logo isranews

logo small 2

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯไต่สวนลุยสอบอดีตเลขาฯสกสค.ซื้อตั๋วเงินกว่า 2.5 พันล.มิชอบ

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 18:25 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

ป.ป.ช. ตั้ง “วิชา-ปรีชา-สุภา” เป็นอนุฯไต่สวนลุยสอบ “สมศักดิ์ ตาไชย” อดีตเลขาฯ สกสค. พร้อมพวก ปมไฟเขียวเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.1 พันล้าน-400 ล้าน โดยมิชอบ เหตุเร่งดำเนินการผิดปกติ

PIC nacc 14 5 58 44

นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงผลการพิจารณา กรณีกล่าวหานายสมศักดิ์ ตาไชย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับพวก กรณีอนุมัติให้นำเงินของกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 2,100 ล้านบาท และ 400 ล้านบาท โดยไม่ชอบ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. นั้น ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2,100 ล้านบาท จากบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด โดยไม่ชอบ เนื่องจากภายหลังมีมติอนุมัติให้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนดังกล่าว ก็ได้มีการโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด ไปก่อนที่จะมีการตรวจสอบการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ อันเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เร่งรีบดำเนินการจนผิดปกติ ซึ่งในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2,100 ล้านบาทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ยังได้มีมติอนุมติให้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 400 ล้านบาท จากบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด เพิ่มเติม ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าการดำเนินการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2,100 ล้านบาทดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ การดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จึงเป็นการดำเนินการโดยอาศัยการที่ตนมีอำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด อันเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติเห็นควรให้แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกรณีกล่าวหาต่อไป โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุไต่สวน นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลสถาบันการเงิน เป็นอนุกรรมการไต่สวน

อ่านประกอบ :
ล้างทุจริตสกสค.! ป.ป.ช.ลุยสอบปมลงทุนโรงไฟฟ้าฯ 2.1 พันล.ไม่คุ้มค่า
ศอตช.ตั้ง 2 ประเด็นสอบสกสค. อนุมัติ 2.1พันล.ให้เดอะบิ๊ก-สาวลึกเงิน "ขรก."
ปริศนาใหม่!"เดอะบิ๊ก"หอบเงิน 2.6พันล.ลงหุ้นบ.อสังหา หลังได้เงินสกสค. 2.1 พันล.
ผ่าปมร้อนเงินกู้ช.พ.ค.2.1พันล."เดอะบิ๊ก"ยันถูกขู่ฆ่าเรียกสินบน ล้มบอร์ดสกสค.?