logo isranews

logo small 2

โฉมหน้า 5 ใบโอนเงิน 6.5 ล.!อ้าง ส.ส. กาฬสินธุ์ เจ้าของตัวจริง คดีสินบน รพช.

เขียนวันที่
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 20:30 น.
เขียนโดย
isranews

ดูชัด ๆ ใบโอนเงิน-คำให้การ ซี 9 คดีสินบน รพช. อ้างเงิน 6.5 ล. เป็นของอดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ คู่เขย เสียชีวิตแล้ว ในจำนวนนี้ 2 ครั้ง ‘เจ้าของ’ หิ้วเงินสดมาให้ที่โคราช ช่วยโอนเข้าบัญชี ‘ประวิทย์’ แล้วมารับต่อในกรุงเทพฯ

 191259 chonbot 0

คดีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ชื่อของ นายพิชัย มงคลวิรกุล อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากถูก นายสงวนศักดิ์ เหล่าสิทธิสุข อดีตผู้อำนวยการศูนย์ รชพ.สกลนคร (ระดับ 8 ต่อมาเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ รพช. ลำปาง-ระดับ 9) อ้างว่าเงินที่ นายสงวนศักดิ์ และ นางสิรินพร เหล่าสิทธิสุข ภรรยาซึ่งเป็นพนักงาน ธ.กสิกรไทย สาขากาฬสินธุ์ (ต่อมาย้ายมา จ.ขอนแก่น) ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ นายกิมหงวน แซ่ลิ้ม หรือนายประวิทย์ อริยกานนท์ เจ้าของร้านเอี่ยมแสงยนต์ ย่านมหาจักร กรุงเทพฯ ผู้ค้าขายกับ รพช. รวม 10 ครั้ง เป็นเงิน 11,556,356.16 บาท ในจำนวนนี้ 5 ครั้ง รวม 6,500,000 บาท เป็นเงินของนายพิชัย ซึ่งเป็นน้องเขยนายสงวนศักดิ์ โดยนายพิชัยนำมาฝากนายสงวนศักดิ์ให้ช่วยโอนเข้าบัญชีนายประวิทย์ แล้วนายพิชัยมารับเงินสดภายหลัง และเงินจำนวนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งใน รพช. ผ่านนายประวิทย์ ซึ่งรู้จักกับข้าราชการ รพช. หลายคน (อ่านประกอบ : เปิดใบโอนเงิน‘ซี 9-เมีย’ 11.5 ล.เข้าบัญชี ‘ประวิทย์’คดีสินบน-อ้าง 6.5 ล.ของ ส.ส.)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำสาระสำคัญในคำให้การของนายสงวนศักดิ์ในชั้นอนุกรรมการ ป.ป.ช. ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2545 มาเสนอ

1.กรณีใบโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย สาขาสกลนคร จำนวน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2539 จากบัญชีนายสงวนศักดิ์ ไปเข้าบัญชี นายประวิทย์ อริยกานนท์ สาขาถนนมหาไชย

pichggfff19 12 16

นายสงวนศักดิ์ ให้การว่า นายพิชัยเป็นคู่เขย ปี 2539 นายพิชัยเป็น ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อเดือน พ.ย. 2540

“ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2539 กี่วันนั้น ข้าฯ จำไม่ได้ ขณะนั้น ข้าฯ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ รพช.สกลนคร ข้าฯ จำไม่ได้แน่ชัดว่าจะมี นายพิชัย มงคลวิระกุล หรือ นายวชิรศักดิ์ พิทักษ์เผ่าสกุล (นายวชิรศักดิ์ฯ เป็น ผู้ช่วย ส.ส.ของนายพิชัย) คนใดคนหนึ่งได้ไปหาข้าฯ ที่บ้านพัก และมอบเงินสดจำนวน 1,000,000 บาท ให้ข้าฯ โอนเงินจำนวนนี้ไปให้ที่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้บอกว่า ให้โอนไปเข้าบัญชีของใคร และทั้งนายพิชัยฯ ก็มิได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารในกรุงเทพฯ

เงินจำนวน 1,000,000 บาท เป็นเงินของนายพิชัยฯ นายพิชัยฯ มีความจำเป็นต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ และต้องใช้เงินสดจำนวน 1,000,000 บาท นายพิชัยฯ ไม่ต้องการนำเงินสดจำนวน 1,000,000 บาทติดตัวไป จึงให้ข้าฯ ช่วยโอนเงินไปให้ที่กรุงเทพฯ ด้วย

ข้าฯ ได้แจ้งให้นายพิชัยฯ ทราบว่า ข้าฯ จะโอนเงินจำนวนนี้ไปเข้าบัญชีของ นายประวิทย์ อริยกานนท์ ซึ่งเป็นคนรู้จักกัน ข้าฯ ได้บอกที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของนายประวิทย์ฯ ให้นายพิชัยฯ ทราบ และให้นายพิชัยฯ ไปเอาเงินจากนายประวิทย์ฯ เอง”

 นายสงวน อ้างว่า ได้นำเงินจำนวน 1,000,000 บาท ไปเข้าบัญชีของนายประวิทย์ ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาสกลนคร เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2539 เวลา 14.04 น.

“ข้าฯ มิได้เป็นผู้แนะนำให้นายพิชัยฯ ไปซื้อเช็คเงินสดจากธนาคาร และไปเบิกเงินที่กรุงเทพฯ และไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใด นายพิชัยฯ จึงไม่ไปซื้อเช็คเงินสดจากธนาคาร และไปเบิกเงินที่กรุงเทพฯ เมื่อข้าฯ โอนเงินเข้าบัญชีของนายประวิทย์ฯ แล้ว ได้แจ้งให้นายพิชัยฯ ทราบ และให้นายพิชัยฯ ไปรับเงินจากนายประวิทย์ฯ เอง และข้ามิได้ถามนายพิชัยฯ ว่าได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากนายประวิทย์ฯ หรือไม่ แต่อย่างใด"

 นายวชิรศักดิ์ พิทักษ์เผ่าสกุล เสียชีวิตไปเมื่อประมาณปี 2542 หรือ 2543 ด้วยโรคมะเร็ง

2.กรณีใบคำขอโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2540 จำนวน 1 ล้านบาท โดย นายสงวนศักดิ์เป็นผู้โอนไปเข้าบัญชี นายประวิทย์ อริยกานนท์ สาขาถนนมหาไชย

pichggfff0019 12 16

นายสงวนศักดิ์ ให้การว่า

“เงินจำนวน 1,000,000 บาทดังกล่าว เป็นเงินที่นายพิชัย มงคลวิรกุล หรือ นายวชิรศักดิ์ พิทักษ์สกุล ซึ่งจำไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นผู้ใด ได้นำเงินสดนี้มาฝากให้ข้าโอนเข้าบัญชี และจะไปรับเงินที่กรุงเทพฯ ซึ่งข้าฯ ได้โอนเข้าบัญชีของ นายประวิทย์ อริยกานนท์ ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย เลขทีบัญชี 037-2-048xxx ซึ่งข้าฯ ได้แจ้งให้นายพิชัยฯ ทราบเหตุผลเช่นเดียวกับการโอนเงินครั้งที่ 1”

3.กรณีใบโอนเงินเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2540 ซึ่งปรากฎชื่อ นายสงวนศักดิ์ เหล่าสิทธิสุข เป็นผู้โอนเข้าบัญชีนายประวิทย์ จำนวน 1,000,000 บาท

pichggfff0119 12 16

นายสงวนศักดิ์ ให้การว่า เงินจำนวน 1,000,000 บาทดังกล่าว เป็นเงินของนายพิชัย แต่จำไม่ได้ว่า นายพิชัย หรือ นายวชิรศักดิ์ ผู้ช่วย ส.ส.ของนายพิชัย เป็นผู้นำเงินสดมาให้โอนไปที่กรุงเทพฯ เพื่อที่จะไปรับที่กรุงเทพฯ ซึ่งนายสงวนศักดิ์ได้โอนไปเข้าบัญชีของนายประวิทย์ ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมหาไชย ซึ่งได้แจ้งให้นายพิชัยทราบเหตุผลเช่นเดียวกันกับการโอนเงินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

@เดินทางจากกาฬสินธุ์มาฝากโอนเงินที่โคราชไปกรุงเทพฯ

อนุกรรมการ ป.ป.ช. ถามว่า การโอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 นายสงวนศักดิ์รับราชการอยู่ที่ใด และนายพิชัย หรือนายวชิรศักดิ์ นำเงินมาให้ที่ใด

นายสงวนศักดิ์ ให้การว่า

 “ขณะข้าฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ รพช.นครราชสีมา และนายพิชัยฯ เป็น ส.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัยฯ หรือนายวชิรศักดิ์ฯ ได้เดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำธุระ และได้นำเงินมาฝากให้ข้าฯ โอนเงินดังกล่าวที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา และทั้งสองครั้ง เมื่อข้าฯ ได้โอนเงินไปแล้ว ได้แจ้งให้นายพิชัยฯ ทราบ และหลังจากนั้น ข้าฯ มิได้ถามว่าได้ไปรับเงินจาก นายประวิทย์  อริยกานนท์ หรือไม่

อนุกรรมการ ป.ป.ช. ถามว่า นายพิชัย มงคลวิรกุล ก่อนจะเป็น ส.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคความหวังใหม่ นั้น เคยเป็น ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองใด

ตอบ  พ.ศ. 2529   สั งกัดพรรคประชาธิปัตย์

พ.ศ. 2531  สังกัดพรรคประชาชน ต่อมาได้ยุบรวมกับพรรคชาติไทย

พ.ศ. 2535/1  สังกัดพรรคสามัคคีธรรม

พ.ศ. 2535/2 สังกัดพรรคชาติพัฒนา (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)

พ.ศ. 2538 สังกัดพรรคความหวังใหม่

4.กรณีใบรับเงินโอน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร วันที่ 17 มีนาคม 2538 จำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งปรากฏชื่อนายสงวนศักดิ์ เหล่าสิทธิสุข  และนางสิรินพร เหล่าสิทธิสุข เป็นผู้โอนเงินสดจำนวน 2,000,000 บาท เข้าบัญชีของนายประวิทย์ อริยกานนท์ (กิมหงวน แซ่ลิ้ม) ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพฯ

pichggfff0219 12 16

นายสงวนศักดิ์ ให้การว่า เงินจำนวน 2,000,000 บาทดังกล่าว เป็นเงินของนายพิชัย ซึ่งฝากให้ โอนเข้าบัญชี นายประวิทย์ อริยกานนท์ เพื่อจะมารับเงินจากนายประวิทย์ฯ ที่กรุงเทพฯ แต่จำไม่ได้ว่า นายพิชัยฯ หรือนายวชิรศักดิ์ฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้นำเงินมาให้โอน โดย นายสงวนศักดิ์ได้โอนเข้าบัญชีนายประวิทย์ฯ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาชัย และได้แจ้งให้นายพิชัยไปรับเงินจากนายประวิทย์ฯ เหตุผลการโอนเป็นเดียวกับที่ได้โอนเงินทุกครั้งดังแจ้งแล้วข้างต้น

สำหรับการโอนเงินครั้งนี้ เหตุผลที่ข้าฯ ใส่ชื่อผู้โอนเป็น สงวนศักดิ์-สิรินพร เหล่าสิทธิสุข เนื่องจาก นางสิรินพร ภรรยาของข้าฯ เป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหน้าเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือเพียง 500 บาท”

5.กรณีใบรับเงินโอน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร วันที่ 22 มีนาคม 2538 จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งปรากฏชื่อ สิรินพร–สงวนศักดิ์ เหล่าสิทธิสุข เป็นผู้โอนเงินสด จำนวน 1,500,000 บาท เข้าบัญชีของ นายประวิทย์ อริยกานนท์ ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพฯ

pichggfff0319 12 16

นายสงวนศักดิ์ ให้การว่า เงินจำนวน 1,500,000 บาทดังกล่าว เป็นเงินของนายพิชัย มงคลวิรกุล ซึ่งฝากให้โอนเงินเข้าบัญชีของ นายประวิทย์ อริยกานนท์ เพื่อจะมารับเงินจากนายประวิทย์ฯ ที่กรุงเทพฯ แต่ว่านายสงวนศักดิ์จำไม่ได้แน่ชัดว่า คนที่นำเงินจำนวนนี้มาให้ คือ นายพิชัยฯ หรือนายวชิรศักดิ์ฯ ผู้ช่วย ส.ส. ของนายพิชัยฯ ซึ่งเมื่อได้โอนเงินจำนวน 1,500,000 บาท เข้าบัญชีของนายประวิทย์ฯ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาชัย แล้ว ได้แจ้งให้นายพิชัยฯ ทราบ เพื่อให้นายพิชัยฯ ไปรับเงินจากนายประวิทย์ฯ เอง เหตุผลการโอนเช่นเดียวกับการโอนเงินทุกครั้งดังกล่าวแล้วข้างต้น

@ไม่ทราบที่มาเงิน‘พี่เมีย’- ‘พิชัย-ประวิทย์’ ไม่รู้จักกัน

อนุกรรมการ ป.ป.ช. ถามว่า ทราบหรือไม่ว่า เงินทั้ง 5 ครั้งของ นายพิชัย มงคลวิรกุล ที่มอบให้ท่านโอนไปให้ นายประวิทย์ อริยกานนท์ เป็นเงินที่ได้มาอย่างไร และนายประวิทย์ฯ กับนายพิชัยฯ เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ อย่างไร

ข้าฯ ไม่ทราบว่าเงินทั้ง 5 ครั้งนี้ นายพิชัยฯ ได้มาอย่างไร นายประวิทย์และนายพิชัยฯ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทั้ง 2 คนมีโอกาสรู้จักกันเมื่อข้าฯ โอนเงินเข้าบัญชีของนายประวิทย์ฯ ครั้งแรก โดยข้าฯ ให้นายพิชัยฯ ไปรับเงินจากนายประวิทย์ฯ โดยข้าฯ แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายประวิทย์ฯ ให้นายพิชัยฯ”

ทั้งนี้ ในใบโอนเงินที่อ้างว่าเป็นเงินของ นายพิชัย มงคลวิรกุล นั้น นายสงวนศักดิ์ได้ลงลายมือชื่อกำกับรับรองไว้ด้วย

………..

อ่านประกอบ:

เปิดใบโอนเงิน‘ซี 9-เมีย’ 11.5 ล.เข้าบัญชี ‘ประวิทย์’คดีสินบน-อ้าง 6.5 ล.ของ ส.ส.

เปิดตัว-คำให้การ ‘เมีย’ ซี 9 โอน 8.5 ล.เข้าบัญชี ‘ประวิทย์’ คดีสินบน รพช.

‘เมีย’อดีต ขรก.ใหญ่ มีเงินสะพัดเข้าบัญชี 30 ล. โยงคดีสินบนซื้อเก้าอี้ รพช.

INFO : เส้นทางการโอนเงินคดีซื้อขายเก้าอี้ รพช.

สเตทเม้นท์บัญชี ‘ประวิทย์’ มีเงินโอนเข้าเกิน 3 แสน 132 ครั้ง จาก 16 จ. 19 สาขา

อดีต ส.ส.-บิ๊ก รพช. ใช้บัญชี ‘ประวิทย์’ โอนเงิน ‘ซื้อที่ดิน-ดาวน์รถ-เช่าพระเครื่อง’

เปิดบทสัมภาษณ์ 'ประวิทย์' เจ้าของบัญชีเงินฝากคดี รพช. "ผมไม่ได้รวยพันล้าน"

เปิดคำให้การ อดีต ผอ. รพช. รับเช็ค 2 ล. ‘ช่วยเมียลูกชายเพื่อนทำยอดเงินฝาก’

ขมวด 5 ขรก. โอนเงินเข้าบัญชี 'เจ้าของร้านเครื่องจักรกล' 27.4 ล. คดี รพช.

คำให้การ'เฉลิม-ชัยสิทธิ์'คดีซื้อขายเก้าอี้ รพช.-ปัดเปิด ร.ร.สั่งลูกน้องส่งหัวคิว 2%

ไทม์ไลน์ชัดๆ คดีเรียกรับ 3 ล. บิ๊ก รพช. 13 ปีในมือ ป.ป.ช.-ขาดอายุความ 1 ข้อหา

อดีตซี 9 ฟ้อง ผอ.รพช. อีกคดี!เรียกรับ 3 ล.- นักธุรกิจแจงแค่ยืมบัญชีโอนเงิน

เบื้องหลังจ่าย 3 ล.! คำให้การ ซี 8 “นายให้นโยบายต้องจัดส่งค่าบริหารงาน 1%”

พบอีก 2 ขรก. โผล่โอนเงินเข้าบัญชี'เสี่ย ป.'ใกล้ชิดบิ๊ก รพช. 3 ล. 'ไม่รู้ค่าอะไร'

เปิดใบโอนเงิน 3 ล้าน คดีสินบน รพช.

คำให้การลึก! คดีซื้อขายเก้าอี้ รพช. คนเดียวจ่ายยิบให้ ‘บิ๊ก’ 8 ครั้ง 28 ล้าน

เปิดพฤติการณ์คดีสินบน 3 ล. ซี 9 รพช. เบิกเงินสดจากแบงก์ไปจ่ายถึงห้องทำงาน

ศาลสั่งจำคุก 6 ปี ซี 9 รพช.รับเงินสด 3 ล.ค่าซื้อเก้าอี้ ผอ.ศูนย์ขอนแก่น ไม่ให้ถูกย้าย