาศ-วัชระ’ ร้องสอบ 'จุมพล' รองผู้ว่าฯติดโผ ไร้ชื่อ ‘สุขุมพันธุ์’ เหตุเพิ่งได้รับสำนวน สตง. ‘เลขาฯ’ ยันไต่สวนเพิ่มได้ หากมีการพาดพิงถึง

PIC sukhumpunn 13 5 59 1

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีโครงการประดับไฟกรุงเทพมหานครวงเงิน 39 ล้านบาท โดยนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า กรณีนี้นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ร้องเรียน ซึ่งจากการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง ใน 3 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ 1 เรื่องใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 40 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการนี้ ไม่มีการพิจารณาถึงความจำเป็นและเร่งด่วนอย่างแท้จริง

ประเด็นที่ 2 เรื่องกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และประมาณการค่าใช้จ่าย มีการดำเนินดำเนินการก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประมาณราคาค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้

ประเด็นที่ 3 เรื่องสมยอมราคา ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบริษัทเอกชนเข้าข่ายสมยอมราคาจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด และบริษัท สรรค์สร้าง จำกัด โดยทั้งสามบริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการประดับตกแต่งไฟ โดยมีการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวกันไปยื่นจดทะเบียนก่อนวันเสนอราคาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเป็นผู้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าวได้ จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่าทั้งสามบริษัทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อันเป็นพฤติการณ์เข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาในครั้งนี้

“ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกับนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก รวม 14 ราย โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน” นายสรรเสริญ กล่าว

เมื่อถามว่า เหตุใดจึงไม่มีชื่อของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีนี้ ทั้งที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้มูลความผิด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ด้วย นายสรรเสริญ กล่าวว่า ป.ป.ช.เพิ่งได้รับหนังสือจาก สตง. เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมาจึงสั่งให้นำรายชื่อผู้กระทำความผิดหรือเกี่ยวข้อง ตามข้อมูลที่ สตง. ส่งมานั้นไปให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาด้วยว่าข้อมูลนั้นมีมูลที่จะกล่าวหาหรือไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่ ดังนั้นข้อมูลของ ป.ป.ช. และ สตง. ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด อนุกรรมการชุดนี้จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสมควรเสนอตั้งไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่

“หากพาดพิงถึงชื่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่า กทม. ทาง ป.ป.ช. สามารถตั้งไต่สวนเพิ่มได้ ได้ตลอดเวลาตราบใดที่ ป.ป.ช. ยังไม่มีมติชี้มูลความผิดผู้ใดในโครงการนี้ทั้งหมด" นายสรรเสริญ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 14 ราย ได้แก่ นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯกทม., น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, นายธวัชชัย จันทร์งาม ผอ.กองการท่องเที่ยว, นายสิโรตม์ แสงเจิรญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, น.ส.วันทนา เตชะสุวรรณา นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายพงษ์พันธ์ ธัญญเจริญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายมรกต ภูมิพานิช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย

บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด โดยนายคฑารัตน์ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด โดยน.ส.กันติกานต์ อินทศร กรรมการผู้จัดการ, บริษัทสรรค์สร้าง จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ กรรมการผู้จัดการ, นายคฑารัตน์ สันธิศิริ ในฐานะส่วนตัว, น.ส.กันติกานต์ อินทศร ในฐานะส่วนตัว และนายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ ในฐานะส่วนตัว

อ่านประกอบ :

สตง.ชง ป.ป.ช.เชือด! 'สุขุมพันธ์ุ-พวก' ฮั้วจ้างประดับไฟลานคนเมือง 39 ล.

เบื้องหลัง! สตง.เชือด‘สุขุมพันธุ์-พวก’ คดีไฟ กทม. ลูกน้องซัดนโยบาย‘ผู้ว่าฯ’ (รายชื่อครบ)

มากกว่าพี่น้อง!เปิดสัมพันธ์ลึก 'เครือญาติ' 2 เอกชนคดีฮั้วไฟ กทม. 39 ล.

จำแนกชัดๆ ข้อกล่าวหา'สุขุมพันธ์-พวก' คดีไฟกทม.39 ล.-วัดใจมหาดไทย เช็คบิล?

ล่าข้ามปท.!เปิดตัวครั้งแรก'บริษัทจีน'ขายไฟกทม.39 ล.โชว์หราผลงานหน้าเว็บ

ที่แท้พี่น้องร่วมสายเลือด!เปิดสัมพันธ์ลึก 2 สาวตัวละครเอกคดีฮั้วไฟกทม. 39 ล.

เปิดหลักฐานมัด'บ.สยามเอ็มฯ'ตัวละครใหม่ มือชงราคากลางไฟกทม.39 ล.

เปิดชัดๆ พฤติการณ์-ข้อกล่าวหา 'สุขุมพันธุ์' ไฉนถูกสตง.เชือดโครงการไฟ 39 ล. 

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ จาก mthai