logo isranews

logo small 2

‘สมศักดิ์การช่าง’แจงใช้ สนง.บัญชีแห่งเดียว หจก.'ปฐมพล' ประมูลตามขั้นตอนปกติ

หจก.สมศักดิ์การช่าง รับร่วมประกวดราคา สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 - 45 ล. เผยยื่นเสนอราคา ตามขั้นตอนปกติ แต่งานค่อนข้างใหญ่ ให้เวลาน้อย รับใช้ผู้ทำบัญชีคนเดียวกับ หจก.คอนเทมโพรารี่ฯจริง ไม่แน่ใจเป็นคู่เทียบ 

71059 sonprecha 0

กรณีการรับเหมาก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ วงเงิน 45 ล้านบาท ในขั้นตอนการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เสนอราคา 4 ราย ได้แก่ หจก.วิวัฒน์ธนชัยการช่าง ,หจก.สมศักดิ์การช่าง ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ดุสิตก่อสร้าง และ หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น ผลปรากฎว่า หจก.คอนเทมโพรารี่ฯ เป็นผู้ชนะที่วงเงิน 45 ล้านบาท เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 ต่อมา ทำสัญญาวันที่ 5 มี.ค. 2558 ด้วยวงเงิน 44,887,000 บาท (สัญญาเลขที่ สทภ.9 108/2558) และเอกชน 2 ราย คือ หจก.วิวัฒน์ธนชัยการช่าง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ดุสิตก่อสร้าง ปรากฏชื่อเป็นคู่เทียบประกวดราคารับเหมางานในกองทัพภาคที่ 3 ที่ หจก.คอนเทมโพรารี่ฯ เป็นผู้ชนะและผู้แพ้นับสิบโครงการ

ขณะที่ล่าสุด พบว่า หจก.คอนเทมโพรารี่ฯ และ หจก.สมศักดิ์การช่าง มีผู้รับมอบอำนาจและผู้สอบบัญชีคนเดียวกัน คือ น.ส.ชนิษฐา จิตติรัตนกุล น.ส.กชพรรณ ศุภภัทรานาม และ นางณฐมน กฤตสิน (อ่านประกอบ : รับเหมา สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 หจก.‘ปฐมพล’ฟัน 44.8 ล.-‘กลุ่มเดิม’โผล่เป็นคู่เทียบ)

เมื่วันที่ 7 ต.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ติดต่อไปที่ นายสมศักดิ์ ยาคล้าย ผู้ร่วมถือหุ้นใหญ๋ หจก.สมศักดิ์การช่าง ตามหมายเลข 081-445-01XX ที่ระบุไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ชายคนหนึ่งรับสาย ยืนยันเป็นเบอร์โทร.ของ หจก.สมศักดิ์การช่าง ชี้แจงว่า  ในการเสนอราคาของ สทภ. 9 ทาง หจก.ฯได้ทำตามวิธีระเบียบราชการ โดยการซื้อซองเสนอราคา และร่วมเข้าเสนอราคาตามปกติ ส่วนกรณีการใช้ผู้ทำบัญชีคนเดียวกับ หจก.คอนเทมโพรารี่ฯ นั้น  หจก.ฯ ให้สำนักงานบัญชี กฤตสิน เป็นผู้ทำบัญชีให้อยู่แล้ว ซึ่งถ้าหาก หจก.คอมเทมโพรารี่ฯ จะใช้บริการสำนักงานบัญชีเดียวกันก็เป็นสิทธิของหจก.คอมเทมโฑรารีฯ  ทั้งนี้ ยอมรับว่า ก็คุ้นหน้าค่าตากัน เพราะทำธุรกิจรับเหมาเหมือนกัน  ซึ่งการเข้าเสนอราคาก็ดำเนินการตามขั้นตอนกติการาชการทุกอย่าง

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า หจก.สมศักดิ์ฯ เข้าร่วมประกวดราคาดังกล่าว เพื่อเป็นคู่เทียบให้กับ หจก.คอนเทมโพรารี่ฯ นายสมศักดิ์ ชี้แจงว่า “ไม่แน่ใจ ผมก็ซื้อแบบ และเข้าประมูลราคาตามปกติ ซึ่งโครงการนี้ค่อนข้างใหญ่ เวลายื่นซองค่อนข้างน้อย และต้องส่งคุณสมบัติก่อน ซึ่งผมก็เสนอราคาไปตามที่ หจก. ไหว ส่วนคนอื่นเป็นอย่างไร ผมก็ไม่แน่ใจ”

ต่อมา ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่ น.ส.ชนิษฐา จิตติรัตนกุล   ผู้ทำบัญชีของ หจก.คอมเทมโพราณีฯ และผู้รับมอบอำนาจของ หจก.สมศักดิ์ฯ เพื่อให้ชี้แจงกรณีข้างต้น โดยผู้ชายคนหนึ่งรับสาย ระบุว่า เบอร์ดังกล่าวเป็นหมายเลขติดต่อของ ‘สำนักงานบัญชี กฤตสิน’ จึงขอติดต่อ น.ส.ชนิษฐา บุคคลดังกล่าวถามว่า “ติดต่อเรื่องอะไร” ผู้สื่อข่าวจึงแสดงตัว พร้อมระบุต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาเป็นผู้ทำบัญชีให้กับ หจก.คอนเทมโพราลีฯ และเป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัท จำกัด ของบริษัท มูซามิ จำกัด ของนายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นกรรมการ ชายคนดังกล่าวกล่าวว่า “น.ส.ชนิษฐา ไม่อยู่ไปทำงานที่ต่างจังหวัด อย่างไรค่อยติดต่อมาใหม่”

ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า สำนักงานบัญชีได้เป็นผู้ทำบัญชีให้กับ หจก.สมศักดิ์การช่าง ด้วยใช่หรือไม่ ชาคนดังกล่าว เผยทันทีว่า “ผมไม่ทราบ ไม่รู้เรื่อง เรื่องนี้ต้องถามจาก น.ส.ชนิษฐา เจ้าตัวเขาเอง”

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้พยายามขอเบอร์โทร.ติดติอ น.ส.ชนิษฐา จิตติรัตนกุล จากบุคคลดังกล่าวแล้ว แต่ถูกปฏิเสธที่จะให้ อ้างว่า “ไม่มี”

ต่อมา ผู้สื่อจึงติดต่อไปที่ นางณฐมน กฤตสิน ตามหมายเลข 086-738-14XX ตามหมายเลขที่ระบุไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว โดยปลายสายระบุบริการรับฝากข้อความ

ทั้งนี้ น.ส.ณฐมน ปรากฏชื่อเป็นผู้ลงชื่อพยานในแบบคำรับรองลายมือชื่อของพยาน (แบบ บอจ.2) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัท จำกัด ของบริษัท มูซามิ จำกัด (นายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นกรรมการ) และเป็นพยานในการจดฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ หจก.สมศักดิ์การช่าง รวมถึง เป็นผู้ทำบัญชีให้กับ หจก.ดังกล่าว ตั้งแต่รอบปี 2555-2558 ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 หมายเลข 055-266-251-4 ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.dwr9.com แล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้

อ่านประกอบ :

หจก.‘ปฐมพล’ ใช้ ‘ผู้รับมอบอำนาจ-ทำบัญชี’ คนเดียวกับ ‘คู่เทียบ’ ก่อนฟันงาน 45 ล.

ขุมทรัพย์ 3 ‘คู่เทียบ’งาน 45 ล. หจก.ปฐมพล! ฟันอื้อ ‘ทภ.3’ 68 โครงการ 627.7 ล.

ชัดๆ! เปิดระเบียบ ก.กลาโหม ห้าม ขรก.ทหาร มี'ผลประโยชน์ทับซ้อน'

รับเหมา สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 หจก.‘ปฐมพล’ฟัน 44.8 ล.-‘กลุ่มเดิม’โผล่เป็นคู่เทียบ

หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’คว้ารับเหมา‘ทัพภาค 3’พุ่ง 107.9 ล. -‘กลุ่มเดิม’คู่เทียบ  

เบื้องหลัง หจก.‘ปฐมพล’คว้า 2 โครงการ‘ทัพภาค 3’ 31.5 ล.!ชนะหน้าเดิม 6,000 บ. 

หจก.'ปฐมพล' ฟัน 6 โครงการ อบจ.พิษณุโลก - 5.4 ล.เคาะครั้งเดียว จนท.ยันโปร่งใส

ที่ตั้ง หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ บ้านพัก ‘พล.อ.ปรีชา-แม่ทัพภาค 3’  

ACTจี้ รบ.เร่งตรวจสอบครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา  

เปิดระเบียบกลาโหม ห้ามใช้บ้านพักทำการค้า  

บ.รับเหมาแห่งที่ 2 ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ โผล่! ทุน 2 ล. เพิ่งตั้ง ก.ย.58-นอกค่ายทหาร   

ทบ.ดูรายละเอียด‘หจก.ปฐมพล’คว้างานรัฐ-กองทัพภาค 3 ไม่รู้ตั้งในค่าย  

'อิศรา' ถาม 'แม่ทัพภาค 3' ตอบ! ไฉน หจก.ลูกพล.อ.ปรีชา จดทะเบียนตั้งในค่ายทหาร  

งบการเงินมัด! หจก.‘ปฐมพล’ ปิกอัพ‘ซูซูกิ’1 คัน -ไม่มีที่ดิน อาคาร ฟันงาน 155.6 ล.   

เปิดตัว บ.นำพลฯ ผู้พ่าย หจก.‘ปฐมพล’ 1,900 บ.-ที่แท้ ‘คู่ค้าใหญ่’ กองทัพ 1.5 พันล.  

ประกวดราคารับเหมา อบจ.พิษณุโลก หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ มีคู่แข่งรายเดียว  

ที่ตั้ง หจก. ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ อยู่ในค่ายทหาร-แจ้งงบการเงินมีเครื่องมือ 7 แสน  

เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล.  

เจาะสัญญารับเหมางาน‘ทัพภาค 3’ หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ชนะคู่แข่ง 1,900 บ.พบ  

หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล.