logo isranews

logo small 2

เปิดครบ 21 บริษัทรับเหมาสนามฟุตซอล สพฐ. ภาคเหนือ-อีสาน 16 จังหวัด

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 07:00 น.
เขียนโดย
isranews

เปิดครบรายชื่อ 21 บริษัทรับเหมาสนามฟุตซอลโรงเรียน สพฐ. ภาคเหนือ-อีสาน 16 จังหวัด ในอุ้งมือ 2 กลุ่มใหญ่ โยงเครือข่าย เครือญาติ คนใกล้ชิด นักการเมือง

PIC-footsall-30-10-57 3

การก่อสร้างสนามสนามฟุตซอลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือกว่า 10 จังหวัดวงเงินงบประมาณเกือบ 700 ล้านบาทตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนอข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา รวบรวมข้อมูลเอกชนที่เป็นผู้รับเหมา 21 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ. ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พะเยา เพชรบูรณ์ น่าน ตาก และ เชียงใหม่ มาเสนอดังนี้

1.บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด (ปัจจุบันมี น.ส.สุชาดา นิพัฒน์ศิริผล เป็นกรรมการ) เป็นผู้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาและรับเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอล ในช่วงปลายปี 2553 – 27 ก.ย.56 จำนวน 15 แห่ง เป็นเงิน 29,398,435 บาท (ดูตาราง)

2.บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (เดิม นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ  ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรี ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ ปัจจุบันน.ส.มนุชนาถ นฤนาทดำรงค์ เป็นกรรมการ)เป็นผู้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาและรับเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียน ในช่วง ก.ค.54.-ธ.ค.56 จำนวน 10 แห่ง 20,394,732 บาท (ดูตาราง)

3.บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด (นายชาติชาย จิตติยากูล ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ) เป็นผู้จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาและรับเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียน 3 แห่ง แบ่งเป็น จ.พิษณุโลก 2 แห่ง และ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง วงเงิน 5,437,290 บาท (ดูตาราง)

4.บริษัท เอ็มที 9 ก่อสร้าง จำกัด (นายณัฐวิทย์ เมืองทอง และ นายรัฐพงษ์ เมืองทอง ) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ใน จ.พะเยา 2 แห่ง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม วงเงิน 2,498,000 บาท เมื่อ 5 มี.ค. 55 และ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 2,492,000 บาท เมื่อ 13 ก.ค. 55

5.บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (ปัจจุบัน น.ส.สุธาดา เรืองพูน ถือหุ้นใหญ่และ เป็นกรรมการ) ผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนใน จ.นครราชสีมา 3 แห่ง และ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง 19,986,000 บาท (ดูตาราง)

6. บริษัท ที วี เอ็น เทคโนโยลี จำกัด (ปัจจุบัน น.ส.พรเพ็ญ ภิรมย์กิจ ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ )เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอำนาจเจริญ 9 แห่ง 26,913,000 บาท (ดูตาราง)

7. บริษัท วอเตอร์ฮีล แลนด์ จำกัด (ปัจจุบัน นายรณรงค์ ภิรมย์ และนายมานัส ชาวนา เป็นกรรมการ ) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน จ.ชัยภูมิ เมื่อ 18 ก.ย. 55 2 แห่ง วงเงิน 4,999,000 บาท และ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี 1แห่ง เมื่อ 7 ก.ค. 54 วงเงิน 1,986,000 บาท รวม 3 แห่ง 6,985,000 บาท (ดูตาราง)

8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอโอดี จำกัด (นายอนุชา วงศ์มณีรัตน์ ถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนใน จ.มุกดาหาร 5 แห่ง ๆละ 4.9 ล้านบาทเศษ วงเงิน 24,889,000 บาท จ.น่าน 1 แห่ง วงเงิน 2,490,100 บาท และ อำนาจเจริญ 5 แห่งๆละ 4.9 ล้านบาทเศษ วงเงิน 24,955,000 บาท รวม 11 แห่ง วงเงิน 52,334,100 บาท (ดูตาราง)

9.บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด (นายชัยวิทย์ จิตเมตตา และนายอนุชา วงศ์มณีรัตน์ ถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี 7 แห่ง รวม 13,902,000 บาท โดยทำสัญญาระหว่างวันที่ 21 – 28 มิ.ย.54 (ดูตาราง)

10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส (นายยี พณิชยา ถือหุ้นใหญ่) ไพร์ส เป็นผู้รับเหมา 5 แห่ง 22,497,500 บาท (ดูตาราง)

11.บริษัท วายอีอี จำกัด (นายยี พณิชยา ถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลในจ.นคราชสีมา 10 แห่ง วงเงินรวม 24,995,000 บาท (ดูตาราง)

12.บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด (นายสุเทพ พณิชยา นายยี พณิชยา น.ส.เบญจพันธ์ บุญบางการ ก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนใน จ.อุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 5 แห่ง วงเงิน 9,930,000 บาท ไม่รวมปีงบประมาณ 2552 จำนวน 1 แห่ง 1,430,000 บาท (25 พ.ค. 52) (ดูตาราง)

13.บริษัท วายเอเอ็ม บิสซิเนส จำกัด ( น.ส.เบญจพันธ์ บุญบงการ น.ส.ธวนันท์ บุญบงการ นางเบญจา บุญบงการ ก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลในปีงบประมาณ 2555 ในพื้นที่ จ.สกลนคร 1 แห่ง และ เพชรบูรณ์ 1 แห่ง รวม 2 แห่ง 3,608,960 บาท (ดูตาราง)

14.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราฐคอมเมอร์ส รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก วงเงิน 2,100,000 บาท และ โรงเรียนนาผือโคกกอก วงเงิน 2,455,000 บาท รวม 4,555,000 บาท ทำสัญญาพร้อมเมื่อ 27 ธ.ค. 55 (นายอิทธิศักดิ์ สันตพันธุ์ ลูกชาย นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์ อดีต ส.ส.อุบลราชธานีเขต 6 พรรคเพื่อไทย ถือหุ้นใหญ่)

15.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าจอมก่อสร้างสุรินทร์ รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านจอมพระ จ.สุรินทร์ วงเงิน 2,430,000 บาท ทำสัญญา 9 ส.ค. (นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา ถือหุ้นใหญ่และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ)

16.บริษัท ลักษณ์ คอมเมอร์เชียล จำกัด (ปัจจุบันนายศรวัสย์ พิทยารัตน์กุล ถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 3 แห่งในพื้นที่ จ.ขอนแก่นคือ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี และ โรงเรียนบ้านสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านคำหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี จ.อุบลราชธานี (ดูตาราง)

17.บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด (ปัจจุบันนายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ ถือหุ้นใหญ่)เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 1 แห่ง ใน จ.ขอนแก่น คือ โรงเรียนนครขอนแก่น เมื่อ 24 ก.ย. 56 (ดูตาราง)

18.บริษัท ชลธาราทรัพย์ จำกัด (ปัจจุบัน นางสาวชาริณี อยู่ไสว ถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 1 แห่ง ใน จ.สกลนคร คือ บ้านม่วงพิทยาคม เมื่อ 7 ก.ย. 54 (ดูตาราง)

19.หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง (ปัจจุบัน นายนิรันดร์ ศรีตระกูล นายวิชิต ศรีตระกูล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 1 แห่งในจ.อำนาจเจริญ คือ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เมื่อ 27 ธ.ค. 55 (ดูตาราง)

20.บริษัท อาร์.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด (ปัจจุบัน นางสำรวย รัศมี ถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียน 2 แห่ง ในจ.อุบลราชธานี คือ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อ 25 ก.ย.56 และ 30 ก.ย.56 ตามลำดับ

21.บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด (ปัจจุบัน นางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ ถือหุ้นใหญ่) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียน 2 แห่ง ใน จ.อุบลราชธานี คือ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อ 30 ก.ย. 56

ในจำนวน 21 บริษัท เมื่อจำแนกบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทแล้ว แยกเป็น 2 กลุ่มหลัก

หนึ่ง กลุ่มบริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด

สอง กลุ่มบริษัท บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซึ่งประกอบไปด้วย  บริษัท ที วี เอ็น เทคโนโยลี จำกัด บริษัท วอเตอร์ฮีล แลนด์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอโอดี จำกัด บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด .ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส บริษัท วายอีอี จำกัด บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด และ บริษัท วายเอเอ็ม บิสซิเนส จำกัด

ที่เหลือเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งบางแห่งเกี่ยวพันกับเครือญาตินักการเมืองในพื้นที่

 

รายการที่ บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด เป็นผู้รับเหมาสนามฟุตซอล ร.ร.สังกัด สพฐ.

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

1.ซื้อพื้นสนามฟุตซอล กลางแจ้งและอุปกรณ์ 6 รายการ

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,963,000

16 พ.ย. 53

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

2.ซื้อพื้นสนามฟุตบอล

บริษัท ลีกา ฟุตบอล

1,840,000

23 มิ.ย. 54

โรงเรียนวัดนาขุม

3.ซื้อขายครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ

ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,835,000

7 ก.ค. 54

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมืองพิษณุโลก

4.ซื้อครุภัณฑ์กีฬา(พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งและอุปกรณ์) 6 รายการ

บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด

1,838,900

20 ก.ค. 54

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม อ.เมืองพิษณุโลก

5.ซื้อพื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ 5 รายการ

บริษัท  ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,979,800

8 มิ.ย. 55

โรงเรียนยางโกลนวิทยา  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

6.จ้างปรับปรุงสนามคอนกรีตให้เป็นสนามฟุตซอลมาตรฐาน ประจำปีงบฯ2555

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,986,000

18 ก.ค. 55

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

7.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ รร.พรมเทพพิทยาคม อ.ท่าตูม

ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,987,000

23 ก.ค. 55

โรงเรียนพรหมเทพพิทยาคม จ.สุรินทร์

8.ปรับปรุงสนามกีฬาคอนกรีตให้เป็นสนามฟุตซอลมาตรฐาน

บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด

1,984,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านไทรงาม  จ.จันทบุรี

9.ซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอล จำนวน 5 รายการ

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,106,950

14 ก.ย. 55

โรงเรียนวัดบ้านน้อย

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

10.จ้างทำงาน สนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์  

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จกัด

1,978,505.13 

23 ส.ค. 56

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์   ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

11.ปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้ง ณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้  

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,978,505.13 

23 ส.ค. 56

โรงเรียนบ้านเฉลียงใต้ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

12.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอลกลางแจ้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง  

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,977,331

26 ส.ค. 56

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

13.ปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานและอุปกรณ์

บริษัท ลีกา ฟุตซอล

2,479,000

23 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านสามเพีย  จ. ยโสธร

14.สร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

บริษัท ลีกา ฟุตซอล

2,479,000

25 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

15.จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด

1,985,443.75 

27 ก.ย. 56

โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์) จ.สระบุรี

รายการที่บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัดเป็นผู้รับเหมาสนามฟุตซอล ร.ร.สังกัด สพฐ.

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

1.ซื้อขายครุภัณฑ์กีฬา(พื้นสนามฟุตซอลชนิดกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ)จำนวน 1 ชุด

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1,844,400

13 พ.ย. 52

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก

2.ซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอลชนิดกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์

บริษัท ออคตากอน จำกัด

1,845,000

16 ก.ย. 53

โรงเรียนวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

3.จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล(กลางแจ้ง) พร้อมอุปกรณ์  

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1,839,900

5 ก.ค. 54

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

4.จ้างปรับปรงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน

บริษัท ออดตากอนมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิส จำกัด

1,972,000

17 ส.ค. 55

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จ.อุบลฯ

5.ซื้อครุภัณฑ์พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน1 ชุด

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1,980,432

13 ก.ค. 55

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคาร

จ.อุตรดิตถ์

6.ซื้อครุภัณฑ์สนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้ง,เสาประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย, ป้ายบอกคะแนน, อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาวล์

บริษัท ออคตากอน เซอร์วิส จำกัด

1,980,000

25 ก.ค. 55

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

จ.อุตรดิตถ์

7.ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1,986,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

จ.สุรินทร์

8. ก่อสร้างสนามฟุตบอลและอุปกรณ์ ณ หน้าอาคาร 3

บริษัท ออคตากอน มาร์เกตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1,984,000

23 ส.ค. 55

โรงเรียนปทุมคงคา

9.ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

2,482,000

17 ธ.ค. 56

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย จ.ตาก

10.ก่อสร้างสนามฟุตซอล กลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์

บริษัท ออคตากอน  จำกัด

2,481,000

17 ธ.ค. 56

โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล จ.ตาก

รายการที่  บริษัท อินแทรคแอนด์โค จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน บาท)

วันทำสัญญา 

โรงเรียน

 1.ก่อสร้างสนามฟุตซอล ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

บริษัท อินแทรคแอนด์โค จำกัด

1,837,800

14 ก.ค. 54

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ

2.ปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานและอุปกรณ์ขนาด 22x42 เมตรฯ

บริษัท อินแทรคแอนด์โค จำกัด

2,490,000

29 ส.ค. 55

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างถ่อสามัคคี อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี

3.ซื้อครุภัณฑ์พื้นสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 

บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด

1,109,490

3 ก.ย. 55

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รายการที่ หจก. เอ็มที9 จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน บาท)

วันทำสัญญา 

โรงเรียน

ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง

หจก. เอ็มที9 จำกัด

2,498,000

5 มี.ค. 55

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

หจก.เอ็มที 9 ก่อสร้าง

2,492,000

13 ก.ค. 55

โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)

รายการที่ บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เป็นผู้รับเหมา (จ.นครราชสีมาและอำนาจเจริญ)

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

1.ปรับปรุงสนามกีฬา ณ.โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกุล)ตำบลเทศบาลปากช่อง อ.ปาช่อง จ.นครราชสีา

บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

4,999,500.00 บาท

22 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2.จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่อง ต.เทศบาลปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4,999,500.00 บาท

22 ส.ค. 55

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

3.จ้างปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรงเรีบยนบ้านป่าไผ่ ตงจันทึก องปากช่อง จ.นครราชสีมา

บริษัท พี.อาร์.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

4,999,500.00 บาท

22 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านป่าไผ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

บริษัท พี.อาร์.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4,987,500.00 บาท

9 ส.ค. 55

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา

จ.อำนาจเจริญ

รายการที่ บริษัท ทีวีเอ็นเทคโนโลยี  จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญาจ้าง

โรงเรียน

อำนาจเจริญ 

 

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

บริษัท ทีวีเอ็นเทคโนโลยี  จำกัด

4,985,000

17 ส.ค. 55

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

บริษัททีวีเอ็นเทคโนโลยี จำกัด

4,985,000

28 ส.ค. 55

โรงเรียนอำนาจเจริญ

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

บริษัท ทีวีเอ็นเทคโนโลยี จำกัด

2,492,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านหนองแคน

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

บริษัท ทีวีเอ็นเทคโนโลยี จำกัด

2,488,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

บริษัท ทีวีเอ็นเทคโนโลยี จำกัด

2,490,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านเวียงหลวง

ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

บริษัท ทีวีเอ็นเทคโนโลยี่ จำกัด

2,488,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

ชัยภูมิ

 

ปรบปรุงสนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนหนองบัวแดง

บริษัท ที วี เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

2,495,500

29 ม.ค. 56

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

นครราชสีมา 

 

จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรงเรียนบ้านหันห้วยทรายม.2 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นม.

บริษัท ที วี เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

1,994,000

19 ส.ค. 54

โรงเรียนหันห้วยทราย (คุรุสังฆฯ) อำเภอประทาน จังหวัดนครราชสีมา

ปรบปรุงสนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนหนองบัวแดง

บริษัท ที วี เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

2,495,500

29 ม.ค. 56

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

รายการว่าจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริษัท วอร์เตอร์ ฮีล แลนด์ จำกัด

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญาจ้าง

โรงเรียน

ชัยภูมิ

 

1.ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์

บริษัท วอร์เตอร์ ฮีล แลนด์ จำกัด

2,499,500

18 ก.ย. 55

โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

2.ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์

บริษัท วอเตอร์ ฮีล แลนด์ จำกัด

2,499,500

18 ก.ย. 55

โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

อุบลราชธานี

 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์

บริษัท วอร์เตอร์ ฮิลแลนด์ จำกัด

1,986,000

7 ก.ค. 54

โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)อำเภอสิรินธร

รายการที่ หจก.จีโอโอดี เป็นผู้รับเหมา

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.มุกดาหาร

 

1.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

หจก.จีโอโอดี

4,985,000

7 ส.ค. 55

โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน

2.จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,955,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

3.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,985,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

4.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,985,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านนาโบใหญ่

5.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,979,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนมุกดาหาร

จ.น่าน

 

1.จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ณ รร.ยาบห้วนาวิทยา ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน

หจก.จีโอโอดี

2,490,100

23 ส.ค. 55

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

จ.อำนาจเจริญ

 

1.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,993,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)

2.จ้างปรับปรงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,991,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน

3.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,987,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

4.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,989,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ

5.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,995,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ(บ้านแสนสวาสดิ์)

รายการที่ บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญาจ้าง

โรงเรียน

จ.อุบลราชธานี

 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

21 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น อำเภอศรีเมืองใหม่

2.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์

บริษัทแกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

22 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านสิม อำเภอศรีเมืองใหม่

3.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

23 มิ.ย. 54

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา อำเภอศรีเมืองใหม่

4.ปรับปรุงสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

24 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ อำเภอโขงเจียม

5.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

27 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ อำเภอศรีเมืองใหม่

6.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

27 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านชะชอม อำเภอโขงเจียม

7.ซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

28 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอศรีเมืองใหม่

รายการว่าจ้าง หจก.เอ็มเอไอเอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นผู้รับเหมา (จ.นครราชสีมา)

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

1.ปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีา

หจก. เอ็มเอไอเอ็นเตอร์ไพร์ส

4,999,500.00 บาท

20 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2.จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรงเรียนบ้านวัดหนองนา ต.งิ้ว องห้วยแถล จ.นครราชสีมา

หจก.เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพรส์

2,499,500.00 บาท

10 ก.ย. 55

โรงเรียนวัดหนองนา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

3.จ้างปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรงเรียนบ้านปางไม้ ต.ราษฏร์องเสิงสาง จ.นครราชสีมา

หจก. เอ็มเอไอ เอ็นเตอรืไพร์ส

4,999,500.00 บาท

13 ก.ย. 55

โรงเรียนบ้านปางไม้ อำเภอเสิงสาง

4.ปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรง้รียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.ลำเพียก องครบุรี จ.นครราชสีมา

หจก. เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส

4,999,500.00 บาท

13 ก.ย. 55

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

5.ปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรเงเรียนบ้านสระว่าพระยา ตงสระว่านพระยา องครบุรี จ.นครราชสีมา

หจก. เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส

4,999,500.00 บาท

13 ก.ย. 55

โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รายการว่าจ้าง บริษัท วายอีอี จำกัด เป็นผู้รับเหมา (จ.นครราชสีมา)

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

1.จ้างเหมาปรับปรงสนามกีฬา รร.บ้านโกรกสำโรง

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

9 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน อุปกรณ์ ณโรงเรียนบ้านพะเนียง

บรัษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

9 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

3.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุผกรณ์ ณ.รร.เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกุล) ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

9 ส.ค. 55

โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา

4.ปรับปรุงสนามกีฬา ณ รร.วัดบ้านทุ่งรี ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

9 ส.ค. 55

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

5.จ้างปรับปรุงสนามกีฬา ณ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจาน ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

9 ส.ค. 55

โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

6.จ้างปรับปรุงสนามกีฬา ณ รร.บ้านกระทุ่มราย ต.กระทุ่มราย องประทาย จ.นครราชสีมา

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

7.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ณ รร.บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ต.โนนอุดม องเมืองยาง จ.นครราชสีมา

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ กิ่งอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา

8.จ้างปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

23 ส.ค. 55

โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

9.จ้างปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

บริษัท วายอีอี จำกัด

2,499,500

23 ส.ค. 55

โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10.ปรับปรุงสนามกีฬา ณ รร.วัดบ้านสว่าง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

บริษัท วาย จำกัด

2,499,500

9 ส.ค. 55

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการว่าจ้างบริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัดเป็นผู้รับเหมา

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงาน

1.ซื้อฟุตซอลพื้นยางกันกระแทกในร่ม จำนวน 6 รายการ  

บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด

1,430,000

25 พ.ค. 52

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

2.ปรับปรุงสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์

บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด

1,986,000

22 ธ.ค. 54

โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) อำเภอพิบูลมังสาหาร

3.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน

บริษัทสปอร์ตแอนด์เกม จำกัด

1,986,000

17 ม.ค. 55

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร

4.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด

1,986,000

19 มี.ค. 55

โรงเรียนบ้านหินสูง อำเภอสิริน

5.จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์ปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบ้านดงแถบ

บริษัท สปอร์ตแอนด์เกม จำกัด

1,986,000

20 มี.ค. 55

โรงเรียนบ้านดงแถบ อำเภอโขงเจียม

6.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาจาน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

บริษัท สปอร์ตแอนด์เกม จำกัด

1,986,000

20 มี.ค. 55

โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอพิบูลมังสาหาร

รายการว่าจ้าง บริษัท วายเอเอ็ม บิสซิเนส จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงาน

1.ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล

บริษัท วายเอเอ็ม บิสซิเนส จำกัด

1,804,960

5 ก.ย. 54

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

(อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)

2.ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน 25 รายการ

บริษัท วายเอเอ็ม บิสซิเนส จำกัด

1,804,000

19 ก.ย. 54

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม (อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)

หจก.ต.เขมราฐคอมเมอร์ส เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.อำนาจเจริญ

 

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

2,100,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

2,455,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนนาผือโคกกอก

หจก.เจ้าจอมก่อสร้างสุรินทร์ เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.สุรินทร์

 

ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณื ณ รร.บ้านจอมพระ

2,430,000

9 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านจอมพระ

บริษัท ลักษณ์คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.ขอนแก่น

 

จ้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม

1,660,000 

9 ม.ค. 55

โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

จ.อุบลฯ

 

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ฯ

1,997,000

24 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ฯ

1,997,000

24 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านคำหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี) อำเภอตาลสุม

บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.ขอนแก่น

 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

1,990,918

24 ก.ย. 56

โรงเรียนนครขอนแก่น

บริษัท ชลธาราทรัพย์  จำกัด  เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.สกลนคร

 

ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล

1,699,545

7 ก.ย. 54

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.อำนาจเจริญ

 

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

2,070,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านป่าติ้ว

บริษัท อาร์.เค.คอนแทรคติ้ง จำกัด  เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

อุบลราชธานี

 

สร้างสนามสตีรทซอคเกอร์

1,992,000

25 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สร้างสนามสตีทซอคเกอร์

1,992,000

30 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองอุบลราชธานี

บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด  เป็นผู้รับเหมา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

อุบลราชธานี

 

 

 

จ้างก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

1,992,000

30 ก.ย. 56

โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จ้างก่อสร้างสนามสตรีทซอคเกอร์

1,992,000

30 ก.ย. 56

โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ ป.ป.ท. ตรวจสอบสนามฟุตซอล จาก bangkokbiznews