logo isranews

logo small 2

เปิดหนังสือ"ดีเอสไอ"ตอบพ่อเหยื่อสะพาน200 ปีถล่ม ลุยล่าตัวผู้กระทำผิดแน่!

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 09 ตุลาคม 2557 เวลา 06:41 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

เปิดหนังสือบิ๊กดีเอสไอยุค “ชัชวาลย์” ตอบกลับพ่อเหยื่อสะพานถล่ม ปมร้องเรียน ติดตามความคืบหน้าลงโทษเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง-บกพร่องต่อหน้าที่ทำให้สะพาน 200 ปีที่ อยุธยาถล่ม ก่อนโยนเรื่องให้ อธิบดีดีเอสไอ สั่งการ ด้าน เลขา ป.ป.ท. ลั่น ส่งจนท.ลุยสอบแล้ว หลังได้รับเรื่องร้องเรียน  

1apepa-b

จากกรณี นายอนุนาท เสือสมิง บิดาของเด็กหญิงวัย 10 ขวบ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สะพาน 200 ปี ของเทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ถล่ม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 เข้าร้องเรียนต่อสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ให้ช่วยติดตามความคืบหน้าของคดี

( อ่านประกอบ : เหยื่อสะพาน 200 ปี ถล่ม ร้อง “อิศรา” ผู้มีส่วนรับผิดชอบ ยังลอยนวล )

นอกจากนี้ นายอนุนาทได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและทวงถามความคืบหน้าในการติดตามคดี เอาผิดลงโทษทางวินัย กับข้าราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช., รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท.) , อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI

( อ่านประกอบ : เปิดหนังสือร้องเรียน 9 ฉบับ ความพยายามของพ่อเหยื่อสะพาน 200 ปี ถล่ม!)

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ศูนย์บริหารคดีพิเศษดีเอสไอ มีหนังสือตอบกลับนายอนุนาท ถึงกรณีดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

 1aab1

ศูนย์บริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่ ยธ 0801.4 / 1395

วันที่ 17 กันยายน

เรื่อง แจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

เรียน อนุนาท เสือสมิง

อ้างถึง หนังสือร้องเรียนของท่าน ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึงซึ่งท่านได้ยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือขอให้รับเรื่องไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษ นั้น

ขอเรียนว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โดยเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเบื้องต้น เพื่อเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการ จึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบ

ทั้งนี้ หากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคำสั่งเป็นประการใด จักได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดย นายธงชัย สมบัติจิราภรณ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรารายงานว่า สาระสำคัญ ของหนังสือร้องเรียนที่นายอนุนาทยื่นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 และยื่นต่อ เลขา ป.ป.ท. ในวันเดียวกัน มีใจความตรงกัน คือ ขอให้ช่วยเร่งรัดคดี และติดตามความคืบหน้าในการลงดทษ เอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

โดยตอนหนึ่ง หนังสือร้องเรียนของนายอนุนาทระบุว่า พนักงานสอบสวน ได้ส่งเรื่องผู้กระทำความผิดและผู้ร่วมกระทำความผิด ดังกล่าว ถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีรายชื่อทั้งสิ้น 13 ราย อาทิ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ขณะนั้น ) , ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น ลงนามแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีข้อความในหนังสือตอบกลับที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ,นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( เกษียณราชการ เดือน ก.ย. 2557 ) ,พันจ่าอากาศเอก ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หาตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดและพวกที่เกี่ยวข้อง ,นายเชษฐา ปทุมรังสี นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง ,กลุ่มเจ้าหน้าที่ช่างที่เกี่ยวข้อง หรือช่างผู้ควบคุมงาน หรือวิศวกรควบคุมงาน หรือผู้อำนวยการกองช่าง และผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าหลวง สังกัดเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,

วิศวกรผู้ออกแบบและวิศวกรควบคุมงานที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ,นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ,นายวรพจน์ นุชิต ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้ออกแบบสะพานฯ สังกัดสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ต้องหาตามหมายจับ จ.554/ 2556 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556 ร่วมเป็นกรรมการประกวดราคาและกรรมการตรวจการจ้าง ปัจจุบันได้ลาออกจากราชการแล้ว  

หนังสือร้องเรียนต่อดีเอสไอ และเลขา ป.ป.ท. ยังระบุถึงกรณีที่เคยทวงถามความคืบหน้าและผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหลายหน่วยงาน อาทิ กรณียื่นร้องเรียนถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติ ( สตง.) ให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่เดิมสะพานนี้เป็นตอม่อแข็งแรงดีอยู่แล้ว เหตุใดจึงทุบทิ้งสร้างขึ้นมาใหม่ เริ่มจากการประกวดราคา, การจัดซื้อจัดจ้าง, การตรวจรับมอบงาน และการเบิก-จ่ายเงิน การก่อสร้างสะพานสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หลังจากนั้นได้รับหนังสือตอบกลับ ที่ ตผ 0041 อย / 0319 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 มีข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือตอบกลับของ สตง. ระบุว่า

“สำหรับทางแพ่ง ให้เทศบาลตำบลท่าหลวงในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าของงบประมาณ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและทางวินัย และได้แจ้งให้นายอำเภอท่าเรือ ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีในความผิดทางอาญา กับช่างผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง” แต่ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าข่าวสารใดๆ อีก 

นอกจากนี้ หนังสือร้องเรียนยังระบุความล่าช้าของสำนวนคดีด้วยว่า ยังอยู่ที่ชั้นอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายอนุนาทไดรับแจ้งว่า อัยการต้องรอผลชี้มูลจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ก่อน จึงจะนำเรื่องทั้งหมด ส่งฟ้องคดีต่อศาล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตอนท้ายของหนังสือร้องเรียนระบุว่า ขอให้เร่งรัดคดีอาญา เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยรีบด่วน ไม่รู้ต้องรออีกกี่สิบปีถึงจะได้รู้ตัวผู้กระทำความผิดชัดเจน จากเรื่องนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หนังสือตอบกลับจากดีเอสไอ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ตอนหนึ่งระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โดยเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเบื้องต้น เพื่อเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการ ทั้งนี้ หากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคำสั่งเป็นประการใด จักได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่อนั้น ช่วงเวลาดังกล่าว ยังเป็นช่วงที่ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ก่อนที่ในปัจจุบัน พ.ต.อ.ชัชวาลย์จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวยืนยันกับสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากนายอนุนาท และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาพอสมควร ในการรวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง

ภาพสะพานถล่มจาก : www.google.co.th