logo isranews

logo small 2

“เฉลิม”แจ้งบัญชีทรัพย์สินล่าสุด "ไม่มีรายได้" ยกที่ดินให้ญาติ 4 แปลง

เขียนวันที่
วันเสาร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
เขียนโดย
isranews

“เฉลิม” แจ้งทรัพย์สิน ป.ป.ช. รอบใหม่ แบ่งที่ดิน ไร้สิ่งปลูกสร้าง แถบบางบอน กทม. ให้ตัวเองกว่า 1 ล้าน น้องชาย-หลานสาวรับไป 4 แปลง อ้างเหตุด้วยความเสน่หา ทรัพย์สินเบ็ดเสร็จกว่า 170 ล้าน "ไม่มีรายได้" 

PIC chalerm 5 2 58 1

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.แรงงาน แบ่งที่ดินให้กับน้องชาย และเครือญาติรวม 5 คน มูลค่ารวม 7.3 แสนบาท ในช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ร.ต.อ.เฉลิม ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า ได้แบ่งแยกโฉนดในนามเดิม และให้บางส่วนแก่ญาติ

จากการตรวจสอบพบว่า ร.ต.อ.เฉลิม ได้แบ่งที่ดินจากโฉนด 1069 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. ได้มาเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2526 เนื้อที่ปัจจุบัน 8-2-34.5 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 8,586,000 บาท

โดยให้แก่ตัวเอง 3 แปลง ได้แก่โฉนดเลขที่ 18783, 18784 และ 18785 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. ได้มาเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 รวมมูลค่า 1,032,000 แสนบาท

PIC ทดนเฉลม 5

และแบ่งให้เครือญาติ 4 แปลง ได้แก่ โฉนดเลขที่ 18779, 18780, 18781 และ 18782 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยยกให้ด้วยความเสน่หาทั้งหมด แบ่งเป็น

1.โฉนดเลขที่ 18779 ยกให้กับ น.ส.กุลยา อยู่บำรุง และนายวรพล อยู่บำรุง ให้ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากผู้รับเป็นหลาน มูลค่า 2.7 แสนบาท

2.โฉนดเลขที่ 18780 ยกให้กับ นายนวรัตน์ อยู่บำรุง ให้ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากผู้ให้เป็นพี่ชายและพี่สะใภ้ของผู้รับ มูลค่า 1.7 แสนบาท

3.โฉนดเลขที่ 18781 ยกให้กับ นายภูวดล อยู่บำรุง ให้ที่ดิน ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากผู้รับเป็นหลาน มูลค่า 1.1 แสนบาท

4.โฉนดเลขที่ 18782 ยกให้กับ น.ส.วรรณฉวี สังข์คุ้ม และ น.ส.เบญจวรรณ สังข์คุ้ม ให้ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากผู้รับเป็นหลาน มูลค่า 1.8 แสนบาท

หากนำที่ดินใหม่ 3 แปลงของ ร.ต.อ.เฉลิม 1,032,000 บาท บวกกับ ที่ดินที่แบ่งให้ญาติ 7.3 แสนบาท จะได้มูลค่าทั้งหมด 1,762,000 บาท

เมื่อนำโฉนดเลขที่ 1069 ช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ ร.ต.อ.เฉลิม แจ้งว่ามีมูลค่า 11 ล้านบาท มาเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี มีมูลค่า 8,586,000 บาท ดังนั้นโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว มีมูลค่าลดลง 2,414,000 บาท

เท่ากับว่ามีส่วนต่าง 652,000 บาท

ทั้งนี้ ร.ต.อ.เฉลิม ไม่ได้แจ้งรายได้ ส่วนนางลำเนา อยู่บำรุง มีรายได้ 1,670,000 บาท เป็นค่าเช่า 2.4 แสนบาท ดอกเบี้ยพันธบัตรช่วยชาติ 1.3 แสนบาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1.3 ล้านบาท

มีรายจ่าย 8 แสนบาท ส่วนนางลำเนา มีรายจ่าย 6 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมทั้งหมด 1.4 ล้านบาท

มีทรัพย์สิน 74,619,940 บาท เป็นเงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 454,744 บาท ที่ดิน 47,764,450 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 22.1 ล้านบาท ยานพาหนะ 4 ล้านบาท ส่วนนางลำเนา 95,909,216 บาท เป็นเงินสด 4 ล้านบาท เงินฝาก 49,424,216 บาท เงินลงทุน 4 ล้านบาท ที่ดิน 22,285,000 บาท โรงเรือนฯ 19.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 3 แสนบาท

เบ็ดเสร็จทั้งสิ้น 170,529,156 บาท ไม่มีหนี้สิน

#เชิญชวนติดตามข่าวสารสำนักข่าวอิศรา ได้ด้วยการกด "Like" ที่ แฟนเพจ "I love isranews"