logo isranews

logo small 2

สาวลึก!สนามฟุตซอล 117 ล้าน“บ.ชนะประมูล-ผู้ร่วมซื้อซอง”ส่อเครือข่ายเดียวกัน?

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 19:30 น.
เขียนโดย
isranews

สาวลึกปมจัดซื้อสนามฟุตซอล กรมพละฯ 117 ล้าน “บ.ผู้ชนะประมูล-ผู้ร่วมซื้อซอง”ใช้ที่ตั้งเดียวกัน พบหลักฐาน“บิ๊กป๋อม”อดีตกุนซือรัฐมนตรี  แจ้งในเอกสารลงทะเบียนเรียน วปอ. นั่งควบ 2 บริษัท  

      จากกรณีสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ของนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ (บิ๊กป๋อม)  อดีตผู้จัดการทีมฟุตซอลชาติไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) แกนนำพรรคพลังชล รวมถึงเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ 2 ของพรรคพลังชล ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2554  ได้รับการว่าจ้างจัดทำสนามฟุตซอล จากหน่วยงานรัฐจำนวนมาก นับตั้งแต่เดือนกันยายน  2552 จนถึงปัจจุบันนับ100 สนาม รวมวงเงิน 190,349,300  บาท        

      ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า จากการตรวจสอบรายละเอียดการประมูลงานจัดซื้อ  สนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 59 สนาม ของกรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงินงบกลาง 118 ล้านบาท  พบว่า มีการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ชัดเจนในใบประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ว่า จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้นและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา    

     อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการประกวดราคา พบว่า มีบริษัทเอกชน 9 รายมา ซื้อซองเสนอราคา คือ  บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด , บริษัท ซันสปอร์ตส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด , บริษัท กริด คอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด  ,  บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด, บริษัท เวลท็อป คอฟเวอร์เรจ จำกัด , บริษัทไฮเปอร์โค๊ตติ้ง จำกัด, บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด , บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลายส์       

     

      จากนั้น ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 มีเอกชนมายื่นซองเสนอราคา 4 ราย คือ  บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด  บริษัท ซันสปอร์ตส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด , บริษัท กริด คอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด  ซึ่งทั้ง 4 บริษัท ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค ทั้งหมด         

      แต่มีเอกชนยื่นเสนอราคา 2 ราย คือ บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อินแทรค แอนด์ โค จำกัด        

      โดยบริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 117,499,000 บาท  มีการต่อรองราคาเหลือ 117,249,000 บาท  ทำสัญญาเลขที่ ซ.22/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555       

       จากการตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ซื้อซองประกวดราคา แจ้งจดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ทุน 5 ล้านบาท ระกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง นางสาวสุชาดา นิพัฒน์ศิริผล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นายกิติพัฒน์ มีสุวรรณ ถือหุ้นใหญ่ 20% (ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2552)    

       อย่างไรก็ตาม บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด ได้แจ้งที่ตั้ง เลขที่ 582 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับ บริษัท ออคตากอน มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด    

        

      นอกจากนี้ ในการแจ้งตำแหน่ง ประกอบการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 ของนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรรณ ยังระบุว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด ด้วย  

  

      http://www.thaindc.org/images/column_1347263135/JSP25_by_unit_1%20Oct%20%202012.pdf

“บิ๊กป๋อม”ปัดเอี่ยวบ.ลีกาฯ-ได้งานเพราะมาตรฐานสูง     

      นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ให้สัมภาษณ์โทรศัพท์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) โดยระบุว่า ปัจจุบันไม่ได้ถือหุ้นบริษัท ออคตากอนฯ แล้ว มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทฯเท่านั้น  ส่วนเหตุผลที่ทำให้บริษัทออคตากอนฯ ได้รับงานสนามฟุตซอลจากหน่วยงานรัฐจำนวนมาก เป็นเพราะมีมาตรฐาน อยู่ในตลาดมานาน มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรง และในการประมูลงานภาครัฐก็มีหลายบริษัท ที่ได้รับงานด้วย ไม่ใช่บริษัทออคตากอนเพียงแห่งเดียว      

      เมื่อถามถึงความสัมพันธ์กับบริษัท ลีกา ฟุตซอล จำกัด นายอดิศักดิ์ ตอบว่า “ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในบริษัทนี้ และตอนไปเรียน วปอ. ก็แจ้งว่า มีตำแหน่งในบริษัท พานทองเอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทครอบครัวเท่านั้น”         

      “ตอนไปเรียน วปอ.ผมบอกเขาไปว่า มาจากพานทองเอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป แต่คนเขาอาจจะคิดว่าผมทำฟุตซอล เพราะเคยเป็นผู้จัดการทีมมาก่อน แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว”      

       เมื่อถามว่า บริษัท ลีกา ฟุตซอล แจ้งที่ตั้ง แห่งเดียวกับ บริษัท ออคตากอนฯ แต่ไปซื้อซองประมูลงานเดียวกัน เหมาะสมหรือไม่ นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า “ไม่น่าจะใช่นะ คงไม่ได้เข้าไปซื้อด้วยกันหรอก เพราะ 2 บริษัทฯ แบ่งลักษณะงานกันชัดเจนอยู่แล้ว แต่ผมไม่แน่ใจ คงจะต้องไปสอบถามรายละเอียดอีกที”     

        เมื่อถามว่า การมีตำแหน่งอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  และเป็นแกนนำพรรคพลังชล ช่วยทำให้บริษัท ออคตากอนฯ ได้งานจำนวนมากหรือไม่  นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า “คงไม่เกี่ยวกับนะครับ เพราะตรงนี้ เป็นการเข้าไปจัดซื้อประมูลงานตามขั้นตอนปกติของราชการ และก็มีหลายเจ้าที่ได้งานด้วย อย่างกรมพละฯ ก็มีอยู่หลายเจ้าที่ทำกัน มาประมูลและได้งานไป เราก็ยื่นเรื่องตามขั้นตอนปกติ  ประมูลงานโดยระบบอีออคชั่นด้วย และก็มีบางงานที่เรายื่นประมูลแล้วไม่ได้ด้วย       

       “ เรื่องการเมือง ไม่มีแน่นอน เพราะว่าเรื่องงานกรมพละฯ มีหลายเจ้าที่เข้ามาประมูล เรื่องอุปกรณ์กีฬามีหลายบริษัทที่ได้งานลองไปตรวจสอบได้” นายอดิศักดิ์ ระบุ

บ.ออคตากอนฯเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ก่อนได้งานเพียบ      

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ออคตากอนฯ ได้แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหม่ ในช่วง เดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา      

        โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ ประกอบด้วย  1.นางสาวมนุนาถ นฤนาทดำรง ถือไว้จำนวน 40,000 หุ้น 2.นางสาวชลิตวรรณ สมานมิตร 7,000 หุ้น 3.นายพรชัย หลวงนา 1,000 หุ้น 4.นายเดวิด ไชยมี อบาลเด 1,000 หุ้น และ 5.นางสาวเอ็มอร จันภิรมย์ 1,000 หุ้น     

          ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท  ออคตากอนฯ ใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนหน้าที่บริษัท ออคตากอนฯ จะเริ่มต้นได้รับงานว่าจ้างจัดทำสนาม ฟุตซอล จากหน่วยงานรัฐจำนวนมาก ในเดือนกันยายน 2552