logo isranews

logo small 2

ปริศนา!“เก่ง-การุณ”แจ้ง ป.ป.ช.2 ครั้งรายได้"พระเครื่อง-เงินเดือน"เท่าเดิมเป๊ะ

เขียนวันที่
วันเสาร์ ที่ 05 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

ดูกันชัด ๆ รายได้ “เก่ง-การุณ” เทียบช่วงพ้นตำแหน่ง กับ พ้นตำแหน่ง 1 ปี  แจ้งเงินเดือน-ขายนาฬิกาและเครื่องเพชร-ขายที่ดิน-ขายพระเครื่อง เท่าเดิม ? แต่ไม่ยื่นแสดงภาษี ไร้เงานาฬิกาและพระเครื่อง ที่ดินเพิ่ม 11 แปลง ไม่มีเอกสารการขาย

 PIC-keng-4

นอกเหนือจากการตั้งบริษัท ปริ้น โฟร์ ยู จำกัด รถมอเตอร์ไซค์ดูคาติราคา 5 แสนบาท และที่ดินใหม่ที่ซื้อมาจำนวน 6 แปลง ภายในวันเดียว มูลค่ารวม 6.1 ล้านบาท ของนายการุณ โหสกุล หรือ “เก่ง” ที่ได้มาภายหลังพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 แล้วนั้น

(อ่านประกอบ : “เก่ง-การุณ”ถอยรถดูคาติหลังพ้นส.ส.-ซื้อที่ดืนดอนเมืองวันเดียว 6.1 ล.)

ที่น่าสนใจคือ ในการแจ้งรายได้ของนายการุณ ในส่วนของเงินเดือน 1,362,720 บาท เงินค่าขายที่ดิน 480,000 บาท เงินค่าขายนาฬิกาและเครื่องเพชร 8,000,000 บาท และเงินค่าขายพระเครื่อง 24,030,000 บาท พบว่า เท่ากับกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ทุกประการ !

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกรณีพ้นจากตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2556 มาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ ดังนี้

ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 35,404,120 บาท แบ่งเป็นของนายการุณ 34,072,720 บาท คือ

1.เงินเดือน 1,362,720 บาท
2.ค่าเช่าบ้าน 140,000 บาท
3.ค่าที่ดิน 480,000 บาท
4.ขายนาฬิกาและเครื่องเพชร 8,000,000 บาท
5.ขายพระเครื่อง 24,030,000 บาท
6.ค่านายหน้า 60,000 บาท

ของนางพิมพ์ชนา โหสกุล (ส.ก.พรรคเพื่อไทย คู่สมรส) 1,331,400 บาท คือ เงินเดือน 581,400 บาท และขายรถยนต์ (BMW) 750,000 บาท

(รายได้ของนายการุณ และนางพิมพ์ชนา ช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี)

PIC-รายได-เกง-1

ขณะที่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายการุณ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 34,364,720 บาท แบ่งเป็นของนายการุณ 33,872,720 บาท คือ

1.เงินเดือน 1,362,720 บาท
2.ขายที่ดิน 480,000 บาท
3.ขายนาฬิกาและเครื่องเพชร 8,000,000 บาท
4.ขายพระเครื่อง 24,030,000 บาท

และของนางพิมพ์ชนา 492,000 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด

(รายได้ของนายการุณ และนางพิมพ์ชนา ช่วงพ้นตำแหน่ง)

PIC-รายได-เกง-2

น่าสังเกตว่า รายได้ในส่วนของ "เงินเดือน ค่าที่ดิน ค่าขายนาฬิกาและเครื่องเพชร และค่าขายพระเครื่อง" ของนายการุณ เมื่อช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี กับช่วงพ้นตำแหน่ง มีมูลค่าเท่ากันทุกประการ !

โดยในส่วนของเงินเดือนนั้น พบว่า ในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี นายการุณ ระบุว่า ได้เงินเดือน 1,362,720 บาท แต่กลับไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายกับ เอกสารแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) แต่อย่างใด

ขณะที่ในช่วงพ้นจากตำแหน่ง นายการุณ ระบุว่า มีเงินเดือน 1,362,720 บาท พร้อมทั้งยื่นหนังสือรับรองการหักภาษีฯ กับเอกสาร ภ.ง.ด.91 อย่างครบถ้วน

(อ่านประกอบ : “เก่ง-การุณ”ไม่ยื่นแบบแสดงภาษีให้ ป.ป.ช.-โชว์ของเมียรายได้ 5.8 แสน )

ส่วนรายได้จากการขายที่ดินนั้น พบว่า ในช่วงพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี นายการุณ แจ้งว่า มีที่ดินทั้งหมด 34 แปลง (ลำดับที่ 1 - 34) รวมมูลค่า 58,868,600 บาท

(ที่ดินช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557)

PIC-รายได-เกง-3

PIC-รายได-เกง-4

ขณะที่ในช่วงพ้นจากตำแหน่ง นายการุณ แจ้งว่า มีที่ดิน 23 แปลง (ลำดับที่ 1 -4, 7 -21, 23 และ 25 - 27) รวมมูลค่า 46,653,000 บาท

(ที่ดินช่วงพ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556)

PIC-รายได-เกง-5

เท่ากับว่า ในช่วงพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี นายการุณ มีที่ดินเพิ่มขึ้น 11 แปลง รวมมูลค่า 12,215,000 บาท โดยรวมไปถึงที่ดินเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ที่ได้มาวันที่ 18 มีนาคม 2557 พร้อมกันถึง 6 แปลง รวมมูลค่า 6,110,600 บาท อีกด้วย

และไม่พบเอกสารการขายที่ดินของนายการุณ ในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี แต่อย่างใด ?

ส่วนรายได้จากการขายนาฬิกาและเครื่องเพชร กับการขายพระเครื่องนั้น พบว่า ในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี นายการุณ ไม่ได้แจ้งว่าครอบครองนาฬิกาและเครื่องเพชรแต่อย่างใด ขณะที่พระเครื่องมีจำนวน 50 องค์เท่าเดิม

โดยในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี นายการุณ แจ้งทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 66,785,000 บาท โดยเป็นปืน 4 กระบอก และพระเครื่อง 50 องค์

(ทรัพย์สินอื่น ช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557)

PIC-รายได-เกง-6

ซึ่งเท่ากันกับในช่วงพ้นตำแหน่ง ที่แจ้งว่า มีทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 66,785,000 บาท โดยเป็นปืน 4 กระบอก และพระเครื่อง 50 องค์

(ทรัพย์สินอื่น ช่วงพ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556)

PIC-รายได-เกง-7

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ของนายการุณ ในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี กับช่วงพ้นตำแหน่ง ในส่วนของเงินเดือน ไม่มีความแตกต่างกัน

ในส่วนของที่ดิน พบว่า นายการุณ มีที่ดินเพิ่มขึ้นถึง 11 แปลง เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง และไม่พบเอกสารการขายที่ดินในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปีแต่อย่างใด

ในส่วนของการขายนาฬิกาและเครื่องเพชร กับขายพระเครื่องนั้น พบว่า ในช่วงพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี นายการุณ ไม่มีนาฬิกาและเครื่องเพชร ขณะที่พระเครื่องก็ยังอยู่ครบ 50 องค์ เมื่อเทียบกับกรณีพ้นตำแหน่ง

น่าสนใจว่า นายการุณ มีเงินเดือนจากไหน และนำที่ดิน นาฬิกาและเครื่องเพชร และพระเครื่องจากที่ใดมาขายอีก ?

อ่านประกอบ : “เก่ง-การุณ”แจ้ง ป.ป.ช.ขายพระเครื่อง 24 ล้าน-ปีเศษรวยขึ้น 111 ล้าน

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ นายการุณ โหสกุล จาก naewna