logo isranews

logo small 2

“เมียขวัญชัย”ดีลพิเศษ!กู้เงินซื้อคอนโดฯ“เอสซี แอสเสท” 10 ล้าน

“อาภรณ์”ส.ว.อุดรฯเมีย“ขวัญชัย” กู้เงินแบงก์กรุงศรีฯ 10 ล้าน ซื้อคอนโดเดอะเครสท์ฯของ“เอสซี แอสเสทฯ”บริษัท“ยิ่งลักษณ์”เคยเป็นผู้บริหาร ช่วงยุบสภา ดีลพิเศษ! ลดราคาได้ 2.7 ล้านจากราคาเต็ม 12 ล้าน

PIC-arporn-2

นอกเหนือจากงาช้าง มูลค่า 5 แสนบาทของนายขวัญชัย สาราคำ สามีนางอาภรณ์ สาราคำ ส.ว.อุดรธานี และบรรดาทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังเคลื่อนไหวทางการเมืองปี 2552 – 2553 จนถึงปัจจุบัน รวม 18 รายการ มูลค่าเฉียด 20 ล้านบาทแล้วนั้น

(อ่านประกอบ : งาช้าง 5 แสนคู่บารมี“ขวัญชัย-เมีย”ได้ทรัพย์สินช่วงปี 52-57 เฉียด 20 ล.)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางอาภรณ์ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 พบว่า นางอาภรณ์ ครอบครองคอนโดมีเนียม 1 แห่ง ในโครงการเดอะเครสท์ พหลโยธิน 11 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้มาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 มูลค่า 10 ล้านบาท

PIC-คอนโดเมยขวญชย-1

จากการตรวจสอบพบว่า นางอาภรณ์ ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี อุดรธานี เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และออกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกับ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000,000 บาท (บริษัท เอสซี แอสเสทฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารดังกล่าว) 

โดยจัดให้มีการจำนองห้องชุดเลขที่ 88/162 ชั้นที่ 30 อาคารเลขที่ 88 ชื่ออาคารชุดเดอะเครสท์ พหลโยธิน 11 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพฯ เป็นประกันต่อธนาคาร

(หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน)

PIC-คอนโดเมยขวญชย-2

(หนังสือออกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายบริษัท แอสซี แอสเสทฯ)

PIC-คอนโดเมยขวญชย-3

ขณะที่นายขวัญชัย เซ็นหนังสือยินยอมให้นางอาภรณ์กู้เงินจำนวนดังกล่าวได้ โดยยอมร่วมรับผิดชอบในผลแห่งนิติกรรมดังกล่าวทุกประการ นอกจากนี้นางอาภรณ์ ยังมอบอำนาจให้นายกรวีร์ สาราคำ (บุตรชาย) เป็นตัวแทนการซื้อคอนโดฯดังกล่าวอีกด้วย

อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นางอาภรณ์ ได้จองห้องชุดเลขที่ 303B01 ในโครงการเดอะเครสท์ พหลโยธิน 11 ในราคา 12,790,000 บาท โดยสัญญาจะซื้อขายในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการขาย (ห้องชุด) จำนวน 8 รายการ

แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 วันเซ็นสัญญาซื้อขาย นางอาภรณ์ขอยกเลิกของสมนาคุณบางรายการ ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วอนุมัติให้ยกเลิกรายการดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ยังมีรายการส่งเสริมการขายพิเศษ ส่วนลดเงินสด หัก ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ อีกจำนวน 1,000,000 บาท

(หนังสือบันทึกข้อตกลงแก้ไขการส่งเสริมการขาย(ห้องชุด))

PIC-คอนโดเมยขวญชย-5

และน่าสังเกตอีกว่า ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ที่นางอาภรณ์ใช้ทำสัญญากู้เงิน โดยขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีนี้เพื่อชำระหนี้นั้น พบว่า ไม่มียอดเงินคงเหลืออยู่แต่อย่างใด

PIC-คอนโดเมยขวญชย-6

ขณะเดียวกัน นางอาภรณ์ แจ้งว่า มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารกรุงศรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 คงเหลืออยู่จำนวน 9,719,151 บาท

อ่านประกอบ :

“เมียขวัญชัย” ลั่นได้ส.ว.เพราะทำดีให้ “คนอุดร”

ชำแหละสายสัมพันธ์"ว่าที่ส.ว.ป้ายแดง" ใครเป็นใคร ใน"สภาสูง"

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบ นางอาภรณ์ สาราคำ จาก ASTVmanager