logo isranews

logo small 2

งาช้าง 5 แสนคู่บารมี“ขวัญชัย-เมีย”ได้ทรัพย์สินช่วงปี 52-57 เฉียด 20 ล.

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

“ขวัญชัย – เมีย”โชว์ทรัพย์สินได้ช่วงชุมนุมปี 2552 ถึงปัจจุบัน  18 รายการ 19.5 ล้าน สะสมงาช้าง 5 แสนบาท – “อาภรณ์” ซุ่มซื้อคอนโดฯช่วงยุบสภาฯ 10 ล้าน แจ้งรถยนต์หาย 1 คัน ช่วงชุมนุม

PIC-arporn-1

นางอาภรณ์ สาราคำ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)อุดรธานี ภรรยานายขวัญชัย สาราคำ แกนนำคนเสื้อแดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ระบุว่า นายขวัญชัย ครอบครอง งาช้าง มูลค่า 5 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินที่ได้ในช่วงปี 2552 – 2553 อีกจำนวนหลายรายการ มูลค่าเกือบยี่สิบล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางอาภรณ์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 แจ้งว่า นายขวัญชัย สามี ครอบครอง งาช้าง 1 ชุด ได้มาเมื่อปี 2555 มูลค่า 500,000 บาท

PIC-ขวญชย-1

ทั้งนี้ นายขวัญชัย แจ้งว่า มีทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) จำนวน 8 รายการ รวมมูลค่า 1,229,000 บาท

(ภาพประกอบทรัพย์สินบางส่วน)

PIC-ขวญชย-2

PIC-ขวญชย-3

PIC-ขวญชย-4

PIC-ขวญชย-5

ส่วน  นางอาภรณ์ แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 760,000 บาท

แบ่งเป็นของนางอาภรณ์ 759,000 บาท คือ รายได้จากเหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 60,000 บาท เงินบริจาค 600,000 บาท ดอกเบี้ย 9,000 บาท และค่านายหน้า (จำหน่ายสินค้า) 90,000 บาท

ของนายขวัญชัย รายได้จากดอกเบี้ย 1,000 บาท

มีรายจ่ายทั้งหมด 791,448 บาท

แบ่งเป็นของนางอาภรณ์ 671,448 บาท คือ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 300,000 บาท ค่างวดรถ 215,448 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 96,000 บาท ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา 60,000 บาท

ของนายขวัญชัย 120,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,485,327 บาท

แบ่งเป็นของนางอาภรณ์ 23,116,343 บาท คือ เงินฝาก 9 บัญชี 2,102,343 บาท ที่ดิน 3 แปลง 6,380,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 11,200,000 บาท ยานพาหนะ 4 คัน (หายเมื่อตอนปี 2553 1 คัน) 3,203,000 บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4 รายการ 231,000 บาท

ของนายขวัญชัย 3,368,973 บาท คือ เงินฝาก 5 บัญชี 939,973 บาท ที่ดิน 2 แปลง 250,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 450,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 500,000 บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 8 รายการ (รวมพระเครื่อง 49 องค์) 1,229,000 บาท

มีหนี้สินทั้งสิ้น 21,911,624 บาท

แบ่งเป็นของนางอาภรณ์ 7,696,646 บาท คือ เงินเบิกเกินบัญชี 4 ธนาคาร 140,552 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1 แห่ง 7,214,967 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 1 รายการ 341,126 บาท

ของนายขวัญชัย 7,214,697 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1 แห่ง

 น่าสังเกตว่า นางอาภรณ์ และนายขวัญชัย มีทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน 2552 – เมษายน-พฤษภาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน  จำนวน 18 รายการ รวมมูลค่า 19,599,000 บาท

แบ่งเป็น ที่ดิน 3 รายการ รวมมูลค่า 6,280,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ รวมมูลค่า 11,300,000 บาท (คอนโดเดอะเครสท์ มูลค่า 10 ล้านบาท ได้มาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 56 วันยุบสภาฯ)

รถยนต์ 3 คัน รวมมูลค่า 700,000 บาท (รถยนต์หาย 1 คัน เมื่อปี 2553) ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 9 รายการ 1,319,000 บาท (งาช้าง มูลค่า 500,000 บาท ได้มาในช่วงนี้ด้วย)

 

ทรัพย์สินนางอาภรณ์ นายขวัญชัย ที่แสดงต่อ ป.ป.ช. 2 พ.ค.57

 

รายการทรัพย์สิน

นางอาภรณ์ สาราคำ

นายขวัญชัย  สาราคำ

เงินสด

-

-

เงินฝาก

2,102,343.95

939,973.51

เงินลงทุน

-

-

เงินให้กู้ยืม

-

-

ที่ดิน

6,380,000 

3 แปลง 15-3-50 ไร่

250,000

1 แปลง 0-1-12  ไร่

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

11,200,000

บ้าน 2 หลัง คอนโดฯ 1 ห้อง

450,000

2 หลัง

ยานพาหนะ

3,203,000

รถยนต์ 5 คัน

500,000

รถยนต์ 1 คัน

สิทธิสัมปทาน

-

-

ทรัพย์สินอื่น

231,000

เครื่องประดับ 4 รายการ

1,229,000

สร้อยคอ เครื่องประดับงาช้าง ปืน  8รายการ

รวม

23,116,343.95

3,368,973.51

รวมทั้งสิ้น

26,485,317.46

หนี้สิน

7,696,646.92

7,214,967.96

รวมหนี้สิน

14,911,614.88

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

11,573,702.58

 

ที่มา:บัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม 

 

อ่านประกอบ :

“เมียขวัญชัย” ลั่นได้ส.ว.เพราะทำดีให้ “คนอุดร”

ชำแหละสายสัมพันธ์"ว่าที่ส.ว.ป้ายแดง" ใครเป็นใคร ใน"สภาสูง"

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ นายขวัญชัย - นางอาภรณ์ สาราคำ จาก mcot