logo isranews

logo small 2

ทรัพย์สิน“ปู-บุญทรง-ภูมิ”พ้นส.ส.ครบ 1 ปี หลังป.ป.ช.สอบลึกคดีข้าว

เปิดละเอียด! ทรัพย์สิน “3 บิ๊กขั้วอำนาจเก่า” พันคดีข้าว หลังพ้นเก้าอี้ ส.ส. ครบ 1 ปี “ยิ่งลักษณ์” ได้เงินปันผลเอสซี แอสเสท กว่า 3.3 ล้าน เปิดบัญชีใหม่โอนเงินกองทุนเลี้ยงชีพกว่า 14 ล้าน “บุญทรง” แจ้งหุ้น “เชียงใหม่แลนด์” 3.5 แสน “ภูมิ-ภรรยา” ถอนเงินฝาก 8 แสน มอบเงินให้ลูก 1.5 ล้าน

PIC nacc 5 2 58 7

ในการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบรรดาอดีต ส.ส. ที่พ้นตำแหน่งครบ 1 ปี ภายหลังการยุบสภารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมา

มีอดีต ส.ส. อย่างน้อย 3 คน ที่เข้าไปพัวพันกับคดีโครงการรับจำนำข้าว และถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดไปครบถ้วนทุกรายแล้วด้วย !

นั่นคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ถูกชี้มูลกรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว ที่ปัจจุบันถูกถอดถอนจากตำแหน่งโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว ส่วนคดีอาญาอยู่ระหว่างอัยการสูงสุด (อสส.) ดำเนินการฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

อีก 2 รายคือ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลกรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมิชอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งสำนวนให้กับ อสส. พิจารณาว่าจะฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

นอกจากนี้ยังถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน “เชิงลึก” เพื่อเช็คทิศทางการเงิน รวมไปถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ว่า ได้มาโดยชอบหรือไม่อีกด้วย

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินฯ “บิ๊กขั้วอำนาจเก่า” ทั้ง 3 ราย พบรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แจ้งสถานะว่า สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) กับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร มีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน

มีรายได้ทั้งหมด 9.456,887 บาท เป็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 8,981,387 บาท (เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่มนายกฯ 627,950 บาท, ค่าเช่า 888,000 บาท, ดอกเบี้ย 2.3 ล้านบาท, เงินปันผล 4 ล้านบาท, บริษัท แอ็ค อินเด็กซ์ จำกัด ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืน 1 ล้านบาท, เงินทุนเลี้ยงชีพผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 165,437 บาท)

ของนายอนุสรณ์ 475,000 บาท (ค่าเช่า 425,000 บาท, ดอกเบี้ย 5 หมื่นบาท) ของบุตรฯ 500 บาท (ดอกเบี้ย)

มีรายจ่ายทั้งหมด 5,280,000 บาท เป็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 3,920,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอุปโภค-บริโภค 3.6 ล้านบาท, ค่าเบี้ยประกัน 3.2 แสนบาท)

ของนายอนุสรณ์ 766,000 บาท (ค่าอุปโภค-บริโภค 6 แสนบาท, ค่าเบี้ยประกัน 1.6 แสนบาท, ค่าเช่า 6 พันบาท) ของบุตรฯ 594,000 บาท (ค่าอุปโภค-บริโภค 4.8 แสนบาท, ค่าเบี้ยประกัน 114,000 บาท)

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 693,866,287 บาท เป็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 615,844,660 บาท (เงินสดทั้งสกุลไทย-ต่างประเทศ 14,445,780 บาท, เงินฝาก 14 บัญชี 22,391,229 บาท, เงินลงทุน 9 แห่ง 121,936,708 บาท, เงินให้กู้ยืม 2 รายการ 109,301,369 บาท, ที่ดิน 14 แปลง 117,186,350 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 36 หลัง 162,368,182 บาท, ยานพาหนะ 9 คัน 21,990,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 7 แห่ง 535,040 บาท, ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 45,690,000 บาท)

ของนายอนุสรณ์ 76,546,159 บาท (เงินสด 4 ล้านบาท, เงินฝาก 4 บัญชี 5,878,858 บาท, เงินลงทุน 2 แห่ง 45,098,000 บาท, โรงเรือนฯ 15 หลัง 16,127,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 5 แห่ง 1,588,301 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 3,854,000 บาท) ของบุตรฯ 1,475,466 บาท (เงินฝาก 1 บัญชี 109,139 บาท, สิทธิและสัมปทาน 3 แห่ง 1,366,327 บาท)

มีหนี้สินทั้งสิ้น 30,562,708 บาท เป็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ (เงินกู้ยืมจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และพี่ชาย)

ที่น่าสนใจคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้รับเงินปันผลจาก บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร 3,381,345 บาท นอกจากนี้ยังเปิดบัญชีใหม่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท เอสซี แอสเสท กว่า 14,114,335 บาท

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่งนายกฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 28,747,770 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 13,670,000 บาท มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 639,979,569 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 28,847,269 บาท

เท่ากับว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีรายได้ลดลง 19,290,883 บาท มีรายจ่ายลดลง 9,390,000 บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 53,886,692 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 1,715,439 บาท

(อ่านประกอบ : ทรัพย์สินส.ส.ยุบสภา1ปี- “ยิ่งลักษณ์”ยืม “ทักษิณ”เพิ่ม 1.7 ล.รวยขึ้น 53 ล.)

2.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

แจ้งสถานะว่า สมรสกับ นางปอยใจระพี เตริยาภิรมย์ มีบุตร 3 คน

มีรายได้ทั้งหมด 1,847,195 บาท เป็นของนายบุญทรง 1,397,195 บาท (เงินบำนาญ ส.ส. 192,031 บาท, ค่าจ้าง 1.2 ล้านบาท, คืนภาษีเงินได้ 1,863 บาท, เงินปันผล 3,240 บาท) ของนางปอยใจระพี 4.5 แสนบาท (เงินได้จากค่าเช่าที่ดิน 4.4 แสนบาท, คืนภาษีเงินได้ 1 หมื่นบาท)

มีรายจ่ายทั้งหมด 1 ล้านบาท เป็นค่าอุปโภค-บริโภคของนายบุญทรง ส่วนนางปอยใจระพีไม่แจ้งรายจ่าย

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 17,828,911 บาท เป็นของนายบุญทรง 3,979,615 บาท (เงินสด 5 แสนบาท, เงินฝาก 539,615 บาท, เงินลงทุน 3.5 แสนบาท, ยานพาหนะ 1,840,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 7.5 แสนบาท)

ของนางปอยใจระพี 13,849,295 บาท (เงินสด 1 ล้านบาท, เงินฝาก 87,845 บาท, ที่ดิน 12,214,150 บาท, ยานพาหนะ 47,700 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 5 แสนบาท)

มีหนี้สินทั้งสิ้น 242,582 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีของนายบุญทรง

ที่น่าสนใจคือ นายบุญทรงเพิ่งแจ้งเงินลงทุนบริษัท เชียงใหม่แลนด์ จำกัด 3.5 แสนบาท ทั้งที่ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยแจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯแต่อย่างใด

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 1,603,926 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 1 ล้านบาท มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16,818,981 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 192,623 บาท

เท่ากับว่านายบุญทรง มีรายได้เพิ่มขึ้น 243,269 บาท มีรายจ่ายเท่าเดิม มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,009,930 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 49,959 บาท

(อ่านประกอบ : “บุญทรง”โผล่แจ้งหุ้น“เชียงใหม่แลนด์” 3.5 แสนต่อป.ป.ช.หลังถือมาตั้งแต่ปี’23)

3.นายภูมิ สาระผล

แจ้งสถานะว่า สมรสกับนางอรอนงค์ สาระผล มีบุตร 2 คน

มีรายได้ทั้งหมด 4,005,120 บาท เป็นของนายภูมิ 2,440,114 บาท (เงินเดือน 240,114 บาท, ดอกเบี้ย 1 แสนบาท, เงินฝากประจำครบกำหนดถอนคืน 1 ล้านบาท, เงินสลากออมสินพิเศษกำหนดถอนคืน 5 แสนบาท, ถอนเงินจากบัญชี 6 แสนบาท) ของนางอรอนงค์ 1,565,006 บาท (เงินเดือน 250,090 บาท, ดอกเบี้ย 1 แสนบาท, ขายรถยนต์ 1 แสนบาท, ถอนเงินจากบัญชี 2 แสนบาท, เงินบำเหน็จค่าดำรงชีพ 2 แสนบาท, เงินคืนจาก กบข. เมื่อลาออก 714,915 บาท)

มีรายจ่ายทั้งหมด 2.6 ล้านบาท เป็นของนายภูมิ 2,180,000 บาท (จ่ายส่วนตัว 6 แสนบาท, ให้บุตร 1.5 ล้านบาท, เงินบริจาค 8 หมื่นบาท) ของนางอรอนงค์ 4.2 แสนบาท (จ่ายส่วนตัว 4 แสนบาท, เงินบริจาค 2 หมื่นบาท)

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 39,377,047 บาท เป็นของนายภูมิ 26,441,538 บาท (เงินสด 1 แสนบาท, เงินฝาก 2,281,538 บาท, เงินลงทุน 1 ล้านบาท, ที่ดิน 14,050,000 บาท, โรงเรือนฯ 5.6 ล้านบาท, ยานพาหนะ 1,770,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 1,640,000 บาท)

ของนางอรอนงค์ 12,935,508 บาท (เงินสด 2.5 แสนบาท, เงินฝาก 3,430,508 บาทม เงินลงทุน 1 ล้านบาท, ที่ดิน 2,790,000 บาท, โรงเรือนฯ 2.3 ล้านบาท, ยานพาหนะ 2,715,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 4.5 แสนบาท)

ไม่มีหนี้สิน

ที่น่าสนใจคือ นายภูมิ และคู่สมรส ถอนเงินออกจากบัญชีถึง 8 แสนบาท และมีการมอบเงินให้บุตรอีก 1.5 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 5,479,250 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 1.2 ล้านบาท มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 41,503,864 บาท ไม่มีหนี้สิน

เท่ากับว่า นายภูมิ มีรายได้ลดลง 1,474,130 บาท มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท มีทรัพย์สินลดลง 2,126,817 บาท ไม่มีหนี้สินเช่นเดิม

#เชิญชวนติดตามข่าวสารสำนักข่าวอิศรา ได้ด้วยการกด "Like" ที่ แฟนเพจ "I love isranews"