logo isranews

logo small 2

ไม่ใช่แค่ CCTV รัฐสภา!พบ ‘TYCO’ คู่สัญญา ทอท.-เมืองพัทยา 82.3 ล. กทพ.ด้วย

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20:30 น.
เขียนโดย
isranews

พบข้อมูลอีก บ.ไทโก้ฯ เป็นคู่สัญญาจัดซื้อ บ.ท่าอากาศยานไทย-เมืองพัทยา 15 โครงการ  82.3 ล. ช่วงปี 44-53 การทางพิเศษฯด้วย 25.3 ล. หลังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปูดปมสินบนผ่านบริษัทลูกในไทยติดตั้ง CCTV รัฐสภา

tyco edit01022017

สืบเนื่องจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลครั้งล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ายสินบนในการติดตั้ง CCTV ในรัฐสภา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทย และยังเป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมืองพัทยา โดยเป็นการติดสินบนผ่านบริษัทลูกในประเทศไทย ซึ่ง ‘ไทโก้’ถือหุ้น 4% ผ่าน ‘ที่ปรึกษารายหนึ่ง’ ทั้งโครงการที่สนามบินสุวรรณภูมิและรัฐสภา

กรณีดังกล่าว สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมาการจัดซื้อจัดจ้างที่ บริษัท ไทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่สัญญามาเปิดเผยแล้วว่า บริษัท ไทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TYCO INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD และ บริษัท ไทโก้ ไฟร์ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกัน (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อภายหลัง) เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงปี 2544-2553 จำนวน 13 โครงการ วงเงินประมาณ 100.5 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นคู่สัญญาจัดซื้อกล้อง CCTV 2 โครงการ วงเงินประมาณ 56.3 ล้านบาท และเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (อ่านประกอบ:เปิดตัว บ.กล้อง CCTV รัฐสภา ฟัน 100 ล. ก่อน‘พรเพชร’ตั้ง กก.สอบ ปมสินบน?)

ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลการจัดจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบข้อมูลเพิ่มเติม เอกชนรายดังกล่าวเป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเต็มพื้นที่ด้วยระบบคอมพิว-เตอร์ จำนวน 6 รายการ กับเมืองพัทยา วงเงิน 25,600,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2547 (เลขที่สัญญา 185/2547) และ เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท. ช่วงปี 2543-2550 จำนวน 14 สัญญารวมวงเงิน 56,715,147 บาท บาท   รวม 2 หน่วยงาน 15 สัญญา วงเงิน 82,315,17บาท (ดูตาราง)  

ขณะเดียวกันยังเป็นคู่สัญญาจัดซื้อกล้องซีซีทีวี อุปกรณ์ บำรุงรักษา กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในช่วงปี 2544-2548 จำนวน 8 สัญญา วงเงิน 25,370,802 ล้านบาทด้วย 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด หรือบทม. ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในขณะนั้นให้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2545 โดยมีสัญญาจ้างบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของสนามบินคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัท ไทโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มิได้มีนิติกรรมสัญญาใดๆ กับโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อมาในช่วงปลายปี 2548 จึงได้มีการโอนการบริหารสนามบินสุวรรณภูมิให้กับ ทอท. และเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2549
http://www.moneychannel.co.th/news_detail/15132/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94--AOT

ทั้งนี้ บริษัท ไทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อเดิม บริษัท ไทโก้กรินเนลล์เอเซียแปซิฟิค ประเทศไทย จำกัด (TYCO GRINNEL ASIA PACIFIC (THAILAND) LTD.) จดทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2535 ทุนเริ่มแรก 3 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มทุนอีก 7 ครั้ง ล่าสุด 24 มีนาคม 2559 เพิ่มเป็น 334 ล้านบาท บริการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้และระบบป้องกันขโมย ที่ตั้งเลขที่ 1858/110-111 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นับจากก่อตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อ 5 ครั้ง 11 ตุลาคม 2548 เปลี่ยนชื่อ บริษัท ไทโก้ไฟร์ซิเคียวริตี้แอนด์เซอร์วิสเซสประเทศไทย จำกัด หรือ TYCO FIRE SECURITY & SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. มีกลุ่มวอเตอร์โฮลดิ้งส์ คอร์ป จากรัฐนิวแฮมพ์เชียร์ สหรัฐ ถือหุ้นใหญ่ ก่อนเปลี่ยนให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ในชื่อ บริษัท ทาคาชิโฮ โคเอกิ  เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด แบบโอนขาด เมื่อเดือน 20 พ.ค.2554ซึ่งผู้บริหารชุดต่อมายืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในอดีต 

การจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทโก้ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่สัญญา กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่สัญญา รายการ ชื่อเอกชน วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา
1 1CP3-440006 ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบประกาศเที่ยวบินด้วยชุดเสียงประกาศอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริษัท ไทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 3,406,537.60   25 ต.ค. 43
2 5CP2-440003 ซื้อระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน พร้อมติดตั้งณ ท่าอากาศยานเชียงราย บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 3,498,900 22 พ.ย. 43
3 2CH4-440011 สัญญาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัศน์วงจรปิดข่ายรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1,390,652.25   4 ก.ย. 44
4 1CP-450136 เครื่องรับสัณญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ยี่ห้อLG รุ่น MT-42PZ10แบบมีชุดสร้างภาพยี่ห้อ AAEON รุ้น PCM-4896 บริษัท ไทโก้อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 3,932,736.85 บาท 29 มี.ค. 45
5 1CP4-460072 สัญญาซื้อขายเครื่องรับสัญญ่าณภาพแบบมีชุดสร้างภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 11,620,200 24 ธ.ค. 45
6 1CP4-460088 ซื้อขายป้ายแสดงข้อมูลตารางการบิน ขนาดประมาณ 42นิ้ว พร้อมติดตั้ง บ.ไทโก้อินเตอรืเนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด 8,549,300 21 ม.ค. 46
7 1CP4-470045 ซื้อขายเครื่องรับสัญญาณภาพแบบมีชุดสร้างภาพขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว พร้อมติดตั้ง บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด 6,999,726 9 ม.ค. 47
8 1CS4-470043 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเสียงประกาศอัตโนมัติและระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน (FIDS) บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่ลแนล (ประเทศไทย) จำกัด 1,298,124 1 เม.ษ. 47
9 2CP4-480001 ซื้อเครื่องรับสัญยานภาพชนิดมีขุดสรน้างภาพในเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 42"พร้อมติดตั้ง บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 5,296,500 19 ต.ค. 47
10 3CP2-480001 ซื้อจอภาพแสดงข้อมูลการบิน(Video Monitor)พร้อมติดตั้ง บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) 1,118,150 22 ต.ค. 47
11 1CP4-480089 ซื้อขายเครื่องรับสัญญาณภาพชนิดมีชุดสร้างภาพภายในเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว พร้อมติดตั้ง บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด 1,016,500 16 มี.ค. 48
12 4CH4-490002 จ้างปรับปรุงระบบแสดงผลข้อมูลตารางการบิน (FIDS) บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด 6,206,000 17 ต.ค. 48
13 4CP4-490001 ซื้อ Monitor Display พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต บจก.ไทโก้ ไฟร์ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) 1,055,020 14 มี.ค. 49
14 6CP4-500060 ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงประกาศเที่ยวบิน พร้อมติดตั้งณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ไทโก้ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)  จำกัด 1,326,800 19 ก.พ. 50

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐของ สตง.