logo isranews

logo small 2

บ.ดีดีมอลล์-อินสแควร์ เพิ่มทุนปริศนา 500 ล. หลังกู้ 1,700 ล้าน‘แบงก์อิสลาม’

สาวลึก บ.ดีดีมอลล์ เจ้าของโครงการศูนย์การค้าอินสแควร์ พบ บจ.สแกนโกบอลฯ โผล่พรวดถือหุ้นใหญ่ 500 ล.ช่วงเพิ่มทุน ก่อนโอน บ.ไดมอนด์แกรนด์ หลังรับสินเชื่อธนาคารอิสลามฯ 1,700 ล้าน  ถูก ตลท.แขวนป้าย ไม่ส่งงบการเงินหลายปี

PIC ddmall 12 7 58 1

กรณีกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากการเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้า อินสแควร์ ย่านจตุจักร กรุงเทพฯได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก่อนหน้านี้และล่าสุดเมื่อ 10 ก.ค.58 ได้ยื่นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านศูนย์บริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ตรวจสอบ กรณี การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟท.)ให้เช่าที่ดินกว่า 7 ไร่ แก่ บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด เจ้าของโครงการศูนย์การค้า อินสแควร์ ย่านจตุจักร กรุงเทพฯ มีเงื่อนงำหลายประการ

ประเด็นหนึ่งผู้ร้องเรียนหยิบมาเป็นประเด็นร้องเรียน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อนุมัติสินเชื่อให้ บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด จำนวน 1,700 ล้านบาทโดยที่เอกชนรายดังกล่าว มีทุนจดทะเบียนเพียง 120 ล้านบาท และเพิ่มทุนเป็น 620 ล้านบาทในภายหลัง

(อ่านประกอบ:ยื่นนายกฯ-3 รมว.สอบปม บ.ดีดีมอลล์ เช่าที่ดินการรถไฟฯ-กู้ ธ.อิสลาม 1,700 ล.)

จากกรณีดังกล่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เจเจเซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ทุน 120 ล้านบาท ณ วันที่ 14 ก.ค.52

มีผู้ถือหุ้น 3 ราย 1.นายจำนง สุขแนบ 660,000 หุ้น 2.นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน 539,900 หุ้น 3.นายชานนทร์ เสนาดิสัย 100 หุ้น รวม 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายวีระพล โชควิทยารัตน์ และ น.ส.ศันสนีย์ สนิทนวล กรรมการ

13 ก.พ.56 บมจ.เดวา ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นใหญ่ 1,199,900 หุ้น 2.นางนัฐยา คำพรมมา 50 หุ้น และ 3.นายชานนทร์ เสนาดิสัย 50 หุ้น ทุน 120 ล้านบาท

15 ก.พ.56 บมจ. สแกน โกลบอล ถือหุ้นใหญ่ 1,199,900 หุ้น (รับโอนจาก บมจ.เดวา ดีเวลลอปเมนท์) นางนัฐยา คำพรมมา และ นายชานนทร์ เสนาดิสัย คนละ 50 หุ้น รวม 1,200,000 หุ้น มูลค่า 120 ล้านบาท

15 พฤศจิกายน 2556 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินสแควร์ช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด

26 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินสแควร์ จำกัด

22 ม.ค.57 เพิ่มทุนอีก 500 ล้านบาท เป็น 620 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น 5 ราย (ดูเอกสาร)

1.บมจ.เดวา ดีเวลลอปเมนท์ 660,000 หุ้น
2.นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน 539,900 หุ้น
3.นางนัฐยา คำพรมมา 50 หุ้น
4.นายชานนทร์ เสนาดิสัย 50 หุ้น
5.บมจ. สแกน โกลบอล 5 ล้านหุ้น

รวม 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นางวรินรัศมิ์ อินทร์แก้ว เป็น กรรมการ

PIC ดดมอลล 1

8 ธ.ค.57 บริษัท ไดมอนด์ แกรนด์ จำกัด เข้ามาถือหุ้นใหญ่ 5 ล้านหุ้น (รับโอนจาก บมจ. สแกน โกลบอล)

24 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด   (ดูตาราง) 

ขณะที่ การปล่อยสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้แก่ บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด วงเงิน 1,700 ล้านบาท จากการ ตรวจสอบพบว่า มีการทำสัญญาสินเชื่อ 4 ครั้ง

สัญญาสินเชื่อครั้งแรกฉบับลงวันที่ 23 พ.ย.2552 จำนวน 134 ล้านบาท
สัญญาสินเชื่อ ครั้งที่สอง ฉบับลงวันที่ 19 ก.ค.2553 จำนวน 542 ล้านบาท
สัญญาสินเชื่อครั้งสาม ฉบับลงวันที่ 5 ก.ย.2554 จำนวน 650 ล้านบาท
สัญญาสินเชื่อครั้งที่สี่ ฉบับลงวันที่ 1 ต.ค.2555 จำนวน 400 ล้านบาท  (ดุเอกสาร) 

PIC ดดมอลล 2

น่าสังเกตว่า บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด เพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท จาก 120 ล้านบาทเป็น 620 ล้านบาท เมื่อ 22 ม.ค.57 เกิดขึ้นภายหลังจากธนาคารอิสลามฯ อนุมัติสินเชื่อแล้วรวม 4 ครั้ง 1,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน)เดิมชื่อ บริษัท สแกนดิเนเวียลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (เป็นบริษัทลูกของ บมจ. บริษัทเอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด) ทุนปัจจุบัน 600 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเช่าการเงิน ให้เช่ารถยนต์ ที่ตั้งเลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 223/2 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ผู้ถือหุ้น ณ 11 เม.ย.57 บริษัทเอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน) ถือ 29,940,002 หุ้น ( 49.90%) น.ส. ปิ่นมุก เสนาดิสัย 17,351,673 หุ้น (28.92%) และ บริษัทสวีเดนมอเตอร์สพาร์ท แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 3,562,717 หุ้น ( 5.94%)

นายวันนิวัติ ศรีไกรวิน ประธานกรรมการ นายโมฮาหมัด โนออร์ดิ้น บินอาบัส รองประธานกรรมการ นางจุไรรัตน์ อี.โบไนเธิร์น กรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุด ปี 31 ธันวาคม 2554 รายได้ - 16,507,458 บาท ขาดทุนสุทธิ 198,664,968 บาท สินทรัพย์ 110,945,889 บาท หนี้สิน 67,755,339 บาท

ก่อนหน้านี้ นายวันนิวัติ ศรีไกรวิน ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SMC เปิดเผยว่าที่ประชุม บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 แจ้งมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญ คือ พิจารณาอนุมัติให้บริษัท สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน)เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เจ.เจ.เซ็นเตอร์ จำกัด และ พิจารณาเรื่องอนุมัติให้ บริษัท สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เดวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้แก่ นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน

อย่างไรก็ตาม ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้น SP (ห้ามซื้อขายหุ้น) บริษัท ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุด 30 ก.ย. 56 จำนวน 8 ราย ปรากฏชื่อ บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN) บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC) อยู่ด้วย

15 ส.ค.57 ตลท. ขึ้น SP บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN) กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

กระทั่งล่าสุด ตลท.แจ้งว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งงบการเงิน จำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้มี มีบริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN) และ เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC)

ขณะที่ บริษัท ไดมอนด์ แกรนด์ จำกัด ผู้รับโอนหุ้นจาก บริษัท สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท  เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 20 พ.ย.57

รายการผู้ถือหุ้น บริษัท ดีดีมอลล์ จำกัด (บริษัท อินสแควร์ จำกัด)

16 ก.พ.56

13 พ.ย.56

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินสแควร์ ช้อปปิ้ง มอลล์ จำกัด

22 ม.ค.57

(ขณะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินสแควร์ จำกัด)

8 ธ.ค.57

1.บมจ.เดวา ดีเวลลอปเมนท์  660,000 หุ้น

1.บมจ.เดวา ดีเวลลอปเมนท์  660,000 หุ้น

1.บมจ.เดวา ดีเวลลอปเมนท์  660,000 หุ้น

1.บมจ.เดวา ดีเวลลอปเมนท์  660,000 หุ้น

2.นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน 539,900 หุ้น

2.นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน 539,900 หุ้น

2.นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน 539,900 หุ้น

2.นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน 426,000 หุ้น

3.นางนัฐยา คำพรมมา

  50 หุ้น

3.นางนัฐยา คำพรมมา

  50 หุ้น

3.นางนัฐยา คำพรมมา

  50 หุ้น

3.นายประยงค์ ชื่นเย็น 114,000 หุ้น

4.นายชานนทร์  เสนาดิสัย 50 หุ้น

4.นายชานนทร์  เสนาดิสัย 50 หุ้น

4.นายชานนทร์  เสนาดิสัย 50 หุ้น

4. บริษัท ไดมอนด์แกรนด์ จำกัด 5 ล้านหุ้น

รวม 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

รวม 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

5.บมจ. สแกน โกลบอล

5 ล้านหุ้น

รวม 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

รวม 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายจักรพันธ์ ศรีไกรวิน

 กรรมการ

นางวรินรัศมิ์ อินทร์แก้ว

กรรมการ

นางวรินรัศมิ์ อินทร์แก้ว

กรรมการ

นายวันนิวัต ศรีไกรวิน

กรรมการ

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจาการค้า, ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม