logo isranews

logo small 2

ไม่ใช่แค่กาฬสินธุ์!อบจ.อุดรฯ ซื้อผ้าห่มแจกบิ๊กลอต 27ล. เฉลี่ยผืนละ 220 บ.

ไม่ใช่แค่กาฬสินธุ์! 'อิศรา' ตรวจสอบพบข้อมูลใหม่ อบจ.อุดรฯ ซื้อผ้าห่มแจกกันหนาว ช่วงปี 2557 บิ๊กลอต 27ล. คำนวณราคาตกเฉลี่ยผืนละ 220 บ. -ฮือฮา! บ.ขายหนังสือเรียน ย่านสวนหลวง กทม. โผล่ชื่อคู่สัญญา 

pioeeddd

จากกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สรุปผลการตรวจสอบการแจกผ้าห่มภัยหนาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 101 หน่วยงาน เป็นเงินงบประมาณ 35 ล้านบาท พบปัญหาความไม่โปร่งใส่หลายประการ ทั้งการแจกผ้าหมซ้ำซ้อน ปัญหาการประกาศสิ้นสุดเขตภัยพิบัติล่าช้า ทำให้ยังการแจกจ่ายผ้าห่มมีต่อเนื่อง

โดยครอบครัวของผู้ที่ได้รับแจกผ้าห่มกันหนาวส่วนใหญ่มีผ้าห่มกันหนาวที่ทอใช้เอง ซื้อ และรับแจกในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปัจจุบัน รวมประมาณ 6-20 ผืน บางครอบครัวมีมากกว่า 50 ผืนขึ้นไป ซึ่งมีมากพอและไม่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวจริง และมีราคาแพงกว่าราคาตามท้องตลาดจำนวน 83 หน่วย จากทั้งหมด 101 หน่วย เป็นเงิน 10.61 ล้านบาท นั้น 

(อ่านประกอบ : ซื้อแจกซ้ำซาก บางบ้านได้กว่า 20 ผืน! สตง.สรุปผลสอบแจกผ้าห่ม จ.กาฬสินธุ์)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อผ้าห่ม เพื่อช่วยภัยหนาวในกับประชาชน ในจังหวัดอื่นๆ พบว่า มีการซื้อเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตสำคัญอยู่ที่ การใช้วงเงินงบประมาณจัดซื้อครั้งเดียวสูงถึง 27 ล้านบาท และบริษัทที่ปรากฎรายชื่อเป็นคู่สัญญา ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และประกอบธุรกิจหลักขายหนังสือและแบบเรียน

ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ทำสัญญาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 124,000 ผืน จาก บริษัท นิวไลฟ์ เลิร์นเนอร์ จำกัด เป็นวงเงิน 27,280,000 บาท

หากคำนวนจำนวน ผ้าห่มที่ซื้อจำนวน 124,000 ผืน กับวงเงินงบประมาณ 27,280,000 บาท ราคาผ้าห่มจะตกอยู่ที่ประมาณผืนละ 220 บาท 

จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท นิวไลฟ์ เลิร์นเนอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2542 ทุนปัจจุบัน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 378 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนการสอน

ปรากฎชื่อ นายอัฑฒ์ ภูษาทอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2557 นาย อัฑฒ์ ภูษาทอง ถือหุ้นใหญ่สุด 400 หุ้น มูลค่า 4,000,000 บาท นาย มานะ เขียวหวาน ถืออยู่ 50 หุ้น มูลค่า 500,000 บาท นาย วิวัฒน์ กันทะเจตน์ ถืออยู่ 50 หุ้น มูลค่า 500,000 บาท