logo isranews

logo small 2

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ

เขียนวันที่
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 23:00 น.
เขียนโดย
isranews

ฉาว!พบอีกกลุ่มคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. โยงขุมข่าย 40 บ. จดทะเบียนจัดตั้งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ใช้ห้องเดียวเป็นที่ตั้ง 3 บริษัท เชิด‘นอมินี’ถือหุ้น กรมสรรพากรส่งดีเอสไอสอบ พันอย่างน้อย 3 ขรก.ใหญ่อีกแล้ว

291158 RICHTECH 00

กรณีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรรายใหญ่มิใช่มีแค่กลุ่มนายวีรยุทธ แซ่หลก กับพวกและข้าราชการระดับสูงของกรมสรรพากรหลายคนกว่า 4.3 พันล้านบาทซึ่งเคยถูกเปิดโปงเมื่อปี 2556 และปัจจุบันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลข้าราชการระดับสูงไปบ้างแล้วและอยู่ระหว่างไต่สวนในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง ล่าสุดมีเอกชนอีกกลุ่มหนึ่งได้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 2,000 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานงานว่า กรมสรรพากรได้ตรวจสอบพบบริษัทที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมาณ 20 บริษัทขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและได้รับอนุมัติเงินเป็นประมาณ 2,000 พันล้านบาท แต่ปรากฏว่าบริษัทกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ส่งออกจริงและเข้าข่ายทุจริต กรมสรรพากรจึงส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า เอกชนที่ขอคืนเงินภาษีมูลเพิ่มกับกรมสรรพากร จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ มีตัวบุคคลเชื่อมโยงกัน บางคนเป็นกรรมการเพียง 1 บริษัท บางคนเป็นกรรมการ 3 บริษัท บางคนเป็นกรรมการ 5-6 บริษัท ทำให้มีบริษัทเครือข่ายในกลุ่มนี้ประมาณ 40 บริษัท แต่ยื่นขอคืนเงินและได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 20 บริษัท

จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อยื่นจดทะเบียนจัดตั้งไม่นาน ก็จดทะเบียนเปลี่ยนสำนักงานที่ตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการ บางบริษัทเปลี่ยนสำนักงานที่ตั้ง 3 แห่งในช่วงเวลา 1 ปี ที่ตั้งบางแห่งเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ตั้งเดียวกัน 3 บริษัท

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า 1 ในบริษัทที่ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร คือ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียน เมื่อ 27 ต.ค. 54 ทุน 1 ล้าน ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มี น.ส.นรินทร์ ขาวผ่อง ผู้จดทะเบียนก่อตั้ง ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ โดย มีนางสาว เพ็ญนภา บุญจันทร์ และ นาย อภิรมย์ คอมาตย์ ร่วมถือหุ้น ต่อมา 10 พ.ค.55 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็น น.ส.อัญญารัตน์ กรังพานิช

จากการตรวจสอบงบการเงินแจ้งว่ารอบปี 2554 มีรายได้ 47,632,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 126,424 บาท ไม่พบข้อมูลนำส่งงบการเงินปี 2555 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่เอกชนรายนี้ได้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2554 จำนวน 3 ล้านบาทเศษ และปี 2555 ประมาณ 30 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกชนกลุ่มนี้เกี่ยวพันกับข้าราชการระดับ 9 ในกรมสรรพากรอย่างน้อย 3 คน มีการตรวจสอบพบและรายงานให้ผู้บริหารสูงสุดของกรมสรรพากรและปลัดกระทรวงการคลังทราบ พร้อมทั้งได้ส่งเรื่องให้ดีเอสไอดำเนินคดี

แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผย สำนักข่าวอิศราว่า ดีเอสไอได้รับเรื่องกล่าวโทษเอกชนที่เข้าข่ายกระทำความผิดกรณีคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรหลายเดือนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน ได้สอบปากคำข้าราชการกรมสรรพากรไปบางราย เบื้องต้นพบพฤติกรรมคล้ายกับคดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอ้างว่าส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไป สปป.ลาว อ้างว่ามีต้นทุนจากการซื้อขายภายในประเทศ แต่ไม่ได้ส่งออกจริง จากนั้นทำบัญชียื่นขอคืนเงินภาษีกับกรมสรรพากร

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ แบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ เชิดบุคคลถือหุ้นและเป็นกรรมการ มีตัวการอยู่เบื้องหลัง โอนเงินกันไปมาระหว่างบริษัทและบุคคลในกลุ่ม จากนั้นก็ถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ กำลังตรวจสอบเอกสาร และแกะรอยเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้อง

“คดีนี้คล้ายคดีทุจริต 4.3 พันล้านกลุ่มนายวีรยุทธ แซ่หลก แต่กรณีนั้นอ้างว่าส่งออกแร่โลหะไปต่างประเทศ แต่คดีนี้อ้างว่าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปประเทศเพื่อนบ้านผ่าน จ.มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี แต่ไม่ได้ส่งออกจริง และแม้ส่งออกจริงก็มีจำนวนไม่มาก”แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร 4.3 พันล้านก่อนหน้านี้ ดีเอสไอดำเนินคดีเอกชน 5 คนฐานกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆโดยความเท็จโดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน อันเป็นความผิดตามมาตรา 90/4(6) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 341 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนข้าราชการเกี่ยวข้องอย่างน้อย 18 คน ป.ป.ช.ชี้มูลไปแล้ว 2 คนคือ นายศุภกิจ ริยะการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 และ นายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร และตั้งกรรมการไต่สวนในข้อหารวยผิดปกติ 3 ราย

291158 RICHTECH 01

อ่านประกอบ :

ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง

ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?

ป.ป.ช.เชือด'สาธิต-ศุภกิจ'คดีทุจริตคืนภาษี-พบเอาเงินไปซื้อทองคำแท่ง 179 ล.

โชว์หนังสือ ป.ป.ช. แจ้งข้อหาลอตแรกคดีคืนภาษี 4.3 พันล.‘วีรยุทธ-พวก’

อนุฯ ป.ป.ช.แจ้งข้อหาซี 8 กรมสรรพากร - วีรยุทธกับพวก คดีคืนภาษี 4.3 พันล.

ป.ป.ช.จ่ออายัดทรัพย์เพิ่ม! อดีต ขรก.กรมสรรพากรพันคดีคืนภาษีฯ“มีอีกเป็นพรวน”

'สาธิต'เข้ารับทราบข้อหาพันคดีโกงแวตแล้ว-'ภักดี'ยันความเสียหายเยอะ

ป.ป.ช.อายัดทอง“สาธิต” 179 ล.ยันชัดพันคดีคืนภาษี-เปิดโอกาสชี้แจงเต็มที่

“วิชา”รับอนุฯป.ป.ช.อายัดทรัพย์ทอง 600 ล.“สาธิต”-จ่อนำถกที่ประชุม

“สาธิต”อดีตอธิบดีกรมสรรพากรถูก ป.ป.ช.อายัดทรัพย์ทองคำ 600 ล.

ป.ป.ช.สาวเส้นทางเงิน ขรก.อีก 3 คนส่อรวยผิดปกติโยงคืนภาษี 4.3 พันล.

ป.ป.ช.อายัดทรัพย์“ศุภกิจ-พวก”คดีโกงแวต 4.3 พันล.-สอบรวยผิดปกติ

โชว์ใบหุ้น“ศุภกิจ”ซี 9 สรรพากรคดีโกงภาษี 4.3 พันล.-พวกขนเงินตั้งบริษัท 5 ล.

ป.ป.ช.สอบ“ซี8-สรรพากร”คนที่2รวยผิดปกติคดีโกงแวต-เงินหมุนในบัญชี 227 ล.

พลิกปูม'สุวัฒน์'ซี 8 สรรพากรถูก ป.ป.ช. สอบ'รวยผิดปกติ'เงินโผล่ในบัญชี 227 ล.

เปิดพฤติกรรม 4 ‘ขรก.-บิ๊ก’พันคดี 4.3 พันล. สังเวยคมดาบ“ประยุทธ์”-ไร้ชื่อ 13 คน

“ศุภกิจ”ซี9สรรพากรคดีโกงภาษีไม่รอด! ก.คลัง สั่งลงโทษไล่ออก ขรก.แล้ว

ขมวดปมคืนภาษีฉาว 4 พันล.“จุดเริ่มต้น-เด้งอธิบดี”ก่อนถึงมืออัยการ-ป.ป.ช.

“ศุภกิจ”ซี9สรรพากรคดีโกงภาษีไม่รอด! ก.คลัง สั่งลงโทษไล่ออก ขรก.แล้ว

พลิกปูมข่าวเจาะ“โกงแวต 4 พันล.-ทรัพย์สินแซม” ก่อนคว้าช่อสะอาด

บรรทัดสุดท้าย!!คดีฉ้อโกงภาษี VAT รัฐสูญแน่ 4.3 พันล.