logo isranews

logo small 2

ชัด ๆ คำสั่ง“ธราธร”ตั้ง “เมีย”ช่วยงานควบ 3 ตำแหน่งรับเงินเดือน 5.9 หมื่น

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 04 มีนาคม 2558 เวลา 14:59 น.
เขียนโดย
isranews

ดูชัด ๆ คำสั่งสำนักเลขาฯวุฒิสภามัด “พล.ร.อ.ธราธร” แต่งตั้ง “ภรรยา” ควบตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน สนช.” ก่อนตั้ง "ลูก" ผู้ชำนาญการต่อ รับเงินรวดเดียว 5.9 หมื่นบาท

PIC sapa 4 3 58 1

ในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็เริ่มขยับกาย !

ภายหลังสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบ สนช. จำนวนกว่า 50 ราย แต่งตั้งภรรยา-บุตร-เครือญาติ เข้าดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน สนช. รับเงินเดือน 1.5-2.4 หมื่นบาท

(อ่านประกอบ : เปิดชื่อ! สนช.กว่าครึ่งร้อยตั้ง“เมีย-ลูก-ญาติ”ช่วยงาน-เงินเดือน 1.5-2 หมื่น)

โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ออกมาเปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ยืนยันว่า มติวิป สนช. ให้คำแนะนำกับ สนช. ที่มีการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้ามาทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงาน ว่าควรปรับเปลี่ยนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านี้ ออกจากตำแหน่งไป หลังจากที่สังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสม

(อ่านประกอบ : เผยมติวิปสนช.เห็นควรให้สมาชิกเชิญ"เมีย-ลูก-ญาติ"ออกจากตำแหน่ง ผช. )

อย่างไรก็ดี มีบางฝ่ายครหาว่า พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ที่แต่งตั้ง "ภรรยา" เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน สนช. ทั้ง 3 ตำแหน่งนั้น ไม่เป็นความจริง ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำคำสั่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน มาเผยแพร่ให้เห็นชัด ๆ ดังนี้

1.คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1660/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว สนช. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 มีผล 1 ส.ค. 2557

พล.ร.อ.ธราธร แต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ คู่สมรส รับเงินเดือน 15,000 บาท

PIC ธราธรแตงตง 1

PIC ธราธรแตงตง 2

2.คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1741/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 14 พ.ย. 2557 มีผล 1 พ.ย. 2557

พล.ร.อ.ธราธร แต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย รับเงินเดือน 20,000 บาท

PIC ธราธรแตงตง 3

ต่อมา คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 44/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 12 ก.พ. 2558 มีผลเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2558

พล.ร.อ.ธราธร แต่งตั้ง เรือตรีหญิงอนพัทย์ ขจิตสุวรรณ บุตรสาว รับเงินเดือน 20,000 บาท

อย่างไรก็ดี ยังไม่ปรากฏคำสั่งที่ให้ พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย พ้นจากตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำตัวแต่อย่างใด

PIC ธราธรแตงตง 6

3.คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 43/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. ลงวันที่ 15 ม.ค. 2558 มีผล 1 ม.ค. 2558

พล.ร.อ.ธราธร แต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย รับเงินเดือน 24,000 บาท

PIC ธราธรแตงตง 4

PIC ธราธรแตงตง 5

เท่ากับว่า หาก พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ยังไม่พ้นตำแหน่งผู้ชำนาญการ จะได้รับเงินเดือนทั้งหมด 15,000 + 20,000 + 24,000 = 59,000 บาท

อย่างไรก็ดีประกาศ สนช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ สนช. บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557 ประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุชัดเจนว่า

“บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ สนช. คนหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน ได้เพียงตำแหน่งเดียว และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ สนช. คนอื่นอีก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ได้ติดต่อไปยัง พล.ร.อ.ธราธร เพื่อให้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ โดยมีคนรับสายอ้างว่า พล.ร.อ.ธราธร ติดประชุมอยู่

ล่าสุด นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ได้ให้ น.ส.นันทนัช ศิรธรานนท์ บุตรสาว พ้นจากตำแหน่ง ตามคำสั่งเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 101/2558 เรื่อง ให้ผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. พ้นจากตำแหน่ง แล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา 

ดังนั้น ต้องจับตาดูต่อว่า ท้ายสุด พล.ร.อ.ธราธร รวมไปถึง สนช. รายอื่น ๆ จะดำเนินการตามมติของวิป สนช. คือปรับเปลี่ยนคู่สมรสออกจากตำแหน่งหรือไม่

เพราะเมื่อท่านพูดเราจะฟัง เมื่อท่านลงมือทำเราถึงจะเชื่อ !

อ่านประกอบ : กางระเบียบ-ประมวลจริยธรรมเทียบคำพูด“พรเพชร”ปม สนช.ตั้งเมีย-ลูกช่วยงาน?