logo isranews

logo small 2

‘ห้องเช่า’ บริษัทที่ 4 ได้เงินคืนภาษี 26 ล้าน ใช้ ‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ ชุดเดียวกัน

เกาะติดขบวนการคืนภาษีกลุ่มใหม่ 2 พันล.! พบรายที่ 4 บ.ซีเจ แอนด์ เอ ฯ รับ 26 ล้าน ผ่าน สรรพากรพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ใช้ ห้องเช่า-ตัวละคร’ ชุดเดียวกันกับ เจ เอ็กซิม (2012) พบโยงใยอีกแห่ง เจอตัวละครใหม่  

041258 vatcja 00

บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน  33 ล้านบาท  

บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด  ผู้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน  32 ล้านบาท  

รายที่ 1 กับ รายที่สอง มีความเกี่ยวข้องกันทั้ง สำนักงานที่ตั้ง (ปัจจุบันเป็นห้องแถวเช่าปิดร้าง) ตัวบุคคล (ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง คนเดียวกันคือ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์และ ผู้สอบบัญชี (นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว คนเดียวกัน)    

บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด  ผู้รับเงินคืนภาษี จำนวน 27 ล้านบาท    

รายที่ 1 กับ รายที่ 3 มี ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (จาก น.ส.นรินทร์ ขาวผ่อง เป็น น.ส.อัญญารัตน์ กรังพานิชเมื่อ 10 พ.ค. 55 คนเดียวกันคือ นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์     

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจพบความเชื่อมโยงระหว่าง บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด รายที่ 3 กับเอกชนอีก 1 ราย (รายที่ 4) คือ บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด และเอกชนรายนี้ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย   

ทั้งนี้ บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 16 ก.พ. 55 (วันเดียวกับ บริษัท เจ เอ็กซิม ฯ ) ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งเลขที่ 189/801 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ถือหุ้น 3 คน คือ  

1.น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม  จำนวน 8,000 หุ้น  

2.น.ส.ณัฐรมย์ เอียงประยูร  1,000 หุ้น  

3.น.ส.อรวรรณ รุ่งเนียม  1,000 หุ้น  

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม  เป็นกรรมการ  

นายสมชาติ อุตราช และ น.ส.รณเจริญ สีดาโคตร ลงชื่อในคำรับรองลายมือชื่อของพยาน (แบบ บอจ.2) นายสมชาติ อุตราช เป็นผู้รับมอบอำนาจ จดทะเบียนต่อนายทะเบียน นายสมชาย แซ่จึง เป็นพยาน มี น.ส.ศศวรรณ วราห์สิน เป็นผู้สอบบัญชี  

19 มี.ค. 55 แจ้งย้ายสำนักงานเป็น เลขที่ 189/273 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (มอบอำนาจ นายสมชาติ อุตราช ยื่นจดทะเบียน)  

10  พ.ค. 55 แจ้งเปลี่ยนกรรมการเป็น น.ส.สาวิณี เอียงประยูร   

18 มี.ค.56 แจ้งย้ายสำนักงานที่ตั้งเป็น 189/731 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (มอบอำนาจให้ นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน)  

ไม่พบว่านำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

น่าสังเกตว่า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน พยาน ผู้สอบบัญชี และที่ตั้ง 3 แห่ง ล้วนเป็นชุดเดียวกัน กับ บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด               

041258 vatcja 04

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2555 จำนวน 26 ล้านบาท  

ก่อนหน้านี้ น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด กล่าวกับสำนักข่าวอิศรายอมรับว่าเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งแต่อ้างว่าจำรายละเอียดไม่ได้  

จากการตรวจสอบพบว่า ‘บุคคล’ และ ‘ที่ตั้ง’ เลขที่ 189/731 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด และ  บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด) มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายคืนภาษีอีกอย่างน้อย 1 แห่ง

ต้องติดตามกันต่อไป 

041258 vatcja 03

041258 vatcja 02

041258 vatcja 001

รายการจดทะเบียน บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด  

ชื่อ  

จดทะเบียน-ทุน (บาท)  

ที่ตั้ง 

ประกอบกิจการ 

กรรมการ 

 ผู้ถือหุ้น  

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ  

บริษัท ซีเจแอนด์ เอ อินเตอร์เทรด(ประเทศไทย) จำกัด  

16ก.พ.55 - 

1ล้าน  

189/801หมู่ที่5ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

189/273หมู่

 (19มี.ค.55-มอบอำนาจนายสมชาติอุตราช)  

189/731หมู่

(18มี.ค.56-มอบอำนาจนายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์)  

ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ส่งออก 

กรรมการ 

-น.ส.อัญชลี  รุ่งเนียม  

-น.ส. สาวิณี เอียงประยูร (10พ.ค.55)  

ผู้ถือหุ้น  

น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม 

น.ส.ณัฐรมย์ เอียงประยูร  

น.ส.อรวรรณรุ่งเนียม  

พยานจดจัดตั้ง  

นายสมชาติอุตราช  

น.ส.รณเจริญ สีดาโคตร  

ผู้รับมอบอำนาจ 

นายสมชาติอุตราช  

พยาน

นายสมชาย แซ่จึง  

ผู้ทำบัญชี  

น.ส.ศศวรรณวราห์สิน 

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม 

อ่านประกอบ :

 ‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี 2 พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน

ตามไปดู! บ.ห้องแถว 'หญิงสาว'แห่ง 3 โผล่รับเงินคืนภาษี 27 ล. -โยกที่ตั้ง 3 หน

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล 'ห้องแถว' จ.สมุทรสาคร 'ที่ตั้งเดียว' ริชเทคฯ คืนภาษี 32 ล.

ที่แท้! 2 หญิงสาว'หุ้นใหญ่' บ.ขอคืนภาษี 33 ล.เป็นลูกจ้าง อยู่ทาวน์เฮาส์ จ.ปทุมฯ

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'! 'สรรพากร' ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี 33 ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง 5 บริษัท

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ

ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง

ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?