logo isranews

logo small 2

ศาลฎีกาฯโชว์ชื่อ 22 นักการเมืองท้องถิ่นไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-พ่วง อดีต ส.ส.ลำปาง

ศาลฎีกาฯคลอดตารางนัดคดีนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช. 22 คน พ่วง อดีต ส.ส.ลำปาง ไทยรักไทย วางคิวพิจารณา 14 มิ.ย.-ส.ค.59 ยังไม่เผยผลทางการก่อนหน้านี้ 15 คน

picmaeee12 6 16

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อ 9 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เผยแพร่ตารางนัดคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช. รวม 22 คดี

1.นายสุทัศน์ วรรณรัตน์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 14 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 29 /2559)
2.นางณัฐณิชา จันทรสิงหาญ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 14 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 31 /2559)
3.นายจอมพงษ์ หรือนายสราวุธ ชูทับทิม นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 14 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 44 /2559)
4.นายอุสมาน หมีดหรน นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 14 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 46 /2559)
5.นายเสรี ชุมพล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 14 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 51 /2559)
6.นายระมัด แถวหมอ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 14 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 57 /2559)
7.นายณรังสรรค์ พรหมสุวรรณ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 14 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 58 /2559)
8. นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 50/2559)
9. นายศุภกร สีสุหร่าย (เดิมชื่อ “สถาพร”) นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 53/2559)
10. นายธนาธร โล่ห์สุนทร นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 47 /2559)
11.นายรังสรรค์ เพิ่มพวง นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 54 /2559)
12.นางสาวคุณาหงษ์ ลีศิริโสภา นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 60 /2559)
13.นายสิทธิภาคดิ์ ทองสัมฤทธิ์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 62 /2559)
14.นายสุภิญ มณีอินทร์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 61 /2559)
15.นายปรีชา เลี้ยงบำรุง นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 21 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 63 /2559) (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม)
16.นายประสาน วิเศษสิงห์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 12 ก.ค. 2559 (คดี ดำที่ อม 56 /2559)
17.นางสาวทิพสุคนธ์ พิลึก นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 12 ก.ค. 2559 (คดี ดำที่ อม 48 /2559)
18.นายนรินทร์ สมันตกาญจน์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 12 ก.ค. 2559 (คดี ดำที่ อม 49 /2559)
19.นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 12 ก.ค. 2559 (คดี ดำที่ อม 52 /2559)
20.นายจักรธัช จันหอม นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 12 ก.ค. 2559 (คดี ดำที่ อม 55 /2559)
21.นายอุดม กัปปะหะ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 12 ก.ค. 2559 (คดี ดำที่ อม 59 /2559)
22.นางสาวเมษญา บูรพาวัลย์ (ปัจจุบันเปลี่ยน ชื่อเป็นนางสาวปุริมปรัชญ์ บูรพาวัลย์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 2 ส.ค. 2559 (คดี ดำที่ อม 66 /2559) (เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในจำนวนนี้ 21 คน เป็นนักการเมืองท้องถิ่น จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. มี 1 คนคือ นายธนาธร โล่ห์สุนทร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง สังกัดพรรคไทยรักไทย บุตรชายของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ก่อนหน้านี้มีคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ ศาลฎีกาฯนัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา ระหว่าง วันที่ 19เม.ย.- 9 มิ.ย.2559 และยังไม่เผยแพร่คำพิพากษาอย่างเป็นทางการ 15 คดี 

1.นายเสกสรร เพ็ญสุข นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 19 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 7/2559)
2.นายภูวกร ตันบุญเอก นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 26 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 2/2559)
3. นายภูดิศ จำเริญรักษา นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 26 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 6/2559) (เลขานุการนายก อบต.บ้านใหม่)
4. นายนพดล ไพรวัลย์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 26 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 5/2559)
5.นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นัดไต่สวนวันที่ 28 เม.ย.2559
(คดีดำที่ อม.70/2558)
6.นายจิรโรจน์ บวรฐิติไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 10/2559)
7.นางวัลลภา ใจดี นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 11/2559)
8.นายไพฑูรย์ ไพบูลย์ผล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 12/2559)( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี)
9.นายพงศ์พันธุ์ หิรัญรัตน์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 13/2559) (รองนายเทศมนตรีตำบลอู่ทอง)
10.นายจิระนันท์ ตัณฑะเตมีย์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 15/2559)
11.นายธนวัฒน์ ชินหอม นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 พ.ค.2559(คดี ดำที่ อม 16/2559) (เลขานุการ เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี)
12.นายธีระศักดิ์ วารีนิล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 17/2559) (รองนายก อบต.ทุ่งทอง จ.กาญจนบุรี)
13.นายกรรณณัฐฏ์ เจนประเสริฐ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 14/2559)
14.นายธนกร พิพัฒนบัณฑิตกุล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 1 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 18/2559)
15.นายณัฐศักดิ์ รักษาชน นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 9 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 8/2559)

อ่านประกอบ:

ขานชื่อ 4 นักการเมืองท้องถิ่น ‘ติดคุกจริง’ คดีจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

เปิดชื่อ 7 นักการเมืองท้องถิ่น 6 จ. ล่าสุด ไม่ยื่นบัญชีฯ ศาลฎีกาฯจำคุก-รอลงโทษรวด

ไม่รอด!ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 10 เดือน‘เมธาวี’ อดีตบอร์ด ททท. จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ 5 ครั้ง

คำพิพากษาฉบับเต็ม! รองนายก อบจ.ระนอง ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ติดคุกจริง 2 เดือน

ศาลฎีกาฯโชว์รายชื่อ 15 นักการเมืองท้องถิ่นไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-ลุ้นผล 16 คน