logo isranews

logo small 2

เจาะสนามฟุตซอลอาชีวะฯ66 แห่ง128 ล.บ.อดีตกุนซือรมต. กวาดเรียบ

เขียนวันที่
วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:25 น.
เขียนโดย
isranews

เจาะสนามฟุตซอล“วิทยาลัยเทคนิค-การอาชีพ สารพัดช่าง”สังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 66 แห่ง 128.7 ล้าน กลุ่มบริษัทเก่าที่ปรึกอดีตรมต.กวาดเรียบ ช่วงปี 55-56 อื้อ

ppwwwwwwjjj

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเชื่อมโยงกัน 3 ราย คือ บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด และ บริษัท อินแทรค แอนด์โค จำกัด กลุ่มเครือญาตินายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้าง สนามฟุตซอลกับหน่วยงานรัฐ 340 โครงการ วงเงินรวม 1,120 ล้านบาท

(อ่านประกอบ:บ.เก่าผู้ช่วย รมต.เก็บเรียบสนามฟุตซอลหน่วยงานรัฐ 344 สัญญา 1,124 ล.)

ล่าสุด กรณีสำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า ในจำนวนนี้เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างวิทยาลัยเกษตรช่าง รวม 66 แห่ง วงเงินรวม 128,702,162 บาท แบ่งเป็น

1. บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ว่าจ้างทั้งหมด 86 โครงการ วงเงิน 435,561,166 บาท เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 16 โครงการ (แห่ง) 31,814,584 บาท โดยเป็นการว่าจ้างในช่วงปี 2555-2556 ทั้งหมด (ดูตาราง)

2. บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด ทั้งสิ้น 217 โครงการ รวม 593,760,105 บาท เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 40 โครงการ (แห่ง) วงเงินรวม 77,620,279 บาท (ดูตาราง)

3. บริษัท อินแทรค แอนด์โค จำกัด ทั้งสิ้น 39 โครงการ รวมวงเงิน 91,629,919 บาท ในจำนวนนี้ เป็น สำนักงานอาชีวะศึกษา 10 โครงการ (แห่ง) วงเงิน 19,267,299 บาท (ดูตาราง)

น่าสังเกตว่า เป็นการก่อสร้างสนามฟุตซอลในช่วงปี 2555-2556 จำนวน 58 แห่ง โดย บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อินแทรค แอนด์โค จำกัด เป็นผู้รับเหมา (ยุครัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

มีเพียง 8 แห่งเท่านั้น (บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด) ที่การรับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นในช่วงปี 2552-2554

บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

 

รายการ

วงเงิน (บาท)

วันจ้าง

หน่วยงาน

1

จ้างก่อสร้างพื้นสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน

1,985,000

25 มิ.ย. 55

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

2

จ้างปรับปรุงสนามกีฬา

1,985,246.64 

3 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 จังหวัดราชบุรี

3

สนามฟุตซอลต์และติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,993,000

16 ก.ค. 55

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

4

ซื้อ ครุภัณฑ์พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์

1,986,960.75 

20 ก.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพลอง

5

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

1,993,000

16 ส.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

6

จัดทำพื้นสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

1,994,000

24 ส.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

7

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

1,990,000

28 ส.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

8

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  

1,971,754.41 

25 ธ.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

9

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,969,139.33 

18 ม.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

10

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,950,000

22 ม.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพลอง

11

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,964,131.06 

23 ม.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

12

สร้างสนามฟุตบอล

2,157,120

25 ม.ค. 56

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

13

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  1 รายการ

1,969,618.56

21 ก.พ. 56

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพัทลุง

14

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,969,139.33

19 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

15

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานฯ

1,968,000

1 เม.ย. 56

วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี

16

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ 1 รายการ

1,968,473.76 

30 เม.ย. 56

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

บริษัท   ลีกาฟุตซอล   จำกัด

 

รายการ

วงเงิน (บาท)

วันจ้าง

หน่วยงาน

1

ซื้อแผ่นพื้นสนามฟุตซอล

พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1ชุด

1,829,000

22 มิ.ย. 52

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษไชยชาญ

2

ซื้อครุภัณฑ์แผ่นพื้นสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ 4รายการ

1,826,000

9 ก.ค. 52

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

3

ซื้อแผ่นพื้นสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1รายการ

1,829,000

9 ก.ค. 52

วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดร้อยเอ็ด

4

ซื้อแผ่นพื้นสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1ชุด

1,829,000

10 ก.ค. 52

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

5

ตกลงขายครุภัณฑ์แผ่นพื้นสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน

1,829,000

31 ส.ค. 52

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

6

ตกลงขายพัสดุแผ่นพื้นสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน แก่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  

1,829,000

23 ก.ย. 52

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

7

จ้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

1,821,000

29 มี.ค. 54

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

8

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 รายการ

1,984,000

30 พ.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

9

สนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,981,640

15 มิ.ย. 55

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

10

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,550,000

18 มิ.ย. 55

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

11

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน 1รายการ

1,993,000

21 มิ.ย. 55

วิทยาลัยเทคนิคเลย

12

จ้างทำงานปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน 1 รายการ

1,984,935

26 มิ.ย. 55

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

13

ปรับปรุงสนามกีฬา

1,984,616

27 มิ.ย. 55

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้

14

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

1,993,000

3 ก.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด

15

สนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,992,000

9 ก.ค. 55

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

16

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,985,000

10 ก.ค. 55

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

17

สร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,992,000

13 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

18

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1,995,000

13 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

19

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,993,000

16 ก.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

20

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน1 รายการ

1,993,000

24 ก.ค. 55

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

21

สร้างฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน  

1,989,000

26 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

22

ก่อสร้างสนามฟุตซอลติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,986,000

30 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคตราด

23

จ้างทำงานสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 รายการ

1,990,000

10 ก.ย. 55

วิทยาลัยการอาชีพปัว

24

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน1 รายการ

1,993,000

13 ก.ย. 55

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

25

ก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด19.00*38.00ม.1สนาม

1,968,638

13 ก.พ. 56

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

26

สนามฟุตบอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี

1,969,734

15 ก.พ. 56

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

27

จ้างทำงานสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 

1,968,000

13 มี.ค. 56

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

28

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน(เป็นนโยบาย) ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

1,967,881

14 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

29

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,968,000

20 มี.ค. 56

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

30

จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,963,000

21 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

31

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  1 รายการ

1,968,000

22 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

32

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน

1,958,000

22 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

33

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุกรณ

1,968,000

25 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

34

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,967,862

25 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

35

ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์

1,968,000

28 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

36

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 1รายการ

1,940,000

29 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

37

ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  1 สนาม

1,968,000

4 เม.ย. 56

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

38

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด19.00 x 38.00 เมตร

1,968,002

4 เม.ย. 56

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

39

จ้างทำสนามฟุตซอล

1,972,222

22 เม.ย. 56

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

40

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 1 รายการ

1,965,743

10 พ.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

บริษัท อินแทรค แอนด์โค จำกัด     

 

รายการ

วงเงิน (บาท)

วันจ้าง

หน่วยงาน

1

ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงสนามกีฬา

1,818,000 

9 พ.ค. 54

วิทยาลัยสารพัดช่างตาก

2

จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์

1,960,000

12 มิ.ย. 55

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ

3

ซื้อ สนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 1 รายการ

1,993,000

25 มิ.ย. 55

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 1

4

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

1,988,000

4 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย

5

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุกรณ์มาตรฐาน

1,993,000

19 ก.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

6

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน 1 รายการ

1,992,000

23 ก.ค. 55

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

7

โครงการสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  

1,993,000

1 ส.ค. 55

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

8

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

1,759,229

29 มี.ค. 56

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

9

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้ง1 รายการ

1,967,000

17 เม.ย. 56

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

10

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 รายการ

1,804,000

24 เม.ย. 56

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 

 

อ่านประกอบ:

 

"อดิศักดิ์"แจงบ.อดีตหุ้นส่วนเก่า ได้งานฟุตซอล49.2 ล.ตามขั้นตอนราชการปกติ

เปิดเอกสารมัดสัมพันธ์ 3 บ.กลุ่ม“อดิศักดิ์”รวบรับเหมาฟุตซอล ร.ร. 28 แห่ง

เปิดครบ 21 บริษัทรับเหมาสนามฟุตซอล สพฐ. ภาคเหนือ-อีสาน 16 จังหวัด

เจอแล้ว!รับเหมาฟุตซอล 5 จว.ภาคเหนือ บ.เก่าอดีตที่ปรึกษารมต.กวาด 19 แห่ง

พบ อบจ.18 จังหวัด จ้างบริษัทกลุ่มเดียวรับเหมาสนามฟุตซอล 272.7 ล้าน

ผ่ารับเหมาฟุตซอล อบจ.อุบลฯ กลุ่มบริษัทเก่ากุนซือรมต. 69.5 ล้าน