logo isranews

logo small 2

ผ่ารับเหมาฟุตซอล อบจ.อุบลฯ กลุ่มบริษัทเก่ากุนซือรมต. 69.5 ล้าน

เขียนวันที่
วันเสาร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:30 น.
เขียนโดย
isranews

เจาะรับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล อบจ.อุบลราชธานี 5 ราย 89.4 ล้าน พบ 3 บ.เก่าอดีตที่ปรึกษา รมต.รวบ 28 แห่ง 69.5 ล้าน ทำสัญญาวันเดียว 10 รร.

fffod811-14

การก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐนอกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีอีกหน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่าอบจ.อย่างน้อย 18 แห่ง ใช้งบประมาณก่อสร้างเกือบ 300 ล้านบาท (อ่านประกอบ:พบ อบจ.18 จังหวัด จ้างบริษัทกลุ่มเดียวรับเหมาสนามฟุตซอล 272.7 ล้าน)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า อบจ.อุบลราชธานี จ้างก่อสร้างอย่างน้อย 36 แห่ง ใช้งบประมาณ เกือบ 90 ล้านบาท โดยมีเอกชน 5 รายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

1. บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด จำนวน 6 โครงการ 14,921,000 บาท (สัญญาวันเดียวกัน 7 ธ.ค. 55)
2.บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด จำนวน 17 โครงการ 42,115,500 บาท
3. บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 10,057,000 บาท
4. บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด จำนวน 7 โครงการ 17,369,000 บาท
5.หจก.เอ็มเออินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ต จำนวน 2 โครงการ 4,959,000 บาท

รวมวงเงิน 89,421,500 บาท

จากการตรวจสอบพบว่าเอกชน 3 ราย คือ บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด รวมวงเงิน 69,541,500 บาท เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน (1 บริษัทมีอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้ก่อตั้ง)

ส่วน บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด ประกอบธุรกิจขายไม้ปูพื้นที่จดทะเบียนวันที่ 12 เมษายน 2554ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 283 ซอยเกษมสุวรรณ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายชาคริต อภินรเศรษฐ์ นายอดิสร วงศ์ไวโรจน์ ร่วมกันถือหุ้นและเป็นกรรมการ

ขณะที่ หจก.เอ็มเออินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ต จดทะเบียน 18 ตุลาคม 2554 ทุน 500,000 บาท รับจ้างประมูล ทำของ ที่ตั้งเลขที่ 262/21 อาคารจอนนี่ทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร น.ส.ธนภร สุรชินโชติ นาย พรพจน์ ปัญญา ร่วมถือหุ้น
น่าสังเกตว่า กรณีการว่าจ้าง บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด จำนวน 17 แห่งนั้น แบ่งเป็นทำสัญญาพร้อมกัน เมื่อ 15 ก.พ. 56 จำนวน 7 แห่ง และ วันที่ 22 พ.ย. 56 จำนวน 10 แห่ง

การว่าจ้าง บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด จำนวน 7 แห่ง แบ่งเป็นทำสัญญาพร้อมกันเมื่อ 26 พ.ย. 56 จำนวน 5 แห่ง และ 12 ก.พ. 57 จำนวน 2 แห่ง

ส่วนบริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน 4 โครงการ ทำสัญญาพร้อมกันเมื่อ 11 ก.พ. 57

ทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่าง ธ.ค.55- ก.พ.57 เป็นห้วงเวลาต่อเนื่องจากการก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หมายเหตุ: ภาพประกอบสนามฟุตซอลจาก Google ไม่ใช่ภาพสนามฟุตซอลในจ.อุบลฯ 

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

อบจ.

1.จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด

2,490,000

7 ธ.ค. 55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2.จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด

2,485,000

7 ธ.ค. 55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3.จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด

2,485,000

7 ธ.ค. 55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

4.จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด

2,486,000

7 ธ.ค. 55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

5.จ้างทำงานโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตชอลพร้อมอปกรณ์ฯ

บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด

2,487,000

7 ธ.ค. 55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

6.จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

บริษัท เพอร์เฟ็กท์แล็ป จำกัด

2,488,000

7 ธ.ค. 55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รวม

 

14,921,000

   

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

อบจ.

1.จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์บ้านหนองใสฯ

.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,485,000

15 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2.จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,482,000

15 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3.จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,477,000

15 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

4.จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

.ลีลาฟุตซอลจำกัด

2,469,000

15 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

5.จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,470,000

15 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

6.จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

.ลีกาฟตุซอลจำกัด

2,468,000

15 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

7.จ้างโครงการซ่อมสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,464,000

15 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

8.สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,480,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

9.ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกา ฟุตซอล จำกัด

2,480,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

10.สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,479,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

11.สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,479,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

12.สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,480,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

13.ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกา ฟุตซอล จำกัด

2,480,500

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

14.สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,480,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

15.สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกาฟุตซอล จำกัด

2,481,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

16.ก่อสร้างสนามฟุตซอล

บ.ลีกาฟุตซอลจำกัด

2,480,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

17.ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ลีกา ฟุตซอล จำกัด

2,481,000

22 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รวม

 

42,115,500

   

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

อบจ.

1.ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.อินแทรค แอนด์ โค จำกัด

2,479,500

26 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2.ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.อินแทรค แอนด์ โค จำกัด

2,479,500

26 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3.ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.อินแทรด แอนด์ โอ จำกัด

2,480,000

26 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

4.ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.อินแทรด แอนด์ โค จำกัด

2,480,000

26 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

5.สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.อินแทรคแอนด์โคจำกัด

2,480,000

26 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

6.สร้างสนามฟุตซอล+อุปกรณ์ บ.โนนจันทร์ ม.5

บ. อินแทรค แอนด์โค  จำกัด

2,485,000

12 ก.พ. 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

7.สร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ร.ร.พิบูลมังสาหาร

บ.อินแทรค แอนด์โค จำกัด

2,485,000

12 ก.พ. 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รวม

 

17,369,000

   

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

อบจ.

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

2,590,000

11 ก.พ. 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

2,490,000

11 ก.พ. 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

2,489,000

11 ก.พ. 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

บ.ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

2,488,000

11 ก.พ. 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รวม

 

10,057,000

   

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

อบจ.

จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ฯ

หจก.เอ็มเออินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ต

2,480,000

18 ก.พ. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์

หจก.เอ็มเออินเตอร์เนชั่นแนบสปอร์ต

2,479,000

26 พ.ย. 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รวม

 

4,959,000

   

อ่านประกอบ:

เปิดเอกสารมัดสัมพันธ์ 3 บ.กลุ่ม“อดิศักดิ์”รวบรับเหมาฟุตซอล ร.ร. 28 แห่ง

"อดิศักดิ์"แจงบ.อดีตหุ้นส่วนเก่า ได้งานฟุตซอล49.2 ล.ตามขั้นตอนราชการปกติ

เจอแล้ว!รับเหมาฟุตซอล 5 จว.ภาคเหนือ บ.เก่าอดีตที่ปรึกษารมต.กวาด 19 แห่ง

เปิดครบ 21 บริษัทรับเหมาสนามฟุตซอล สพฐ. ภาคเหนือ-อีสาน 16 จังหวัด